• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Magdalena Szpak, Maria Babicka

  Daj psu głos! Lekcja do spektaklu

  Konspekt lekcji do spektaklu „My, psy” w reż. Przemysława Dąbrowskiego z Teatru Nowego w Łodzi. Na zajęciach uczniowie zastanowią się nad tym, jakich domów potrzebują bohaterowie spektaklu oraz z jakimi obowiązkami wiąże się posiadanie psa.

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
  Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, godzina wychowawcza
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 85 minut
  Cel zajęć
  • omówienie losów bohaterów spektaklu i diagnoza ich potrzeb;
  • namysł nad odpowiedzialnością związaną z przygarnięciem psa.
  Metody pracy rozmowa kierowana, improwizacje ruchowe, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń do tworzenia prac plastycznych w grupach.

  Środki dydaktyczne

  Duże arkusze papieru: po jednym dla każdej z grup. Kartki z imionami postaci do rozlosowania bohaterów wśród dzieci.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wprowadzenie i… psia rozgrzewka 10 min.

  1. Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach wrócicie myślami do spektaklu „My, psy”. Przyjrzycie się bohaterom przedstawienia i zastanowicie, dlaczego nie miały domu i żyły na wysypisku. W dalszej części zajęć porozmawiacie o tym, w jakich warunkach dobrze żyje się psom i jak ich potrzeby zależą od charakteru, usposobienia, rasy i wyglądu.

  2. Poleć uczniom, żeby stanęli w kole: spróbujcie teraz poruszać się tak, jak robią to psy. Możecie inspirować się ruchem zwierząt w spektaklu. Poproś dzieci, by po kolei pokazywały ruch, który proponują, a następnie powtarzajcie go wspólnie. 

  W kolejnym etapie do ruchu dołóżcie głos dźwięk, jaki mogą wydawać psy. Możecie też próbować odtworzyć dźwięki psów, które uczniowie zapamiętali ze spektaklu: szczekanie, warczenie, pisk.

  2. Wygląd i historie bohaterów spektaklu – praca w grupach 25 min.

  1. Rozlosuj pomiędzy dzieci przygotowane wcześniej kartki z imionami wybranych bohaterów spektaklu. Mogą to być np. Kropka, Czarny, Wierny, Cichy i Ładna. Wybierz tylu bohaterów, ile grup chcesz utworzyć spośród uczniów. Imiona na kartkach powinny się powtarzać, by dzieci z tym samym imieniem mogły stworzyć jedną grupę.

  2. Każdej z grup daj duży arkusz papieru i poproś, by jej członkowie wspólnie stworzyli portret wylosowanego bohatera. Niech zastanowią się, jak mógł wyglądać ten pies. Zachęć do dużych rysunków, by wspólnie mogli kolorować, wyklejać, opisywać… 

  3. Po przygotowaniu portretów poproś uczniów, by w grupach porozmawiali o tym, co wiedzą ze spektaklu o tym bohaterze. Zachęć, by spróbowali sobie przypomnieć, jaką przeżył historię. Co spowodowało, że zamieszkał na wysypisku?

  4. Poproś dzieci, by zaprezentowały portrety innym grupom, opowiadając historię bohatera.

  3. Psie potrzeby 10 min.

  Zapytaj grupę, jak wyglądał finał spektaklu. W razie potrzeby podpowiedz, że chodzi o scenę, w której psy szukają właścicieli i proszą, żeby je przygarnąć. Powiedz, że wspólnie zastanowicie się, jakiego domu i właścicieli potrzebują Wasi bohaterowie. Podkreśl, że czasami ludzie nie zastanawiają się, z czym jest związane posiadanie psa i bywa, że oddają go z powrotem, bo nie była to przemyślana decyzja. Zastanówcie się wspólnie: jakie zobowiązania wiążą się z zabraniem psa do domu. Następnie pomyślcie o bohaterach spektaklu - jakich warunków potrzebuje każdy z nich? Co trzeba wziąć pod uwagę, przygarniając tego psa? Zapiszcie pomysły lub oznaczcie je na portrecie postaci w formie symbolicznego rysunku. 

  Możesz zadawać pytania pomocnicze, np.: jakiej przestrzeni, potrzebuje pies: wielkość domu, podwórko, buda, czy dom… Czy to zależy od cech psa? W jakim wieku powinni być właściciele? Czy psa można zostawiać w domu samego? Co z wakacjami? Jak obecność psa może wpływać na sąsiadów? Czy stan zdrowia może wpływać na decyzję o posiadaniu psa? Z jakimi codziennymi obowiązkami jest związane posiadanie psa? Pamiętajcie o jedzeniu, spacerach, zabawach, czasie potrzebnym na wychowanie psa.

  4. Wymarzony dom psa - praca w grupach 35 min.

  1. Poproś dzieci, by wróciły do tych samych grup i zastanowiły się: gdyby to ten pies decydował o tym, u kogo i gdzie chciałby zamieszkać, to jaki dom i jakich właścicieli by wybrał? Dlaczego? 


  2. Poproś dzieci, by wyobraziły sobie, że ich bohater szuka domu i trafia na nowo wybudowane osiedle mieszka na nim sporo rodzin i osób, które chcą mieć psa. Poproś, by w formie scenki przygotowały spotkanie ich bohatera z potencjalnym właścicielem. Niech w scence wystąpi pies, właściciele (może także sąsiedzi?). Powiedz dzieciom, że to do nich należy decyzja, czy bohater odwiedzi taki dom, który mu się spodoba, czy też taki, która nie spełnia jego wymagań. Poproś, by zwróciły uwagę na różne sprawy, o których rozmawialiście wspólnie nie tylko warunki związane z przestrzenią.

  3. Zaproś grupy do zaprezentowania swoich scen. Wszystkie zespoły nagrodźcie brawami.

  5. Podsumowanie 5 min.

  Podsumujcie: co trzeba uwzględnić, jeśli ktoś myśli o posiadaniu psa?

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Spektaklu „My, psy” w reż. Przemysława Dąbrowskiego z Teatru Nowego w Łodzi.

  Moduł online

  diamond icon
  diamond icon

  Aby przeprowadzić zajęcia w wersji online, wykorzystaj program z opcją podziału na pokoje, np. Zoom.

  Etap 1: Przy wyłączonej kamerze poproś dzieci, żeby wstały i spróbowały poruszać się jak zwierzęta w spektaklu. Następnie niech poszukają głosu/dźwięku, który mogą wydawać psy. Teraz włączcie kamery. Poproś dzieci, aby po pokazaniu swojego “psa” zaprosiły do tego kolejną osobę. Na koniec na Twój sygnał przez chwilę poruszajcie się i wydawajcie dźwięki wspólnie. 

  Etap 2: Każdy sam stwarza portret bohatera. Po narysowaniu bohaterów podziel dzieci na pokoje (opcja Breakout Rooms), w których będą mogły porozmawiać o bohaterze i jego historii. 

  Etap 3: Poprowadź na forum.

  Etap 4: Ponownie podziel dzieci na pokoje. Niech przygotują scenkę w formie rozmowy zdalnej - niech psy i ich potencjalni właściciele rozmawiają np. na Zoomie.

  Etap 5: Poprowadź na forum.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Magdalena Szpak

  Pedagożka teatru, trenerka, tutorka. Współtworzy Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej  im. Aleksandra Zelwerowicza, Szkoły Treningu Grupowego przy Fundacji Szkoła Liderów oraz Szkołę Trenerów Grup Wsparcia. Certyfikowana tutorka Szkoły Liderów. Prowadzi warsztaty głównie dla osób dorosłych, wspiera w rozwoju nauczycieli i edukatorów.

  avatar

  Maria Babicka

  Pedagożka teatru, socjolożka, doktorantka i członkini zespołu Katedry Metod Badania Kultury w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, tutorka w liderskich programach rozwojowych. Pracuje w Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym, gdzie odpowiada m.in. za projekty objazdowe realizowane w namiocie cyrkowym w ramach programu Lato w teatrze oraz koordynację i realizację badań socjologicznych. Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Pedagogów Teatru realizowanej w Instytucie Teatralnym. Prowadzi warsztaty dla edukatorów, dzieci i dorosłych oraz młodzieży. Śpiewa w rozrywkowym chórze All That Sound. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Małgorzata Fijas, Małgorzata Skoczelas, Maja Krośnicka

  Kadry ze spektaklu

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Magdalena Szpak, Justyna Czarnota

  Zwierzęta świętego Franciszka. Lekcja do spektaklu