Opowiedzieć o sobie. Wokół tekstu Tomasza Daszczuka "Kto? Co? Czasownik"
Dorota Ogrodzka

Opowiedzieć o sobie. Wokół tekstu Tomasza Daszczuka "Kto? Co? Czasownik"

Punktem wyjścia warsztatu jest tekst dramaturgiczny Kto? Co? Czasownik autorstwa Tomasza Daszczuka. Tekst powstał w ramach 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Scenariusz proponuje twórczą i refleksyjną pracę grupy wokół tekstu, który jest swego rodzaju kolażem składającym się na opowieść o postrzeganiu współczesności i codzienności przez młodą osobę. Tekst krytycznie i ironicznie przygląda się fragmentarycznemu i niespójnemu światu. Opowiada o szkole, o doświadczeniu mediów społecznościowych, relacji rówieśniczych, emocji, w których dominuje brak pewności, lęk przed przyszłością i pozorna nieskończoność opcji.

Scenariusz daje grupie młodych osób szansę na twórcze zmierzenie się z tekstem, wykorzystanie go do tego, by mówić o sobie, uruchomić wyobraźnię twórczą i współpracować na rzecz wymyślenia sposobu inscenizacji tekstu. Warsztat jest też okazją do podjęcia własnych pierwszych prób dramaturgicznych.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć koło teatralne
 • Miejsce sala lekcyjna, sala gimnastyczna / duża przestrzeń
 • Czas 150 minut
 • Cel zajęć
  • rozwijanie uważności w zakresie czytania tekstów oraz umiejętności ich interpretowania;
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozpoznawania konwencji literackich;
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności nazywania kategorii i pojęć zawartych w tekstach literackich oraz umiejętności odnoszenia ich do kontekstu społeczno-kulturowego;
  • rozwijanie wyobraźni i odwagi twórczej oraz kreatywności osób uczestniczących;
  • rozwijanie umiejętności współpracy i podejmowania wspólnych decyzji także w konfrontacji z realizacją wspólnego zadania;
  • rozwijanie aktywnej postawy twórczej;
  • rozwijanie umiejętności obcowania z tekstami o charakterze abstrakcyjnym, nielinearnym;
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności formułowania i stawiania pytań.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, performans, mapa myśli, ćwiczenia improwizacyjne

Przygotowanie do zajęć

Środki dydaktyczne

 • wydrukowany tekst dramatu dla każdej osoby uczestniczącej w warsztatach oraz jego trzy fragmenty wybrane przez osobę prowadzącą niezbędne do pracy w grupach (druk fragmentów na formacie A3 z szerokimi marginesami do tworzenia notatek)
 • dodatkowe materiały tekstowe (lista pytań)

Przebieg zajęć

1. Wspólne czytanie 30 min.

Na początku spotkania rozdaj tekst sztuki osobom uczestniczącym w zajęciach. Zorganizuj również sytuację wspólnego czytania tekstu – na głosy, w dowolnym, przypadkowym podziale. Ta część zajmie około 30 minut, jednak jest niezbędna do dalszej pracy.

2. Wybierzcie, co jest Wam bliskie 15 min.

Każda osoba wybiera z tekstu jeden przedmiot, zjawisko lub konkretny element, który chciałaby na początek wybrać jako coś, co jest jej bliskie, za pomocą czego może opowiedzieć o sobie, swoim dniu, swoim aktualnym stanie umysłu lub stanie emocjonalnym. Wszystkie osoby zapisują swój wybór na kartkach. Następnie chodząc po sali, spotykają się w parach i opowiadają sobie nawzajem o swoim wyborze. Jeśli w konkretnym, dwójkowym, spotkaniu zdecydują, że mają ochotę wymienić się kartkami i przejąć wybór innej osoby, uznając go za własny i opowiadając za pomocą nowego zjawiska lub przedmiotu o sobie, mogą to zrobić. Na koniec tego działania zgromadźcie wszystkie kartki na środku.

3. Rozmowa o hasłach 10 min.

Przyjrzyjcie się wspólnie zgromadzonym kartkom. Porozmawiajcie o nich – za inspirację do rozmowy mogą służyć poniższe pytania:

Co myślicie, gdy patrzycie na kartki?

Jaki świat się wyłania z tego zbioru?

O jakiej rzeczywistości opowiadają te hasła?

Jakie macie uczucia, gdy na nie patrzycie?

4. Podział na zespoły 15 min.

Grupa dzieli się losowo na cztery trzy- lub czteroosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje inny fragment tekstu, na przykład scenę lub kilka akapitów. Może być to wybór losowy.

Następnie zespoły otrzymują kartki z trzema hasłami:

 • klimat;
 • skojarzenia/ konteksty;

Każdy zespół przygląda się fragmentowi pod kątem tych trzech kategorii i podejmuje próbę odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jaki klimat panuje w tym fragmencie? (próba określenia, nazwania)
 • Jakie są skojarzenia, odwołania, motywy, intelektualne konteksty fragmentu? Jakie nawiązania do innych tekstów kultury rozpoznajecie? Jakie idee, pojęcia, kategorie?
 • W jakiej sytuacji mógłby zaistnieć ten tekst? W jakich okolicznościach, przestrzeni możecie go sobie wyobrazić? Kto go mówi? Jakie postaci?

Zachęć uczestników i uczestniczki do odważnego poszukiwania odpowiedzi, do gry, zabawy z tym zadaniem. Poproś także o zapisanie haseł, które będą stanowiły odpowiedź na pytania z wszystkich trzech obszarów.

5. Zmiana miejsc 15 min.

Po wykonanym zadaniu następuje zamiana miejsc – każda grupa dostaje fragment innej grupy i jej notatki czy mapę myśli, a następnie korzystając z nich, przygotowuje plakat-kolaż, będący wizualną odpowiedzią na dany fragment. Po wykonaniu zadania zespoły prezentują kolaże.

6. Ponowna zmiana miejsc 15 min.

Uczestnicy i uczestniczki w grupach dokonują jeszcze jednej zmiany miejsc i zapoznają się tym razem z fragmentami tekstów, notatkami i kolażami. Dopisują do tekstu hasła, pytania, komentarze, uwagi – trochę tak, jak dopisuje się różne skojarzenia i komentarze na drzwiach w szkolnej toalecie lub na forum internetowym. Mogą dopisywać komentarze i pytania lub odpowiedzi do tego, co już dopisały inne osoby. Po chwili następuje ostatnia zmiana i ostatnie kilka minut tego typu pracy – dopisywanie komentarzy i haseł do kolejnego fragmentu.

7. Powrót do swoich fragmentów - przygotowanie czytań performatywnych 20 min.

Każdy zespół wraca do swoich pierwotnych fragmentów. Wszyscy przyglądają się notatkom, kolażom i dopiskom. Kolejnym etapem będzie przygotowanie przez grupy czytań performatywnych. Dopisane przez innych notatki mogą uwzględnić jako część tekstu.

WAŻNE! W grupach uczestnicy i uczestniczki zastanawiają się:

 • Które z dopisanych fragmentów chcemy włączyć w tekst, a z czego rezygnujemy?
 • W jaki sposób czytamy – jak dzielimy tekst, czy stosujemy czytanie chóralne, jak pracujemy z głosem, czy włączymy w czytanie efekty dźwiękowe?
 • Czy planujemy działanie ruchowe, jakiś szczególny układ przestrzeni albo rozstawienie siebie w przestrzeni?
 • Do jakiej sytuacji nawiązujemy? Jak zorganizujemy świat tego czytania?
 • Jak chcemy odnosić się do publiczności? Gdzie ją umieścimy? Czy będziemy nawiązywać z nią relacje?
 • O czym jest ta opowieść, co z niej możemy wydobyć?

8. Pokaz czytań performatywnych 20 min.

Pokaz czytań performatywnych tekstów. Po pokazach wszystkie zespoły wspólnie rozmawiają o obszarach:

 • Co było ciekawego w czytaniach?
 • Co zwróciło szczególną uwagę?
 • O czym i jakie są to opowieści?
 • Jakie tytuły mogłyby otrzymać?

9. Rozmowa o doświadczeniu 10 min.

Przykładowe pytania:

 • Czym dla każdej / każdego z was jest tytuł tego tekstu?
 • Czym dla każdej / każdego z was była praca z tym dramatem?

Materiały do pobrania

Zobacz też

D. Tomasz, Kto? Co? Czasownik, w: „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży"

O autorach

Dorota Ogrodzka

Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka i badaczka, aktywistka. Kuratorka i tutorka projektów artystyczno-społecznych i artywistycznych, wspiera zespoły twórcze, artystów, liderki lokalne. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym realizuje warsztaty, procesy twórcze, spektakle i wydarzenia. Jest członkinią międzynarodowej sieci Reshape, w której od 3 lat pracuje na rzecz rozwijania sektora kultury i sztuki. Współorganizatorka festiwalu SLOT ART, kuratorka programu warsztatowego, członkini Rady Slotu. Prowadzi zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych. Współpracuje z wieloma teatrami i instytucjami kultury oraz organizacjami, w Warszawie, kraju i zagranicą, m.in. z Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera, Krytyką Polityczną, Fundacją Szkoła Liderów, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", Fundacją Sto Pociech, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dorota Ogrodzka

Podobne konspekty

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Teatrakcja integracja! Koło teatralne

  Daniel Stachuła

  Teatrakcja integracja! Koło teatralne

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Teatralna praca z hasłem: przyjaźń

  Magdalena Szpak, Katarzyna Piwońska, Tomasz Daszczuk

  Teatralna praca z hasłem: przyjaźń

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Typowy nastolatek? Godzina wychowawcza

  Malina Barcikowska

  Typowy nastolatek? Godzina wychowawcza

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Ważne rzeczy do powiedzenia – monolog inspirowany sztuką "Dziewczyna w ogniu” A. Błażewicza

  Aleksandra Drzazga

  Ważne rzeczy do powiedzenia – monolog inspirowany sztuką "Dziewczyna w ogniu” A. Błażewicza