• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Katarzyna Piwońska

  Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

  Podczas zajęć uczniowie analizują scenę dramatu, w której Makbet i Banko słyszą przepowiednię Czarownic. Zestawiają ją z dwiema scenicznymi realizacjami dostęnymi online – w reżyserii Andrzeja Wajdy i Grzegorza Jarzyny. Lekcja jest okazją do zastanowienia się nad rolą reżysera w pracy nad spektaklem.

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 90 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się zabiegom inscenizacyjnym na przykładzie dwóch realizacji „Makbeta";
  • przygotowanie przez uczniów pomysłu na adaptację sceniczną sceny dramatu.
  Metody pracy portfolio, pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , dyskusja

  Przygotowanie do zajęć

  Zadanie dla ucznia

  Niech w domu uczniowie zapoznają się z tekstem III sceny „Makbeta", w której tytułowy bohater i Banko spotykają Czarownice.

  Poleć, by uczniowie podczas lektury zwrócili uwagę na:

  - miejsce, w którym spotykają się postaci;

  - sytuację, w której dochodzi do spotkania;

  - jak Makbet i Banko postrzegają postaci Czarownic;

  - kim Makbet i Banko są dla siebie nawzajem.

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń do pracy w zespołach (w formie dyskusji).

  Środki dydaktyczne

  Materiały: Ilustrowane gazety. Przybory do rysowania i wycinania. Materiały z załącznika. Tablica multimedialna lub projektor i ekran do wyświetlenia fragmentów spektaklu.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wprowadzenie 10 min.

  Poproś uczniów, aby dobrali się w zespoły po pięć-sześć osób. Poleć, aby w nich wymienili się swoimi obserwacjami z lektury sceny III pierwszego aktu dramatu „Makbet". 

  2. Makbet w dwóch interpretacjach 20 min.

  Na tym etapie uczestnicy zajęć pracują indywidualnie. Poproś uczniów, aby obejrzeli fragmenty dwóch realizacji teatralnych „Makbeta” – w reżyserii Andrzeja Wajdy i Grzegorza Jarzyny. Poproś, by w trakcie oglądania zwrócili uwagę na te same cztery kwestie, co podczas lektury sceny dramatu. Zachęć ich do tego, by robili notatki ze swoimi wnioskami. Wyświetl kolejno:

  • Andrzej Wajda „Makbet”, Narodowy Teatr Stary w Krakowie – fragment od początku do 6:20;
  • Grzegorz Jarzyna „Macbeth”, TR Warszawa – fragment od 4:10 do 13:13.

  3. Porównanie wizji reżyserskich 15 min.

  Poleć, aby uczniowie wrócili do zespołów, w których pracowali. Niech podzielą się ze sobą pierwszymi wrażeniami z obejrzanych wariantów. Daj chwilę na rozmowę, a następnie zaproś do pracy porównawczej, w której zastanowią się, jak każdy z reżyserów zinterpretował tę samą scenę. Poleć, by w rozmowie w grupach przyjrzeli się następującym kwestiom:

  - Gdzie bohaterowie spotykają wiedźmy i jak to wpływa na to, kim one są?

  - Czym różni się Makbet w obu przypadkach?

  - Jakie są relacje między bohaterami?

  4. Co robi reżyser? 10 min.

  Zaproś uczniów do rozmowy w kręgu. Zapytaj, jak wprowadzone przez reżyserów rozwiązania sceniczne wpłynęły na Wasz odbiór znanej Wam historii. Porozmawiajcie o tym, na czym polega interpretacja reżyserska tekstu – jakie zabiegi obejmuje?

  5. Duety reżyserskie 25 min.

  1. Poproś uczniów, aby pracowali w parach. W tym etapie staną się duetami reżyserskimi, które mają za zadanie zaproponować własną wersję sceny spotkania Makbeta i Banka z siłami nadprzyrodzonymi. Niech przygotują notatki reżyserskie, w których opiszą swój pomysł na interpretację – mogą mieć one formę graficzną (np. zawierać rysunki, zdjęcia z inspiracjami wizualnymi – wykorzystajcie w tym celu ilustrowane gazety i przybory do rysowania). Możesz rozdać materiał z załącznika jako pomoc w tworzeniu notatek.

  2. Na koniec poproś, aby każdy duet spotkał się z inną parą i wspólnie przedstawili sobie pomysły na pokazanie na scenie sceny dramatu.

  6. Podsumowanie 10 min.

  Zapytaj uczniów, jak po obejrzeniu dwóch wariantów realizacji  „Makbeta" i pracy własnej widzą relację tekstu do spektaklu. Na czym ich zdaniem polega zadanie reżysera w inscenizacji tekstu?

  Materiały do pobrania

  diamond icon
  diamond icon

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon

  Moduł online

  diamond icon
  diamond icon

  Aby poprowadzić lekcję online, skorzystaj z programu, który pozwala pracę w pokojach (np. Zoom). Wskazówki do poprwadzenia kolejnych etapów zajęć:

  Etap I, Wprowadzenie: Podziel uczniów na pokoje korzystając z opcji Breakout Rooms.

  Etap II, Makbet w dwóch interpretacjach: Wróćcie do głównego pokoju. Wyświetl dwa fragmenty spektakli korzystając z opcji Share Screen. Zakończ udostęnianie swojego ekranu korzystając z opcji Stop Share (czerwone pole).

  Wariant: Możesz też wysłać uczniom linki na czacie i podać, do którego momentu odtworzyć nagrania.

  Etap III, Porównanie wizji reżyserskich: Ponownie podziel uczniów na pokoje (mogą to być te same grupy lub nowe). Ustaw czas pracy w menu, które pojawi się po wyborze opcji Breakot Rooms. Pytania pomocnicze możesz wysłąć grupom na czacie.

  Etap IV, Porównanie wizji reżyserskich: Wróćcie do wspólnego pokoju i przeprowadźcie w nim dyskusję.

  Etap V, Duety reżyserskie: Niech uczniowie pracują nad koncepcją reżyserską indywidualnie. Niech korzystają z programu graficznego (np. Canva - bezpłatny dostęp online po zalogowaniu) lub wypełniając materiał z załącznika (udostępnij na czacie pliki w wersji jpg – uczniowie będą mogli ją włączyć w prostym programie graficznym, np. Paint). Podaj czas na pracę indywidualną. Po jego upływie zaproś ucznió do podzielenia się swoją wizją z inną osobą - w tym celu podziel uczniów na pokoje po dwie osoby  (Breakout Rooms) i ustal czas pracy na wymianę w parze.

  Etap VI: Wróćcie do wspólnego pokoju i przeprowadźcie w nim dyskusję.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Katarzyna Piwońska

  Redaktorka, pedagożka teatru, tutorka. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programów i badań dotyczących edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Od 2019 roku jest tutorką w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury).

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon