Wizytówki postaci – komizm w "Świętoszku" Moliera
Nikolett Gábri

Wizytówki postaci – komizm w "Świętoszku" Moliera

Zajęcia poświęcone analizie postaci w „Świętoszku" Moliera i przyjrzeniu się ich komicznemu charakterowi. Podczas analizy tekstów uczestnicy szukają humorystycznych sytuacji, wypowiedzi, zachowań bohaterów, a nastęnie wykorzystują je, tworząc krókie pokazy inspirowane hasłem: „komiczna wizytówka bohatera".

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • zachęcenie uczniów do refleksji na temat przeczytanej komedii;
  • zastanowienie się nad tym, co buduje komizm postaci.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, pokaz, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę z grupą. Wydzielone miejsce do prezentacji przygotowanych pokazów.

Środki dydaktyczne

Egzemplarze książki „Świętoszek" – co najmniej jeden dla grupy.

Przebieg zajęć

1. Sytuacje, język, postacie 10 min.

Poproś uczniów, aby w parach porozmawiali o „Świętoszku” w trzech rundach:

 • w pierwszej: czy ich zdaniem w utworze występują jakieś komiczne  postaci – które to i dlaczego ich bawią?
 • w drugiej: jakie sytuacje pojawiające się w utworze ich rozbawiły?
 • w trzeciej: czy w ich pamięć zapadły zabawne wyrażenia lub sformułowania? A może konkretne wypowiedzi?

Poproś, by po każdej rundzie uczniowie zmieniali rozmówcę. Podkreśl, że to zadanie służy wymianie wrażeń na temat komizmu w utworze. Jeśli uczniowie uważają, że dany obszar komizmu nie występuje w treści „Świętoszka”, powinni w rozmowie uzasadniać swój pogląd.

2. Analiza postaci – komiczne wizytówki 35 min.

1. Zapowiedz uczniom, że skupicie się na postaciach „Świętoszka”, których uznają oni za humorystyczne. Wypisz na tablicy imiona tych z nich, których uczniowie określili jako postacie komiczne. Podziel klasę na tyle grup, ilu bohaterów wymienili (jeśli postaci będzie niewiele, dwie grupy mogą pracować nad tym samym bohaterem).

W grupach niech uczniowie pomyślą, jak przejawia się komizm danej postaci. Poproś, żeby w swojej pracy poszukali i określili:

 • cechy charakteru wybranego bohatera,
 • komiczne zdania wypowiadane przez bohatera i zabawne sytuacje z jego udziałem,
 • pozycję ciała, minę i gest, które obrazują komiczny charakter ich bohatera.

2. Poproś teraz, by każda grupa przygotowała komiczną wizytówkę swojego bohatera: niech uczniwoie spróbują przedstawić komiczny charakter swojej postaci innym zespołom, wykorzystując opracowane ruchy i znalezione wypowiedzi postaci. Pozostałe elementy komicznej wizytówki zależą od inwencji zespołu – uczniowie sami decydują, o jakie treści uzupełnią wizytówkę i jaką formę jej nadadzą.

3. Rozpocznijcie prezentacje komicznych wizytówek bohaterów. W podsumowaniu poproś uczniów o podzielenie się obserwacjami. Na koniec zapytaj, czy zdaniem uczniów podobne postacie i postawy mogą odnaleźć współcześnie?

Zobacz też

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty