• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Magdalena Szpak, Katarzyna Piwońska, Tomasz Daszczuk

  Inspiracja lekturą – „Mały książę"

  Scenariusz przeznaczony do realizacji z kołem teatralnym. Uczestnicy zastanowią się, co to znaczy patrzeć jak Mały Książę. Lektura stanie się inspiracją do przygotowania przez uczniów etiud dotyczących ważnych dla nich tematów. Scenki mogą być podstawą dalszej pracy nad spektaklem.

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne
  Miejsce sala lekcyjna, poza szkołą
  Czas 180 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się postaci Małego Księcia i jego sposobowi patrzenia na świat;
  • stworzenie własnej wypowiedzi teatralnej inspirowanej motywami z „Małego Księcia”.
  Metody pracy rozmowa , improwizacje ruchowe, gry i zabawy teatralne

  Przygotowanie do zajęć

  Zadanie dla ucznia

  Poleć członkom koła teatralnego, aby przeczytali „Małego Księcia”.

  Aranżacja przestrzeni

  Dowolna sala pozwalająca na swobodną pracę w podzespołach i wspólne działanie w całej grupie.

  Środki dydaktyczne

  Kartki A4 – po jednej dla uczestnika. Przybory do pisania. Małe karteczki (np. post-it) – po kilka sztuk dla ucznia.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. SPOTKANIE I – Patrzeć jak Mały Książę 90 min.

  1. Rozgrzewka międzyplanetarna [5 minut]

  Zaproś uczestników do rozgrzewki, która jednocześnie jest podróżą poza naszą planetę. Poproś, aby najpierw stanęli w kole i rozgrzali ręce pocierając je o siebie, a następnie oklepali całe ciało.

  Oddaj stery w ręce uczniów – każdy uczestnik może zdecydować, na jaką planetę zabierze resztę grupy. Chętna osoba mówi: „zabieram Was na planetę, na której wszyscy…” i tu podaje jakąś czynność, którą wszyscy mogą wspólnie wykonać (np. „są dla siebie maksymalnie mili”, „tańczą taniec radości”, „są wobec siebie podejrzliwi”, „szukają czegoś drewnianego”). Zanim grupa ją wykona, krzyczy wspólnie „tak, zróbmy to!”. Kilka chętnych osób podaje swoje propozycje.

  2. Rzeźby postaci [5 minut]

  Teraz odwiedzicie planety, na których był Mały Książę. Poproś uczniów, aby połączyli się w dwójki. Jedna osoba przypomina sobie postać, którą spotkał Mały Książę. Nie mówiąc, kogo ma na myśli, rzeźbi tego bohatera z ciała drugiej osoby (ustawia ją w adekwatnej pozie). Osoba-rzeźba mówi, jak się czuje w tej pozycji, a potem zgaduje, jaką postacią jest. Zmiana ról w parze. Zapowiedz, że zadanie jest takie samo jak wcześniej, ale rzeźbienie odbywa się przez instrukcje głosowe (np. „podnieś rękę, schyl głowę, zmarszcz czoło, unieś lewą brew” itp.).

  3. Kim jest Mały Książę? [80 minut]

  Na tym etapie będziecie się przyglądać temu, który podróżuje między planetami, czyli Małemu Księciu.

  a) Poproś, aby uczestnicy stanęli w dwóch rzędach, zwracając się do siebie twarzami i zachowując odstęp od kolejnej pary. Powiedz, że za chwilę odbędą serię spotkań z kolejnymi osobami – z każdą z nich wymienią się swoim skojarzeniem z Małym Księciem w podanej przez Ciebie formie. Po każdej wymianie jeden rząd przesuwa się o jedną osobę w prawo. Kolejno podawaj duetom hasła (przypomnij że wszystkie mają dotyczyć postaci, nie całego utworu):

  - pokaż gest, który kojarzy Ci się z Małym Księciem;

  - wydaj dźwięk, który kojarzy Ci się z Małym Księciem;

  - powiedz jedno słowo, które kojarzy Ci się z Małym Księciem. [3 minuty]

  b) Podziel uczniów na losowo dobrane zespoły. Następnie poleć, aby każda ekipa znalazła dla siebie przestrzeń w sali i usiadła. Poproś, by wspólnie zastanowili się, co to znaczy ich zdaniem patrzeć jak Mały Książę? [7 minut].

  c) Poproś zespoły, by na podstawie swoich rozważań stworzyły instrukcję, która wyjaśnia, co trzeba zrobić, o czym pamiętać, żeby patrzeć jak Mały Książę. Poproś, by spisali ją w czytelny sposób.[10 minut]

  d) Poproś grupy, by zostawiły swoje instrukcje i zmieniły miejsce o jedno (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Niech przeczytają instrukcję, którą zostawił zespół. Daj chwilę na zapoznanie się z tekstem i komentarze. [5 minut]

  e) Zadaniem grupy jest wyjście w teren – w okolicy szkoły – i próba zastosowania otrzymanej instrukcji. Niech uczniowie zgodnie z instrukcją obserwują napotkane osoby, miejsca, sytuacje – kto i co mogłoby dziś zainteresować Małego Księcia na planecie Ziemia? [30 minut]

  f) Po powrocie zaproś zespoły do zrelacjonowania i podsumowanie tego, co zaobserwowały podczas spacerów. Czy łatwo było patrzeć jak Mały Książę? [25 minut]

  2. SPOTKANIE II – Podróż Małego Księcia na Ziemię 90 min.

  1. Ludzie-planety [30 minut]

  Zapowiedz uczniom, że podczas dzisiejszych zajęć będziecie zastanawiać się nad tym, jak przebiegałaby podróż Małego Księcia, gdyby dziś wybrał się na planetę Ziemia. Poproś uczniów, aby wrócili do zespołów, w których pracowali podczas poprzedniego spotkania. Niech na podstawie przeprowadzonych obserwacji grupy wybiorą jedną osobę, którą mógłby spotkać Mały Książę podczas wyprawy. Zapowiedz, że co kilka minut zespoły będą dostawać polecenia do pracy nad teatralną charakterystyką wybranej postaci:

  •         zastanówcie się nad pięcioma emocjami, które najczęściej przeżywa ta postać;
  •         zapiszcie jedno zdanie, które mogłaby wypowiedzieć ta postać, najbardziej dla niej typowe (zwróćcie uwagę na temat i formę wypowiedzi);
  •         korzystając z kartek papieru, stwórzcie co najmniej jeden przedmiot lub element garderoby, który wiąże się z tą postacią, jest dla niej charakterystyczny;
  •         zastanówcie się nad tym, jak wygląda ruch tej postaci: jakie są charakterystyczne dla niej pozycje ciała, mimika, jak gestykuluje? w jaki sposób wykonuje swoje codzienne czynności?
  •         w imieniu postaci udzielcie odpowiedzi (i zapiszcie je) na następujące pytanie: jaką wartością kierujesz się w życiu? 

  Zadania do tego etapu zostały zaczerpnięte ze scenariusza „Teatralna charakterystyka bohatera” http://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=155.

  To przykład zajęć lekcyjnych przeznaczonych do analizy lektury, które mogą również zostać wykorzystany do pracy nad budowaniem postaci w przedstawieniu. Zachęcamy do wykorzystywania fragmentów scenariuszy zamieszczanych na Teatrotece do pracy nad przedstawieniami.

  2. Spotkania [20 minut]

  Poproś zespoły, aby zastanowiły się, jak mogłoby przebiegać spotkanie Małego Księcia z tą postacią, co mogłoby się wydarzyć, o czym mogliby rozmawiać. Niech zespoły ponownie skorzystają z instrukcji „patrzenia jak Mały Książę”. Poleć, aby przygotowały scenki. Ważne jednak, aby uczniowie poszukali takich rozwiązań, które zaangażują wszystkich członków ich zespołu do udziału w etiudzie. 

  3. Prezentacje i omówienia [20 minut]

  Zaproś zespoły do prezentacji przygotowanych scen. Po każdej z nich poproś uczniów, aby podzielili się wrażeniami.

  4. Podsumowanie [10 minut]

  Zaproś uczniów do podsumowania spotkania w Małym Księciem i jego podróży po Ziemi. Możesz się w nim posłużyć następującymi pytaniami:

  • Co teraz myślą o Małym Księciu?
  • Co jest im bliskie, a co dalekie w takim sposobie patrzenia na świat?
  • Co taki sposób patrzenia na świat daje, na co pozwala, na co nie pozwala?

  Rozwinięcie: Dalszym etapem pracy może być wspólna praca nad spektaklem, która rozpocznie się od poszukania ramy łączącej sceny.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Antoine de Saint-Exupery, "Mały Książę", Warszawa 1995.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Magdalena Szpak

  Pedagożka teatru, trenerka, tutorka. Współtworzy Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej  im. Aleksandra Zelwerowicza, Szkoły Treningu Grupowego przy Fundacji Szkoła Liderów oraz Szkołę Trenerów Grup Wsparcia. Certyfikowana tutorka Szkoły Liderów. Prowadzi warsztaty głównie dla osób dorosłych, wspiera w rozwoju nauczycieli i edukatorów.

  avatar

  Katarzyna Piwońska

  Redaktorka, pedagożka teatru, tutorka. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programów i badań dotyczących edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Od 2019 roku jest tutorką w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury).

  avatar

  Tomasz Daszczuk

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Weronika Idzikowska

  Etiudy bez scenariusza

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska, Agnieszka Szymańska

  Teatralna charakterystyka bohatera

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Joanna Krukowska-Gulik

  Od pomysłu do pierwszych etiud

  Wiek 16-19 lat
  miniaturka Magdalena Szpak, Katarzyna Piwońska, Tomasz Daszczuk

  Teatralna praca z hasłem: przyjaźń