Pociągnij za sznurki – czyli badanie relacji między postaciami
Agata Pietrzyk-Sławińska

Pociągnij za sznurki – czyli badanie relacji między postaciami

Zajęcia pozwalają przeprowadzić uczniom charakterystykę bohaterów wybranej lektury, określić ich dążenia oraz zbadać relacje między postaciami. W tym celu uczniowie wyjonują formy lalkowe, a następnie umieszczają je w przestrzeni w sposób oddający strukturę relacji między postaciami. W dalszej części lekcji przy użyciu kolorowych sznurków klasa tworzy sieć powiązań konkretnych bohaterów, a za pomocą ruchu uczniowie próbują oddać charakter tych zależności.

Wariant pracy z kamerą wymaga przeznaczenia na na realizację konspektu dwóch jednostek lekcyjnych.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • przyjrzenie się relacjom pomiędzy bohaterami lektury, określenie ich struktury oraz jakości;
  • wykorzystanie do analizy postaci teatru formy;
  • wykorzystanie w analizie relacji między postaciami ruchu i symboliki kolorów.
 • Metody pracy rozmowa , performans, instalacja, improwizacje ruchowe, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Sala szkolna z dużą pustą przestrzenią do działań wokół instalacji.

Środki dydaktyczne

Akcesoria plastyczne do wykonania lalek (sznurki, wstążki, szary papier, taśma, bibuła, patyczki itp.). Sznurek lub włóczka w różnych kolorach. Kamera lub telefon z funkcją nagrywania.

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka 5 min.

Przeprowadź krótką rozgrzewkę dla uczniów (korzystając z ćwiczeń umieszczonych w zakładce Filmy lub skomponują ją samodzielnie). Scenariusz zakłada element działań ruchowych, więc warto, aby uczniowie mieli okazję przygotować swoje ciała.

2. Praca nad postaciami 20 min.

1. Usiądź z uczniami w kręgu. Poproś, by wskazali bohaterów lektury. Wypiszcie je na małych karteczkach. Nastęnie podziel klasę na tyle zespołów, ilu bohaterom chcecie się przyglądać). Poleć, by każdy grupa wylosowała jedną z kartek.

2. Wskaż uczniom zestaw plastycznych akcesoriów (mogą to być: szary papier, karton, taśma malarska i bezbarwna, skrawki tkanin itp.). Poproś zespoły, by wykorzystując te elementy oraz wyposażenie sali, przygotowali lalki (kukły lub dowolne inne formy lalkowe) przedstawiające bohatera. Niech zastanowią się, jaką nadać mu formę, by niosła w sobie jak najwięcej treści dotyczących tej postaci.

3. Po skończonej pracy nad lalkami poleć grupom, by ustaliły, jaki jest nadrzędny cel danego bohatera w lekturze - co chce osiągnąć, dokąd zmierza, na czym mu zależy, w czym ma interes? Niech wezmą pod uwagę jego różne zamiary, ale finalnie zdecydują się na jeden.

3. Postaci w przestrzeni 5 min.

Zaproś wszystkich do oglądania poszczególnych lalek. Następnie poproś, by uczniowie spróbowali powstałe obiekty ustawić względem siebie, tak by odzwierciedlały, która postać znajduje się w centrum sieci relacji, które na zewnątrz itd., komu jest do kogo blisko?

4. Relacje w przestrzeni 15 min.

1. Poleć, aby grupy wróciły do swoich postaci. Zapowiedz, że zajmiecie się teraz relacjami między bohaterami lektury. Niech każda osoba wybierze inną postać, z którą związany jest w jakiś sposób cel bohatera. Zadanie ucznia polega na poprowazeniu sznurka do tej wybranej. Zaznacz, że ważny jest sposób, w jaki dana osoba będzie przemierzała drogę pomiędzy postaciami - poproś, by oddawało to charakter relacji między nimi, stosunku tego bohatera do drugiego.

Sznurki mogą mieć różne kolory - poproś, by uczniowie zdecydowali się na kolor symbolizujący charakter relacji. Ustalcie kolejność przechodzenia performerów z kolorowymi sznurkami. Nagrajcie całą akcję korzystając z kamery (wystarczy telefon z dobrej jakości aparatem). Możecie też zrezygnować z nagrywania, przyglądać się akcji jej z zewnątrz, a potem ją skomentować.

Schemat działania wygląda następująco: osoby z każdej grupy rozwijają swoje sznurki wyruszając od lalki swojej postaci w stronę tej, z którą wiążę bohatera cel (np. performer z ciemnym sznurkiem: do lalki postaci, która może jego bohaterowi przeszkodzić lub szkodzi, a performer z jasnym sznurkiem do postaci, która może pomóc, wspiera go). Zarejestrujcie kamerą proces performatywnego tworzenia instalacji odzwierciedlającej sieć powiązań między postaciami. Możecie przed nagraniem zrobić próbę, by sprawdzić, na czym polega ten schemat działania. 

2. Wspólnie z klasą obejrzyj nagrany materiał i zapytaj, czego dowiedzieli się o postaciach podczas tego działania i jakie relacje łączą bohaterów lektury. Co można było wyczytać z ruchu performerów? Wokół ktorej postaci pojaiwła się najgęstsza sieć relacji? Na co wskazują kolory sznurków?

O autorach

Agata Pietrzyk-Sławińska

Agata Pietrzyk-Sławińska

Podobne konspekty

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Bohater w duetach

  Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Teatralna charakterystyka bohatera

  Katarzyna Piwońska, Agnieszka Szymańska

  Teatralna charakterystyka bohatera

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Bohaterowie lektur i ich postrzeganie

  Aleksandra Drzazga

  Bohaterowie lektur i ich postrzeganie

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Duety pełne mocy. Bohaterowie komiksów. Integracja klasy

  Dorota Ogrodzka

  Duety pełne mocy. Bohaterowie komiksów. Integracja klasy