Szkolny Dzień Kultury Europejskiej
Nikolett Gábri

Szkolny Dzień Kultury Europejskiej

Konspekt podpowiada, w jaki sposób świętować w szkole Dzień Kultury Europejskiej. Zawiera opis pracy wychowawcy / wychowawczyni z klasą nad fragmentem pokazu dotyczącym jednego kraju. Działania prowadzone są przez miesiąc, a części przygotowane przez różne klasy składają się na program obchodów.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć przygotowanie wydarzenia szkolnego / klasowego
 • Miejsce sala lekcyjna, budynek szkoły
 • Czas 180 minut
 • Cel zajęć
  • pogłębienie wiedzy o kulturze wybranych krajów europejskich;
  • przygotowanie pokazu na obchody Dnia Europy / Dnia Kultury Europejskiej (dalej w skrócie: DKE).
 • Metody pracy rozmowa , pokaz, performans

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach.

Środki dydaktyczne

Cztery teczki w formacie A4 do zebrania materiałów przygotowanych przez grupy po pierwszych zajęciach.

Dodatkowy opis

Celem pracy jest stworzenie przez uczniów szkoły obchodów Dnia Kultury Europejskiej, w które włączy się cała społeczność szkolna. Zadaniem uczniów każdej klasy będzie przygotowanie w sali lekcyjnej prezentacji dotyczącej jednego z krajów europejskich. Na prezentację kraju złożą się trzy elementy inspirowane jego kulturą: aranżacja wystroju sali lekcyjnej, etiuda teatralna, poczęstunek dla widzów. Uczniowie każdej z klas pracują nad prezentacją kraju podczas kolejnych godzin wychowawczych. Widownię podczas pokazu stanowią uczniowie innej klasy wraz z wychowawcą.

Zadaniem grona pedagogicznego jest zaplanowanie harmonogramu pracy nad obchodami i planu pokazów. Podczas przygotowań ważne jest stworzenie atmosfery, w której młodzież poczuje się twórcami tego wydarzenia oraz zadbanie, by uczniowie mieli jasność, w jaki sposób przebiegają całe obchody.

 

Przebieg zajęć

1. Lekcja I 45 min.

Poinformuj grupę o tym, jaki kraj został wylosowany przez Waszą klasę do zaprezentowania w ramach obchodów DKE. Podziel uczniów na cztery grupy robocze. Każdej grupie podaj jeden temat, który zbada w kontekście wylosowanego kraju. Zagadnienia dla każdej z ekip koncentrują się na innym aspekcie.

Tematy:

 • Grupa I: Wzrok – grupa szuka krajobrazów i miejsc charakterystycznych dla danego kraju, bada, jakie kolory tam dominują, odnajduje budowle charakterystyczne dla danego kraju.
 • Grupa II: Smak i zapach – grupa skupi się na produktach spożywczych i potrawach charakterystycznych dla tego kraju.
 • Grupa III: Mowa – zadaniem tej grupy będzie poszukanie opowieści / legend pochodzących z tego kraju.
 • Grupa IV: Słuch – grupa poszukuje muzyki pochodzącej z danego kraju (np. popularnych melodii, pieśni ludowych, wielkich przebojów).

Zachęć grupy do tego, aby poza oczywistymi i najbardziej znanymi propozycjami, poszukały trochę dalej i spróbowały znaleźć coś, co dla nich też jest nowością, ciekawostką. Podkreśl, że uczniowie mogą poszukiwać materiałów indywidualnie lub utworzyć współpracujące ze sobą grupki.

2. Daj grupom czas, by naradziły się, w jaki sposób zajmą się przygotowaniem materiału w czasie pomiędzy spotkaniami.

Poproś uczniów, aby zebrane materiały przynieśli na zajęcia. Możesz też utworzyć foldery na dysku Google, w którym każda grupa będzie zbierać materiały multimedialne (zdjęcia, pliki tekstowe i dźwiękowe itp.).

2. Lekcja II 45 min.

1. Na początku zajęć poproś o zostawienie w czterech teczkach materiałów zebranych przez każdą z grup. Nadaj teczkom odpowiednie tytuły: Mowa, Wzrok, Smak i zapach, Słuch.

2. Wyjaśnij uczniom, że będą pracować w nowych grupach nad trzema elementami pokazu: etiudą teatralną, wystrojem sali, poczęstunkiem. Powiedz, że każdy może wybrać samodzielnie grupę, do której chce dołączyć. Niech zdecydują po wysłuchaniu zadań, które będą czekały na poszczególne grupy.

 • Pierwsza grupa: etiuda

Możesz wybrac jeden z dwóch wariantów do pracy dla tej grupy (w oby wypadkach zaznacz, że etiuda powinnna trwać nie dłużej niż 10 minut).

PIERWSZY WARIANT

Zadaniem grupy jest stworzenie etiudy, którą pokażecie podczas DKE. Akcja sceny niech rozgrywa się podczas wycieczki, na którą grupa wyjechała do danego kraju. Na tej wycieczce wydarza się coś zaskakującego / niezwykłego / fantastycznego. Inspiracją do fabuły sceny niech będzie jedna z legend /opowieści wyszukanych przez grupę roboczą MOWA.

DRUGI WARIANT

Grupa przedstawia wybraną  opowieść / legendę dotyczącą przydzielonego Wam kraju. Zachęć ich, aby pracowali nad tą opowieścią, dzieląc ją na części oraz znajdując fragmenty, w których uczestniczyć może więcej osób.

Możesz tu wykorzystać zadania, które pomogą nadać nastrój opowieści poprzez dodanie dźwięków. Skorzystaj z ćwiczeń opisanych w scenariuszu: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=367

 

 • Druga grupa – poczęstunek

Zadaniem grupy jest przygotowanie począstunku dla widzów Waszego pokazu. Uczestnicy przygotowują potrawę pochodzącą z danego kraju na podstawie inspiracji znajdujących się w teczce SMAKI I ZAPACHY. Ich zadaniem jest wybór dania i ustalenie, w jaki sposób przygotują i podadzą danie. Członkowie niech opracują plan działania, podzielą się obowiązkami, przygotują listę potrzebnych rzeczy (naczynia, produkty spożywcze). Niech grupa ustali też, czy potrawa, którą klasa wybrała może być przygotowana w warunkach szkolnych, czy jest potrzeba, żeby w domu przygotować ją częściowo lub nawet całościowo.

 

 • Trzecia grupa – aranżacja sali

Zadaniem grupy jest zaprojektowanie wyglądu sali podczas pokazu. Niech zainspirują się elementami charakterystycznymi dla danego kraju: kolorami, muzyką, miejscami zebranymi w teczkach WZROK i SŁUCH. Niech przygotują listę potrzebnych rzeczy (np. materiały, flamastry itd.) i podzielą się obowiązkami.

 

3. Każdej grupie przekaż teczkę z materiałmi przygotowanymi przez jedną z grup roboczych (oraz udostępnij link do folderu na dysku): Aranżacja sali – Wzrok i Słuch, Poczęstunek – Smaki i zapachy, Etiuda – Mowa. Poproś o zapoznanie się z zebranymi tam inspiracjami do pracy. Daj na tę pracę 20 minut.

W trakcie pracy podejdź do każdej grupy i sprawdź, czy dobrze zrozumieli instrukcję. Zapytaj, czy potrzebują Twojego wsparcia.

4. Po 20 minutach poproś, by pozostały do końca lekcji czas członkowie grupy przeznaczyli na zaplanowanie dalszej pracy. Na zakończenie zajęć zaproś grupy do krótkiego przedstawienia ich planu działania.

3. Lekcja III i IV 90 min.

Całe zajęcia przeznaczcie na pracę w zespołach i przygotowanie elementów pokazu.

Na koniec drugiej lekcji poproście grupę przygotowującą etiudę o prezentację pokazu i podzielcie się wrażeniami. Możecie też posłuchać utworów muzycznych zgromadzonych w teczce Słuch i porozmawiać o tym, który utwór najbardziej pasuje do całości pokazu. Wybierzcie maksymalnie dwa utwory, które będą stanowiły tło działań.

W dniu obchodów dokończcie aranżację przestrzeni klasy – przygotujcie część, która stanie się sceną oraz tę, którą przeznaczycie dla widowni. Włączcie muzykę i przedstawcie Waszą scenę / opowieść. Potem zaproście widzów do wspólnej degustacji przygotowanej potrawy.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty