O czym (nie) mówią mapy? Przyroda
Agnieszka Szymańska

O czym (nie) mówią mapy? Przyroda

Zajęcia wprowadzają podstawowe pojęcia dotyczące map. Uczniowie tworzą własne plany okolicy i zastanawiają się nad tym, co różni rzeczywiste miejsca od ich odwzorowań na mapach. Opowieści o miejscach pozwalają uczniom lepiej poznać swoich kolegów z klasy.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć przedmioty ścisłe, nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • wprowadzenie do korzystania z map i tworzenia własnych prostych planów terenu;
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Metody pracy rozmowa , ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

W przestrzeni sali rozwieszone różne rodzaje map i planów miejsc.

Środki dydaktyczne

Po jednym arkuszu papieru dla ucznia (format A4 lub większy), kredki lub flamastry.

Mapy (różnorodne rodzaje wypożyczone z pracowni geogaficznej, historycznej, a także plany miast lub wybranych przestrzeni, np. parku, rynku itp.).

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie 5 min.

Przed rozpoczęciem zajęć umieść w sali różnorodne mapy – im więcej, tym lepiej. Poproś uczestników by usiedli w kole. Zapytaj, czym jest mapa? Jak wygląda? Do czego służy? W jakich sytuacjach po nią sięgamy? Na koniec tej części zaproś uczniów, by obejrzeli mapy wyeksponowane w przestrzeni klasy do podsumowania.

2. Różnorodność map 5 min.

Wprowadź dwa pojęcia, które wiążą się z mapami:

Skala – informuje nas o tym, ile razy dana przestrzeń została na mapie pomniejszona w stosunku do swoich naturalnych rozmiarów (np. jeden kilometr w rzeczywistości to na mapie jeden centymetr).

Legenda – część mapy, która informuje nas o tym, co oznaczają symbole umieszczone na niej (np. jakimi znakami oznaczone są drogi, miasta, określone typy budowli itd.).

Zaproś uczniów, by przyjrzeli się mapom i na podstawie legendy określili, czego można się z nich dowiedzieć. Spróbujcie nazwać różne typy map.

3. Tworzymy mapy 15 min.

Za chwilę każdy z uczniów stworzy własną mapę. Ustalcie, jakiego obszaru mają dotyczyć mapy. Możecie wybrać spośród wariantów:

- uczeń rysuje mapę okolicy, w której mieszka;

- każdy wybiera obszar w Waszej miejscowości, który najbardziej lubi odwiedzać.

Każda osoba ma za zadanie przygotować na dużej kartce papieru rysunkową mapę danego obszaru. Pomóż uczniom, zadając przykładowe pytania: Jak oznaczyć elementy przyrody? Jak oznaczyć ważne budowle? Jak wygląda ukształtowanie terenu? Niech każdy za pomocą znaków narysuje mapę i stworzy legendę.

4. Rozmowy wokół map 15 min.

1. Połącz uczniów w pary.  Uczniowie zamieniają się mapami. Teraz każdy z otrzymanej mapy, stara się odczytać znaki przygotowane przez inną osobę. Uczniowie zastanawiają się: Co to za miejsce? Czego można się o nim dowiedzieć z mapy?

2. Powiedz uczniom, że mapy opierają się na uogólnieniach – zawierają tylko część informacji o danym miejscu, pomijają szczegóły, które nie mają związku z przeznaczeniem mapy. Poproś uczniów, aby w tych samych parach opowiedzieli sobie o tym, czego nie widać na ich mapach? Co jest charakterystycznego w tych miejscach? Jakie sami mają wspomnienia związane z nimi?

5. Podsumowanie 5 min.

Usiądź z uczniami w kole i zapytaj o to, jaka jest ich zdaniem różnica pomiędzy obrazem miejsca na mapie a rzeczywistością danej przestrzeni?

Zobacz też

O autorach

Agnieszka Szymańska

Trenerka, tutorka, koordynatorka w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Stypendystka Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Autorka projektów społecznych i materiałów edukacyjnych dla animatorów kultury, pedagogów teatru, nauczycieli i młodzieży. Od ponad 10 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Teatrem 21.  Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru budowania zespołów, projektowania działań społecznych i edukacyjnych oraz komunikacji. Certyfikowana nauczycielka jogi.

Agnieszka Szymańska

Podobne konspekty

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Krajobrazy Polski

  Agnieszka Szymańska

  Krajobrazy Polski

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Zoom na świat, czyli Google Street View pod lupą gimnazjalistów

  Maria Babicka

  Zoom na świat, czyli Google Street View pod lupą gimnazjalistów

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Sztuka – znak naszej obecności?

  Monika Lićwinko

  Sztuka – znak naszej obecności?

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Odkrywanie przestrzeni szkoły

  Anna Zalewska-Uberman

  Odkrywanie przestrzeni szkoły