• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Bogumiła Stachurska

  Drzewo ‒ cz. 1. Zajęcia w plenerze

  Spacer lub wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu najpiękniejszego drzewa. Celem jest poznanie empiryczne drzewa jako elementu przyrody poprzez bezpośredni, fizyczny kontakt i działanie oraz analiza formalna drzewa jako struktury, materii, obiektu, jego funkcji i znaczenia w naszym życiu. Zajęcia służą rozwinięciu zmysłu obserwacji i analizy wśród dzieci.

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
  Rodzaj zajęć nauczanie zintegrowane
  Miejsce poza szkołą
  Czas 45 minut
  Cel zajęć

   

  • uwrażliwianie na piękno przyrody, rozwijanie szacunku do niej;
  • poznanie drzewa jako elementu przyrody;
  • kształtowanie orientacji przestrzennej;

   

  Metody pracy rozmowa kierowana, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne, burza mózgów

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Wyjście na spacer.

  Środki dydaktyczne

  Notatnik, długopis.

  Dodatkowy opis

  diamond icon
  diamond icon

  Ze względu na fakt, że praca w plenerze jest trudna i wymaga od dzieci dużej koncentracji, dobrze jest przed wyjściem w plener zapoznać uczniów z celem zajęć, a podsumowanie zrobić po powrocie do klasy. Ćwiczenie z „badaniem” drzewa można powtórzyć, jeśli spostrzeżeń dzieci jest zbyt mało ‒ dać im więcej czasu na kontakt z drzewem i wnikliwszą obserwację.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wyjście w plener 10 min.

  Wychodzimy z klasą w plener (do lasu, ogrodu, parku) w poszukiwaniu „najpiękniejszego” drzewa/„najpiękniejszych” drzew.

  Każdy wybiera swoje najpiękniejsze drzewo i staje pod nim. Uzasadnia swój wybór, np. kończąc zdanie: Wybrałem to drzewo, bo… Moje drzewo jest najpiękniejsze, bo…

  Zanotuj najciekawsze wypowiedzi.

  2. Wybór drzewa grupy 5 min.

  Wspólnie wybieramy najpiękniejsze drzewo (np. to, przy którym stanęło najwięcej osób) i otaczamy je kołem, trzymając się za ręce. Przybliżamy się i oddalamy, obchodzimy w prawo i w lewo, nawet kilka razy. Sprawdzamy, co widać na drzewie z bliska, a co z daleka. Wspólnie obejmujemy drzewo, tańczymy dookoła.

  3. Badanie drzewa 15 min.

  Każdy indywidualnie, osobno, uważnie „bada” (analizuje) drzewo z różnych odległości, przybliżając się do niego i oddalając; przygląda się uważnie, dotyka, słucha, obejmuje, opiera się, wdrapuje się (jeśli to możliwe i bezpieczne), liczy gałęzie, konary, określa wielkość, wysokość, ciężar itp.

  Podsumuj i zbierz komentarze dzieci na gorąco, np. zadając pytania pomocnicze: Ile razy drzewo jest większe od każdego z was? Ile waży? Co wam się w nim najbardziej podoba? Z jakich elementów/części się składa? Co się na drzewie rusza, a co nie? Czy można zobaczyć całe drzewo? Czy drzewo żyje, czy oddycha? Jak to sprawdzić? Jakie części drzewa są największe, a jakie najmniejsze? Jakie ma kolory? Czy się zmienia? Czy rośnie szybko, czy wolno? Jak to można sprawdzić? Ile osób może objąć wasze drzewo? Czy chciałbyś być drzewem? Dlaczego? Po co nam drzewa?

  4. Powrót do klasy 15 min.

  Podsumuj komentarze i wrażenia dzieci po powrocie do klasy. Zapisujemy wspólnie istotne wiadomości, najtrafniejsze uwagi i spostrzeżenia o naszym drzewie. Można je wywiesić, przypiąć na tablicy, zrobić gazetkę ścienną itp. W podsumowaniu zwróć uwagę na formę, materię i budowę/strukturę drzewa (korzenie, pień, konary, gałęzie, liście), kolory, aspekt czasu (pory roku), funkcję, jaką drzewo pełni w naszym życiu, nie tylko jako element przyrody, ale również jako podstawowa materia, z której wykonane są np. przedmioty codziennego użytku.

  Materiały do pobrania

  diamond icon
  diamond icon

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Bogumiła Stachurska

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Bogumiła Stachurska

  Drzewo ‒ cz. 2. Zajęcia ruchowe

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Karolina Pluta

  Ucieczka do dziczy

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Karolina Pluta

  Drzewa w mieście