Bohaterowie z getta – "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall
Aleksandra Drzazga

Bohaterowie z getta – "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się bohaterom reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. W toku rozmów w grupach zastanawiają się nad kluczowymi dla nich wydarzeniami i wartościami, które kierowały ich postępowaniem. Następnie każdy tworzy pracę plastyczną – pudełko pamięci o bohaterze.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza bohaterów reportażu;
  • namysł nad różnymi ścieżkami i motywacjami postępowania uczestników powstania w Getcie Warszawskim.
 • Metody pracy rozmowa , ćwiczenia konstruktorskie i manualne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach i działania plastyczne.

Środki dydaktyczne

Klej, nożyczki, flamastry, kartki xero, kolorowe i czarno-białe gazety,
małe karteczki.

Kartki z opisami postaci z załącznika.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie 5 min.

1. Poproś, aby uczniowie dobrali się w grupy trzyosobowe. Niech zespoły wylosują postać, którą zajmą podczas zajęć (w załączniku znajduje się lista postaci, z krótkimi opisami, tu zamieszczamy tylko listę proponowanych bohaterów utworu: Marek Edelman, Mordechaj Anielewicz, Michał Klepfisz, Adam Czerniaków, Krystyna Krahelska, Teodozja, Elżbieta Chętkowska, Pola Lifszyc, Celina, Frania).

2. Poproś członków zespołów, aby przez chwilę porozmawiali o wylosowanej osobie – chodzi o pierwszą krótką wymianę myśli.

2. Analiza postaci 10 min.

Powiedz uczniom, że teraz w grupach uważniej przyjrzą się swojemu bohaterowi. Pomogą im w tym następujące pytania:

 • Jakie wydarzenie jest kluczowe dla zrozumienia wybranego bohatera?
 • Jakie emocje odczuwa bohater w tej scenie?
 • Jakimi zasadami kierował się bohater?
 • Co jest kluczową wartością dla bohatera?

Poproś uczniów, aby porozmawiali swobodnie o każdym z tematów – zachęć, żeby dbali o to, by każdy z członków grupy zabrał głos. Mogą zanotować najważniejsze ich zdaniem myśli na temat bohatera, które padły podczas wymiany w zespole – rozdaj w tym celu małe karteczki.

3. Pudełko pamięci 25 min.

1. Powiedz uczniom, że na tym etapie zadaniem każdej osoby będzie przygotowanie „pudełka pamięci”, w którym zamknie ona najważniejsze przemyślenia na temat bohatera, o którym rozmawiał. Do ich wykonania należy użyć pudełka po zapałkach, a do dyspozycji są również: flamastry, nożyczki, klej, kartki, kolorowe i czarno-białe gazety. Możesz zaproponować formę pudełka pamięci: pudełko po zapałkach zawiera szkicowy portret bohatera, tło oraz dymek z myślą tej postaci / o tej postaci. Pomysł na pudełko jest inspirowany propozycją z bloga Kim Welling, link znajdziesz w zakładce Zobacz także.

Niech uczniowie zastanowią się, w jaki sposób przełożyć na formę plastyczną swoje wcześniejsze refleksje. Jakie kolory powinny się pojawić? Jakie faktury, kształty?

2. Po zakończonej pracy poproś, aby uczniowie poustawiali pudełeczka w formie galerii (np. na ławce). Zaproś uczniów do podzielenia się swoimi wrażeniami na temat zamieszczonych w niej prac. Możecie się też przyglądać kolejno pracom poświęconym poszczególnym bohaterom i zastanawiać, jaki bagaż doświadczeń i emocji kryje każde pudełko.

4. Podsumowanie 5 min.

Zaproś uczniów do swobodnej wymiany myśli na temat sytuacji ludzi żyjących w getcie. Jak uczniowie postrzegają tę kwestię po zajęciach?

Materiały do pobrania

Zobacz też

Moduł online

Aby zrealizować ten scenariusz w wersji zdalnej, zaproś uczniów do trzech działań.

Działanie 1

Skorzystaj z platformy, która umożliwia uczniom pracę w grupach (np. Zoom). Podziel uczniów na grupy (w aplikacji Zoom umożliwia to opcja Breakout Rooms w menu na dole okna - po jej wybraniu można określić liczebność zespołów i czas pracy w grupach). Poproś, by w grupach wszyscy wymienili się krótko tym, która postać zapadła im najbardziej w pamięć i dlaczego. Daj na tę rozmowę 5 minut  - po tym czasie wszyscy powrócą do głównego pokoju.

Działanie 2

Poleć uczniom, aby każdy skorzystał indywidualnie z darmowej aplikacji Collage Maker (dostępna także jako strona www: https://www.befunky.com/create/collage/). Pozwala ona na tworzenie kolaży obrazów i tekstu w formie małej galeri złożonej z wybranej liczby okienek/kafelków. Zadaniem każdej osoby jest stworzenie zestawu obrazków i haseł dotyczących wybranego przez siebie bohatera - rodzaj kolażu najważniejszych dla ucznia myśli i skojarzeń związanych z tą postacią. Poproś, by jeden z „kafelków" zawierał imię i nazwisko postaci, drugi - jedną najważniejszą myśl tej postaci (lub myśl ucznia o tej postaci), a kolejne mogą być uzupełnione przez ucznia dowolnie. Poproś, by praca zawierała maksymalnie 9 okienek. 

W uzupełnianiu uczniowie mogą pomocniczo pomyśleć nad następującymi kwestiami na temat bohatera:

 • Jakie wydarzenie jest kluczowe dla zrozumienia wybranego bohatera?
 • Jakie emocje odczuwa bohater w tej scenie?
 • Jakimi zasadami kierował się bohater?
 • Co jest kluczową wartością dla bohatera?

 

Poproś każdego ucznia, żeby przy tworzeniu kolażu pomyślał o zestawie kolorów, faktur, obrazów, słów, które kojarzą mu się z danym bohaterem. Ustalcie, gdzie zamieścicie powstałe prace (wspólny Dysk Google, grupa na Messengerze).

Uwaga! Jeżeli program do lekcji online, którego używasz, ma funkcję udostępniania Twojego ekranu (w Zoomie jest to Share Screen w menu na dole okna), możesz zaprezentować uczniom działanie tej aplikacji. Z tej opcji możecie także korzystać do prezentacji kolaży przygotowanych przez uczniów.

Działanie 3

Zaproponuj uczniom podsumowanie zajęć w formie mapy myśli. W tym miejscu możesz wykorzystać stronę https://www.mentimeter.com/. To rodzaj interaktywnej platformy pozwalającej przygotować różne zadania dla grup, m.in ankietę czy mapę myśli.

Przygotuj taką mapę myśli przed lekcją [instrukcja poniżej], a podczas zajęć online udostępnij uczniom link do niej.

 

Jak przygotować mapę myśli?

a) Utwórz konto na stronie Mentimeter.com, a następnie zaloguj się na nie.

b) Wybierz zakładkę Your presentations (menu po lewej stronie), a następnie opcje New Presentation. Nadaj nazwę temu dokumentowi.

c) W menu po prawej stronie wybierz opcję Word Cloud, a nastęnie w polu Your Question wpisz pytanie podsumowujące (Z czym kojarzy Ci się sytuacja ludzi żyjących w getcie?), a w polu Entries per participant podaj liczbę odpowiedzi, której może udzielić każda osoba (w skali klasy sugerujemy nie więcej niż 2 hasła).

d) Po kilknięciu przycisku Share w prawym górnym rogu strony pojawi się okno, w którym korzystając z przycisku Copy link uzyskasz link. Udostępnij go uczniom podczas lekcji online - korzystając z niego, będą się mogli podzielić skojarzeniami. 

e) W tym samym oknie wybierz opcję Results sharing - tym razem korzystając z opcji Copy Link uzyskasz link do wyników - klasowej mapy myśli. Możesz go udostępnić uczniom po tym, jak wszyscy wypełnią ankietę.

Ważne, żeby nie pomylić obu linków - inaczej uczniowie nie będą mogli uzupełnić mapy myśli.

O autorach

Aleksandra Drzazga

Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

Aleksandra Drzazga

Podobne konspekty