• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Nikolett Gábri

  "Chłopcy z Placu Broni" - konspekt lekcji

  Celem zajęć jest omówienie lektury „Chłopcy z placu Broni". Scenariusz lekcji nakłania do refleksji i dyskusji na temat symboli zawartych w utworze Ferenca Molnára. Uczniowie przyjrzą się dwóm opisanym w książce grupom: chłopcom z Placu Broni i chłopcom z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórym). Poszukają odpowiedzi na pytania, czym jest wspólnota i jak powinna funkcjonować.

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • analiza znaczenia Placu Broni jako symbolu w lekturze;
  • rozmowa o wspólnocie na przykładzie grup opisanych w utworze.
  Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń do pracy w grupach (ruch, praca plastyczna).

  Środki dydaktyczne

  Kilka kłębków sznurka. 

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wspólnota – wprowadzenie i gest 10 min.

  Poproś uczniów, aby w grupach cztero-pięcioosobowych stworzyli pomniki o tytule: „Grupa przyjaciół”.

  Niech każda z grup przedstawi pozostałym swoje pomniki. Zatrzymajcie się na chwilę przy każdej z prac i potem porozmawiajcie o tym, co w danym pomniku podkreśla więź między członkami grupy.

  2. Analiza 15 min.

  Zapowiedz uczniom, że na tym etapie będziecie się przyglądać grupom przyjaciół opisanym w utworze, który omawiacie – tytułowym chłopcom z Placu Broni i Czerwonoskórym. Podziel uczniów na cztery grupy. Niech każda wylosuje jedno pytanie dotyczące pojęcia wspólnoty w kontekście omawianej lektury. Rozdaj uczniom karteczki i duże arkusze papieru. Powiedz im, by zastanowili się nad wylosowanym pytaniem i zapisali swoje odpowiedzi, dzieląc arkusz na dwie części – po lewej stronie zapisują odpowiedzi dotyczące chłopców z Placu Broni, a po prawej chłopców z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórych).

  Pytania dla poszczególnych grup:

  • Jakie są zewnętrzne oznaki przynależności do grupy chłopców z Placu Broni, a jakie do chłopców z Ogrodu Botanicznego? Zastanówcie się, jakie znaczenie mają poszczególne elementy. Jakie są podobieństwa i różnice w znakach, jakimi posługują się obie grupy?
  • Jak działa wspólnota chłopców z Placu Broni a jak Czerwonoskórych? Jakimi kierują się zasadami?
  • Jakie są mocne strony obu tych wspólnot? Podajcie konkretne przykłady z lektury.
  • Co okazało się słabą stroną każdej z tych grup, kiedy napotkała na trudności? Podajcie konkretne przykłady z lektury.

  Poproś, aby z każdej grupy jedna osoba przedstawiła odpowiedzi grupy na forum.

  3. Obraz wspólnot z lektury oraz wizja idealnej wspólnoty 20 min.

  Niech uczniowie zostaną w tych samych cztero-pięcioosobowych zespołach. Zapowiedz im, że w tym etapie zastanowią się nad relacjami wewnątrz grup opisanych w lekturze. Swoje wnioski uczniowie wyrażą w formie plastycznej. Niech dwa zespoły pracują nad grupą chłopców z Placu Broni, a kolejne dwa – nad Czerwonoskórymi.

  Wszystkim zespołom rozdaj przygotowane wcześniej fragmenty sznurka. Niech sznurek posłuży do zobrazowania więzi pomiędzy członkami grupy. 

  Każdą z grup po kolei zaproś do zaprezentowania swojej instalacji. W trakcie tego ćwiczenia, po kolejnych prezentacjach, zapytaj obserwujących uczniów o ich wrażenia: co dany obraz mówi o funkcjonowaniu danej wspólnoty? Na zakończenie zastanówcie się nad tym, co jest ważne w funkcjonowaniu różnych grup. Co sprawia, że ich członkowie odczuwają, że tworzą ze sobą wspólnotę? Możesz zaprosić grupy do stworzenia nowych instalacji, które pokażą, jak wyglądałaby wspólnota, w której wszyscy czuliby się dobrze. Czy taki model jest możliwy do stworzenia?

  Wariant: Możecie instalację dotyczącą wymarzonej wspólnoty tworzyć wspólnie jako klasa. 

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Ferenc Molnár, „Chłopcy z Placu Broni", Warszawa 2019.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Nikolett Gábri

  Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Aleksandra Drzazga, Agata Pietrzyk-Sławińska, Monika Lićwinko, Ewa Sikora

  Podwórkowe zabawy w szkole

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Joanna Krukowska-Gulik

  Integracja w klasie

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Marta Knopik

  Wspólny czas