Reporterskie oko – rola fotografii w pracy reportażysty. Z inspiracji twórczością R. Kapuścińskiego
Katarzyna Kanowska

Reporterskie oko – rola fotografii w pracy reportażysty. Z inspiracji twórczością R. Kapuścińskiego

Podczas zajęć uczniowie rozmawiają na temat roli fotografii w pracy Ryszarda Kapuścińskiego. Podstawą do tego są cytaty pochodzące m.in. z „Podróży z Herodotem". Zanim jednak uczniowie przyjrzą się opiniom autora, sami będą mieli okazję wykonać zdjęcia inspirowane hasłami zaczerpniętymi z tego reportażu.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • przyjrzenie się znaczeniu fotografii w pracy reporterskiej Ryszarda Kapuścińskiego.
 • Metody pracy zdjęcia, rozmowa , burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Poinformuj klasę, że podczas zajęć zajmiecie się określeniem roli fotografii w pracy reportera. Inspiracją do pracy będą słowa Ryszarda Kapuścińskiego zarówno z jego książek, jak i wywiadów z nim.

Poproś uczniów, aby przez kilka następnych dni obserwowali rzeczywistość dookoła siebie i wykonywali zdjęcia, które ich zdaniem pasują do podanych poniżej kategorii. Powiedz uczniom, że wszystkie kategorie to cytaty z książek „Podróże z Herodotem”, „Heban” i „Ten Inny”.

UWAGA! Zastanów się, w jaki sposób przydzielić uczniom kategorie: możesz je rozlosować pomiędzy uczniów lub poprosić, żeby każdy wykonywał zdjęcia w kilku dowolnie wybranych kategoriach. Ważne jest zadbanie o to, by w każdej kategorii znalazły się zdjęcia różnych autorów.

Poproś uczniów, aby dzień przed zajęciami wysłali swoje opisane fotografie na wskazany adres mailowy. Przygotuj z tych fotografii prezentację multimedialną lub, jeśli jest taka możliwość, wydrukuj je.

KATEGORIE: Buty, Ten Inny, Pierwszy raz, Największy skarb, Dzień i noc, Zieleń, Człowiek drogi, Obsesja pamięci, Mur to jednocześnie tarcza i pułapka, Może mnie uratować tylko język, Lęk, Gromada, Ta woda mnie interesuje, Wysiłek, Z drugiej strony, Prawo bezpowrotnego przemijania, Pytań jest więcej.

Aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ sali.

Środki dydaktyczne

Wydrukowane wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego [załącznik]. Wykonane przez uczniów fotografie (zebrane w formie prezentacji multidemiadlej lub galerii wydruków).

Przebieg zajęć

1. Galeria 30 min.

1. Obejrzyjcie razem zdjęcia wykonane przez uczniów podzielone na poszczególne kategorie [patrz: Przygotowanie do zajęć – Zadanie dla ucznia]. Swobodnie porozmawiajcie o swoich wrażeniach.

2. Podziel klasę na małe grupy. Poproś, aby w nich uczniowie porozmawiali o wykonanych przez członków zespołu fotografiach. Niech przedyskutują sposób zrozumienia i ujęcia tematu przez każdego autora.

Możesz zaproponować uczniom następujące pytania wspierające wymianę:

 • Co było dla ciebie kryterium wyboru sytuacji na fotografii?
 • W jaki sposób decydowałeś/aś o przyporządkowaniu sytuacji do kategorii?
 • Co było potrzebne do tego, aby wykonać to zdjęcie?
 • Czy robiłeś/aś jakąś selekcję zdjęć?
 • Jaką rolę spełniły dla ciebie tytuły kategorii?

Daj na te rozmowy 10-15 minut.

3. Poleć, aby zespoły zastanowiły się, w jaki sposób została przez Was potraktowana fotografia w tym zadaniu. Czy jakieś strategie były wspólne dla różnych osób? Swoje wnioski zapiszcie na dużych arkuszach papieru i porównajcie zapisy grup.

2. Rozmowy 15 min.

Przeczytajcie opinie Ryszarda Kapuścińskiego na temat fotografii [załącznik] i przedyskutujcie je, porównajcie z własnymi wnioskami. Na tym etapie możecie pracować w dalszym ciągu w zespołach. Na koniec poproś każdą grupę o zaprezentowanie wniosków i przeprowadź podsumowującą rozmowę na forum klasy.

Materiały do pobrania

Zobacz też

R. Kapuściński, „Podróże z Herodotem”, Kraków 2004.

Moduł online

Aby przeprowadzić zajęcia online, skorzystaj z aplikacji Zoom. Przygotowaną przez Ciebie prezentację możesz wyświetlić przy użyciu funkcji Share Screen (znajdziesz ją w menu na dole ekranu). Uczniów możesz podzielić na grupy o wybranej liczbie członków za pomocą funkcji Breakout Rooms (również w menu na dole ekranu - w panelu, który pojawi się po wybraniu tej funkcji możesz ustalić ilość osób w grupie i czas trwania rozmowy - po jego upłynięciu uczestnicy automatycznie powrócą do wspólnej dyskusji).

O autorach

Katarzyna Kanowska

Polonistka i pedagożka teatru. Absolwentka studiów podyplomowych Pedagogika Teatru realizowanych we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Teatralnego). Członkini Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki, w którym prowadzi warsztaty teatralne. Członkini Rady Programowej Fundacji „Zawsze warto”, w której od lat prowadzi projekty edukacyjne, m.in. Herbaciarnię Naukową. Liderka Teatroteki Szkolnej, nauczycielka w szkole muzycznej, koordynatorka programów i projektów edukacyjnych.

Katarzyna Kanowska

Podobne konspekty