"Chłopcy z Placu Broni" - konspekt lekcji
Nikolett Gábri

"Chłopcy z Placu Broni" - konspekt lekcji

Celem zajęć jest omówienie lektury „Chłopcy z placu Broni". Scenariusz lekcji nakłania do refleksji i dyskusji na temat symboli zawartych w utworze Ferenca Molnára. Uczniowie przyjrzą się dwóm opisanym w książce grupom: chłopcom z Placu Broni i chłopcom z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórym). Poszukają odpowiedzi na pytania, czym jest wspólnota i jak powinna funkcjonować.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza znaczenia Placu Broni jako symbolu w lekturze;
  • rozmowa o wspólnocie na przykładzie grup opisanych w utworze.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach (ruch, praca plastyczna).

Środki dydaktyczne

Kilka kłębków sznurka. 

Przebieg zajęć

1. Wspólnota – wprowadzenie i gest 10 min.

Poproś uczniów, aby w grupach cztero-pięcioosobowych stworzyli pomniki o tytule: „Grupa przyjaciół”.

Niech każda z grup przedstawi pozostałym swoje pomniki. Zatrzymajcie się na chwilę przy każdej z prac i potem porozmawiajcie o tym, co w danym pomniku podkreśla więź między członkami grupy.

2. Analiza 15 min.

Zapowiedz uczniom, że na tym etapie będziecie się przyglądać grupom przyjaciół opisanym w utworze, który omawiacie – tytułowym chłopcom z Placu Broni i Czerwonoskórym. Podziel uczniów na cztery grupy. Niech każda wylosuje jedno pytanie dotyczące pojęcia wspólnoty w kontekście omawianej lektury. Rozdaj uczniom karteczki i duże arkusze papieru. Powiedz im, by zastanowili się nad wylosowanym pytaniem i zapisali swoje odpowiedzi, dzieląc arkusz na dwie części – po lewej stronie zapisują odpowiedzi dotyczące chłopców z Placu Broni, a po prawej chłopców z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórych).

Pytania dla poszczególnych grup:

 • Jakie są zewnętrzne oznaki przynależności do grupy chłopców z Placu Broni, a jakie do chłopców z Ogrodu Botanicznego? Zastanówcie się, jakie znaczenie mają poszczególne elementy. Jakie są podobieństwa i różnice w znakach, jakimi posługują się obie grupy?
 • Jak działa wspólnota chłopców z Placu Broni a jak Czerwonoskórych? Jakimi kierują się zasadami?
 • Jakie są mocne strony obu tych wspólnot? Podajcie konkretne przykłady z lektury.
 • Co okazało się słabą stroną każdej z tych grup, kiedy napotkała na trudności? Podajcie konkretne przykłady z lektury.

Poproś, aby z każdej grupy jedna osoba przedstawiła odpowiedzi grupy na forum.

3. Obraz wspólnot z lektury oraz wizja idealnej wspólnoty 20 min.

Niech uczniowie zostaną w tych samych cztero-pięcioosobowych zespołach. Zapowiedz im, że w tym etapie zastanowią się nad relacjami wewnątrz grup opisanych w lekturze. Swoje wnioski uczniowie wyrażą w formie plastycznej. Niech dwa zespoły pracują nad grupą chłopców z Placu Broni, a kolejne dwa – nad Czerwonoskórymi.

Wszystkim zespołom rozdaj przygotowane wcześniej fragmenty sznurka. Niech sznurek posłuży do zobrazowania więzi pomiędzy członkami grupy. 

Każdą z grup po kolei zaproś do zaprezentowania swojej instalacji. W trakcie tego ćwiczenia, po kolejnych prezentacjach, zapytaj obserwujących uczniów o ich wrażenia: co dany obraz mówi o funkcjonowaniu danej wspólnoty? Na zakończenie zastanówcie się nad tym, co jest ważne w funkcjonowaniu różnych grup. Co sprawia, że ich członkowie odczuwają, że tworzą ze sobą wspólnotę? Możesz zaprosić grupy do stworzenia nowych instalacji, które pokażą, jak wyglądałaby wspólnota, w której wszyscy czuliby się dobrze. Czy taki model jest możliwy do stworzenia?

Wariant: Możecie instalację dotyczącą wymarzonej wspólnoty tworzyć wspólnie jako klasa. 

Zobacz też

Ferenc Molnár, „Chłopcy z Placu Broni", Warszawa 2019.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Podwórkowe zabawy w szkole

  Aleksandra Drzazga, Agata Pietrzyk-Sławińska, Monika Lićwinko, Ewa Sikora

  Podwórkowe zabawy w szkole

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Klasa ma potencjał - integracja w klasie

  Joanna Krukowska-Gulik

  Klasa ma potencjał - integracja w klasie

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Spółdzielczość – na podstawie "Dzieci z Bullerbyn"

  Dorota Ogrodzka

  Spółdzielczość – na podstawie "Dzieci z Bullerbyn"

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Wspólny czas

  Marta Knopik

  Wspólny czas