• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Agata Łukaszewicz

  Praca z tekstem przypowieści biblijnej na lekcji

  Scenariusz przeznaczony jest do pracy na lekcji z dowolnie wybraną przypowieścią biblijną. Zajęcia są tak skonstruowane, że pozwalają uczniom stopniowo docierać do znaczeń alegorycznego tekstu. Zaczynają oni od stawiania samodzielnych pytań tekstowi, podejmują próby odpowiedzi na nie i wysłuchują perspektywy innych osób, a na koniec tworzą pracę plastyczną, która pozwala im wyrazić własne odczytanie przypowieści.

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • praca z tekstem przypowieści, która pozwala uczniom na samodzielne poszukanie znaczeń zawartych w biblijnym tekście.
  Metody pracy rozmowa , instalacja

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach oraz pracę całej klasy w kole.

  Środki dydaktyczne

  Tekst wybranej przypowieści, przedmioty dostępne w sali lekcyjnej.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Pytania do tekstu 10 min.

  Podziel klasę na grupy (cztero-pięcioosobowe). Poleć, aby w ciągu dziesięciu minut uczestnicy w grupach:

  - przeczytali tekst przypowieści;

  - na pojedynczych kartkach wypisali pytania, które ów tekst prowokuje lub które chcieliby postawić przypowieści. Mogą to być dowolne pytania, które nasuwają im się w kontekście przeczytanego tekstu;

  - oddali kartki prowadzącemu.

  2. Szukanie odpowiedzi 10 min.

  Poleć, aby uczniowie dobrali się w pary i zmierzyli w nich swoje kciuki. Poproś, by osoby, które miały krótsze kciuki utworzyły wewnętrzne koło, a dłuższe – zewnętrzne. Ważne, aby oba kręgi zwróciły się twarzami do siebie.

  Zapowiedz, że przez najbliższe dziesięć minut będziesz podawać pytania zapisane przez grupy na kartkach. Zadaniem uczniów jest wymienić się własnymi odpowiedziami na każde z podanych pytań – mają na to minutę. Następnie następuje zmiana (jeden krąg zawsze przesuwa się w prawo) i w nowej parze uczniowie rozmawiają na temat kolejnego pytania. Mierz czas i podawaj pytania do przedyskutowania. Zmian jest tyle, ile pytań.

  3. Tworzenie instalacji 10 min.

  Poproś uczniów, by wrócili do swoich podgrup. Każda z nich ma za zadanie przedyskutować, o czym z dla nich jest ta przypowieść. Daj kilka minut na rozmowę w tym temacie. Następnie poproś, aby przygotowali instalację z materiałów znajdujących się w przestrzeni Waszej pracy, która będzie stanowiła ich odpowiedź na pytanie „o czym jest dla nas ta przypowieść?”. Niech wybiorą  materiały, które w jakiś sposób kojarzą im się z tekstem przypowieści.

  4. Oglądanie instalacji 10 min.

  Zaproś grupy do obejrzenia swoich dzieł. Zatrzymajcie się kolejno przy każdej z prac:

  - poproś, aby członkowie pozostałych zespołów zaproponowali tytuły prac poszczególnych grup;

  - zapytaj uczniów o to, co widzą, przyglądając się danej instalacji – jak to interpretują w kontekście przeczytanej powieści;

  - poproś autorów o to, by opowiedzieli o swoich intencjach.

  5. Podsumowanie 5 min.

  Przedyskutujcie na forum swoje efekty pracy, dlaczego tak je skonstruowaliście, jakie znaczenia kryją się w powstałych obiektach? Jakie tytuły nadaliście wzajemnie swoim instalacjom? Dlaczego? Która interpretacja zaskoczyła was najbardziej? Która jest Wam najbliższa? Jak praca z instalacjami wpłynęła na Wasze postrzeganie przypowieści?

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Agata Łukaszewicz

  Pedagożka teatru, dokumentalistka, absolwentka: wiedzy o teatrze, mediów interaktywnych i widowisk (Uniwersytet Adama Mickiewicza) oraz pedagogiki teatru (Uniwersytet Warszawski). Pracuje z dziećmi,  młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami, nauczycielami. Od 2017 roku opiekuje się Archiwum Jana Dormana w  Instytucie Teatralnym. Autorka artykułów o działaniach pedagogiczno-teatralnych Dormana.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon