• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Agata Pietrzyk-Sławińska

  Pociągnij za sznurki – czyli badanie relacji między postaciami

  Zajęcia pozwalają przeprowadzić uczniom charakterystykę bohaterów wybranej lektury, określić ich dążenia oraz zbadać relacje między postaciami. W tym celu uczniowie wyjonują formy lalkowe, a następnie umieszczają je w przestrzeni w sposób oddający strukturę relacji między postaciami. W dalszej części lekcji przy użyciu kolorowych sznurków klasa tworzy sieć powiązań konkretnych bohaterów, a za pomocą ruchu uczniowie próbują oddać charakter tych zależności.

  Wariant pracy z kamerą wymaga przeznaczenia na na realizację konspektu dwóch jednostek lekcyjnych.

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się relacjom pomiędzy bohaterami lektury, określenie ich struktury oraz jakości;
  • wykorzystanie do analizy postaci teatru formy;
  • wykorzystanie w analizie relacji między postaciami ruchu i symboliki kolorów.
  Metody pracy rozmowa , performans, instalacja, improwizacje ruchowe, ćwiczenia plastyczne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Sala szkolna z dużą pustą przestrzenią do działań wokół instalacji.

  Środki dydaktyczne

  Akcesoria plastyczne do wykonania lalek (sznurki, wstążki, szary papier, taśma, bibuła, patyczki itp.). Sznurek lub włóczka w różnych kolorach. Kamera lub telefon z funkcją nagrywania.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Rozgrzewka 5 min.

  Przeprowadź krótką rozgrzewkę dla uczniów (korzystając z ćwiczeń umieszczonych w zakładce Filmy lub skomponują ją samodzielnie). Scenariusz zakłada element działań ruchowych, więc warto, aby uczniowie mieli okazję przygotować swoje ciała.

  2. Praca nad postaciami 20 min.

  1. Usiądź z uczniami w kręgu. Poproś, by wskazali bohaterów lektury. Wypiszcie je na małych karteczkach. Nastęnie podziel klasę na tyle zespołów, ilu bohaterom chcecie się przyglądać). Poleć, by każdy grupa wylosowała jedną z kartek.

  2. Wskaż uczniom zestaw plastycznych akcesoriów (mogą to być: szary papier, karton, taśma malarska i bezbarwna, skrawki tkanin itp.). Poproś zespoły, by wykorzystując te elementy oraz wyposażenie sali, przygotowali lalki (kukły lub dowolne inne formy lalkowe) przedstawiające bohatera. Niech zastanowią się, jaką nadać mu formę, by niosła w sobie jak najwięcej treści dotyczących tej postaci.

  3. Po skończonej pracy nad lalkami poleć grupom, by ustaliły, jaki jest nadrzędny cel danego bohatera w lekturze - co chce osiągnąć, dokąd zmierza, na czym mu zależy, w czym ma interes? Niech wezmą pod uwagę jego różne zamiary, ale finalnie zdecydują się na jeden.

  3. Postaci w przestrzeni 5 min.

  Zaproś wszystkich do oglądania poszczególnych lalek. Następnie poproś, by uczniowie spróbowali powstałe obiekty ustawić względem siebie, tak by odzwierciedlały, która postać znajduje się w centrum sieci relacji, które na zewnątrz itd., komu jest do kogo blisko?

  4. Relacje w przestrzeni 15 min.

  1. Poleć, aby grupy wróciły do swoich postaci. Zapowiedz, że zajmiecie się teraz relacjami między bohaterami lektury. Niech każda osoba wybierze inną postać, z którą związany jest w jakiś sposób cel bohatera. Zadanie ucznia polega na poprowazeniu sznurka do tej wybranej. Zaznacz, że ważny jest sposób, w jaki dana osoba będzie przemierzała drogę pomiędzy postaciami - poproś, by oddawało to charakter relacji między nimi, stosunku tego bohatera do drugiego.

  Sznurki mogą mieć różne kolory - poproś, by uczniowie zdecydowali się na kolor symbolizujący charakter relacji. Ustalcie kolejność przechodzenia performerów z kolorowymi sznurkami. Nagrajcie całą akcję korzystając z kamery (wystarczy telefon z dobrej jakości aparatem). Możecie też zrezygnować z nagrywania, przyglądać się akcji jej z zewnątrz, a potem ją skomentować.

  Schemat działania wygląda następująco: osoby z każdej grupy rozwijają swoje sznurki wyruszając od lalki swojej postaci w stronę tej, z którą wiążę bohatera cel (np. performer z ciemnym sznurkiem: do lalki postaci, która może jego bohaterowi przeszkodzić lub szkodzi, a performer z jasnym sznurkiem do postaci, która może pomóc, wspiera go). Zarejestrujcie kamerą proces performatywnego tworzenia instalacji odzwierciedlającej sieć powiązań między postaciami. Możecie przed nagraniem zrobić próbę, by sprawdzić, na czym polega ten schemat działania. 

  2. Wspólnie z klasą obejrzyj nagrany materiał i zapytaj, czego dowiedzieli się o postaciach podczas tego działania i jakie relacje łączą bohaterów lektury. Co można było wyczytać z ruchu performerów? Wokół ktorej postaci pojaiwła się najgęstsza sieć relacji? Na co wskazują kolory sznurków?

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Agata Pietrzyk-Sławińska

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska, Agnieszka Szymańska

  Teatralna charakterystyka bohatera

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Aleksandra Drzazga

  Bohaterowie lektur i ich postrzeganie