Legenda o Warsie i Sawie - jaką rolę pełni w niej przyroda?
Nikolett Gábri

Legenda o Warsie i Sawie - jaką rolę pełni w niej przyroda?

Osią zajęć będzie Legenda o Warsie i Sawie. Scenariusz pozwala przyjrzeć się bohaterom tej historii. Uczniowie zastanowią się również, jaką rolę pełni w niej przyroda.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza, zrozumienie i odtworzenie legendy o Warsie i Sawie;
  • przyjrzenie się roli natury w fabule legendy.
 • Metody pracy rozmowa , improwizacje ruchowe, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do swobodnego ruchu w pierwszej części zajęć. W drugiej części stanowiska do tworzenia prac plastycznych.

Środki dydaktyczne

Tekst legendy o Warsie i Sawie w wersji Wandy Chotomskiej. Wydruk wypowiedzi z legendy (kilka egzemplarzy). Kartki A4 (po jednej sztuce dla każdej osoby). Przybory do rysowania (kredki).

Przebieg zajęć

1. Lektura i opowiadanie ciałem 15 min.

1. Na środku sali ustawcie krąg z krzeseł. Usiądźcie w kręgu, powiedz uczniom, że chciałabyś im teraz przeczytać pewną legendę. Poproś, aby wszyscy uważnie słuchali tekstu od początku do końca. Następnie przeczytaj legendę o Warsie i Sawie w wersji Wandy Chotomskiej.

2. Po przeczytaniu legendy zadaj uczniom pytanie: O czym była dla nich ta historia? Zbierz myśli kilku chętnych do wypowiedzi osób. 

3. Zaproś uczniów, aby stanęli razem z Tobą w kręgu. Powiedz im, że spróbujecie wspólnie przypomnieć sobie bohaterów tej historii. Podziel krąg na dwa półkoła: powiedz, że zadaniem uczniów w półkolu po Twojej lewej stronie będzie pokazanie całym ciałem postaci Warsa (każdy indywidualnie), a po Twojej prawej stronie – Sawy. Na Twoje klaśnięcie niech wszyscy zastygną w swoich pomnikach. Poproś, aby każdy zapamiętał swoje ustawienie. Na Twoje następne klaśnięcie niech osoby po Twojej lewej stronie rozluźnią ciała i zobaczą, co pokazały osoby, które wcieliły się w Sawę. Na Twoje następne klaśnięcie niech uczniowie pokazujący rzeźby z ciał rozluźnią się. Teraz niech nastapi zmiana ról – na kolejne klaśnięcie, osoby po Twojej prawej stronie będą widzami, a po lewej pokażą swoim ciałem swoje postacie Warsa.

4. Po pokazaniu obu postaci spytaj się uczniów, jak oni postrzegają Warsa i Sawę? Jacy oni są?

5. Teraz podziel Wasz krąg na trzy części – niech uczniowie w nich stworzą grupy. Wyjaśnij, że wspólnie spróbujecie teraz pobawić się w burzę opisaną w legendzie – każdej z drużyn przydzielisz inny element natury, który pojawił się w utworze: błyskawice, wiatr i fale. Niech każda ekipa spróbuje pokazać swój żywioł za pomocą ruchu i dźwięku. Daj chwilę na pracę.

Poproś zespoły, aby na hasło z utworu, które przeczytasz, zespoły pokazały swój ruch:

- najpierw zdanie, które należy do błyskawic („Roztrzaskamy ci wiosła!");

- następnie przeczytaj zdanie należące do wiatru („Porwę twoje sieci na strzępy!");

- potem przeczytaj zdanie, które wypowiadają fale („Zatopimy łódź!").

6. Po pokazaniu wszystkich tych elementów burzy spytaj się uczniów, jak oni postrzegają naturę, jak ona się zachowuje w tej legendzie? Jakim jest bohaterem w tej historii?

2. Tworzenie etiud dźwiękowych i stopklatek 20 min.

Podziel uczniów na trzy nowe grupy. Poleć, aby każda z nich stworzyła krótką kompozycję dźwiękową, w której odda, jak zachowywała się natura na poszczególnych etapach legendy (każda grupa otrzyma inny etap). Dźwięki mogą wydać za pomocą swoich ciał (klaskanie, oklepywanie, tupanie, różne dźwięki tworzone za pomocą głosu). Każdej grupie daj jedną sytuację:

 1. grupa: Natura na początku legendy, kiedy Wars słyszy śpiew Sawy.
 2. grupa: Natura, kiedy Wars zdecydował się wskoczyć do wody i zmierza w kierunku Sawy.
 3. grupa: Natura, kiedy Wars i Sawa się spotykają.

Kiedy uczniowie przygotują krótki utwór dźwiękowy poleć im, aby zrobili stopklatkę tej samej sytuacji, nad którą teraz pracowali i pokażą zachowanie Warsa i Sawy. Powiedz im, że zadanie polega na tym, aby stworzyć obraz sytuacji tak, jakby ktoś zrobił zdjęcie danego momentu. Poproś, aby dwie chętne osoby z grupy wcieliły się w Warsa i w Sawę. Wyjaśnij, że ich zadaniem będzie przybrać pozycje, w których ustawi ich reszta grupy – jako rzeźbiarze. Dla przypomnienia przeczytaj uczniom jeszcze raz zdania, które Wars i Sawa wypowiadają w legendzie.

Dla lepszego zrozumienia stopklatki możesz zobaczyć film w bazie filmów Teatroteki Szkolnej pt. Stopklatka.

Niech grupy (według kolejności wydarzeń w historii) pokażą swoje stopklatki oraz etiudy dźwiękowe. Na pierwsze Twoje klaśnięcie niech uczniowie zastygną w zaprojektowanym przez nich obrazie, na Twoje następne klaśnięcie niech pozostałe osoby z grupy zaprezentują swoją etiudę dźwiękową. Ważne, żeby w czasie, kiedy trwa etiuda dźwiękowa, osoby pokazujące Warsa i Sawę zostały w zastygnięciu.

3. Podsumowanie 10 min.

Teraz wróćcie do kręgu i powiedz uczniom, aby każdy zastanowił się, co z legendy o Warsie i Sawie najbardziej zapadło im w pamięć? Niech każdy uczeń narysuje jedną rzecz (może to być jedna postać, jedna sytuacja z legendy) na kartce A4. Pod koniec lekcji obejrzyjcie galerię rysunków.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty