• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Katarzyna Piwońska

  Bohater w procesie

  W sztuce często mamy do czynienia z podejmowaniem zjawisk o charakterze procesu. Miłość, przyjaźń, oswajanie, rozpad... - tę listę można poszerzyć o wiele innych pojęć. Ten scenariusz pozwala na pracę z wybranym pojęciem w kontekście dowolnie wybranej lektury. Uczniowie wychodzą od rozmowy dotyczącej danego pojęcia, a potem konfrontują to z omawianym tekstem. Następnie przy użyciu taśmy malarskiej szukają formy przestrzennej, która pozwala im ukazać przebieg danego procesu.

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się w lekturze zjawiskom o charakterze procesu;
  • wykorzystanie do analizy zjawisk języka ciała;
  • wykorzystanie w analizie znaków teatralnych.
  Metody pracy instalacja, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Duża sala szkolna lub sala gimnastyczna (konieczna przestrzeń do swobodnego ruchu podczas zajęć).

  Środki dydaktyczne

  Taśma malarska (po rolce dla grupy), kartki w formacie A4, postity.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Skojarzenia w ciele 10 min.

  1. Stań z uczniami w kole. Zapowiedz, jakim hasłem będziecie się dzisiaj zajmować (mogą to być dowolne zagadnienia o charakterze procesu, np. przyjaźń, miłość, oswajanie, przemiana itp.). Poproś, aby każdy z uczniów wykonał minę, gest, wydał dźwięk lub podał słowo, które kojarzy mu się z tym hasłem (np. z oswajaniem). Niech będzie to ich pierwsza myśl/reakcja. W podsumowaniu tego krótkiego ćwiczenia zapytaj, jaki obraz wskaznego tematu (np. oswajania) wyłonił się z Waszych spontanicznych asocjacji. 

  2. Poproś, by uczniowie dobrali się w czwórki (np. przez odliczanie). Niech każdy tak powstały zespół utworzy ze swoich ciał rzeźbę przedstawiającą omawiane przez Was hasło. Przyjrzyjcie się wspólnie kolejnym pomnikom i określcie, na jaki aspekt tego pojęcia (np. oswajania) one wskazują, postarajcie się odczytać jak najwięcej informacji z pozycji ciał osób tworzących figurę.

  2. Forma procesu 25 min.

  1. Poproś, by uczniowie pozostali w zespołach z ostatniego ćwiczenia. Zapowiedz, że teraz przyjrzycie się wskazanemu hasłu w kontekście lektury (filmu, spektaklu) – zadaniem uczniów jest zastanowienie się, w jaki sposóba omawiany przez Was proces dotyczy głównego bohatera Waszej lektury (czyli np. jego miłość do kogoś, oswojenie się z czymś, przyjaźń z inną postacią). Daj im pięć minut na rozmowę na ten temat.

  2. Po upływie tego czasu poleć zespołom, by pomyślały, jak dokładnie przebiega ten proces (np. oswajania) w czasie – czy można wyodrębnić jakieś etapy, fazy. Niech uczniowie spróbują nadać im nazwy – mogą one być konkretne lub abstrakcyjne. (10 minut)

  3. Rozdaj grupom po rolce taśmy malarskiej. Zapowiedz, że ich zadaniem jest użycie taśmy do wyklejenia drogi/wykresu/ilustracji tego, jak wg nich przebiega dany proces u bohatera – czyli przeniesienie w przestrzeń wniosków z ich rozmowy. Dodaj, że do dyspozycji mają całą przestrzeń klasy. Zaznacz, by uczniowie zadbali o to, żeby kolejne etapy były za pomocą taśmy uformowane w sposób znaczący – niech wezmą po uwagę długość odcinków, ich kształt, wykorzystają możliwość nadawania taśmie różnej faktury i nanoszenia na nią napisów, rysowania, a nawet formowania jej w różne kształty itp. Niech forma ilustracji oddaje to, jak widzą przebieg omawianego procesu u bohatera.

  3. Podsumowanie 10 min.

  Zaproś zespoły do obejrzenia poszczególnych prac. Możesz pozwolić uczniom na indywiduane oglądanie powstałych instalacji lub zaproponować, by każda grupa wprowadziła pozostałych w szczegóły swojej pracy. Po zobaczeniu wszystkich ilustracji procesów porozmawiajcie o tym na forum. W dyskusji podejmij nastęujące tematy:

  - czy poszczególne zespoły wyodrębniły podobne etapy? A może różne? Z czego to wynika?

  - na co wskazuje forma poszczególnych prac? Co ona mówi o przeżyciach i doświadczeniach bohatera? A o samym procesie przez który przeszedł?

  Wariant: Jeśli możesz przeznaczyć na to zagadnienie więcej czasu możesz je poszerzyć o element teatralny. Niech poszczególne grupy przygotują prezentacje swoich prac w formie performatywnej, która włącza w jakiś sposób obiorców (np. jako szkolenie, wykład, dyskusję ekspertów, zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, teleturnieju itp.).

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Katarzyna Piwońska

  Redaktorka, pedagożka teatru, tutorka. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programów i badań dotyczących edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Od 2019 roku jest tutorką w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury).

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach

  Wiek 16-19 lat
  miniaturka Weronika Łucyk

  Kim jest bohater? Dochodzenie

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Aleksandra Drzazga

  Bohaterowie lektur i ich postrzeganie

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Agnieszka Szymańska

  Przemiana bohatera w baśni