Konspekt zajęć

Czy to jest miłość czy to... zakochanie?

lekcja
Wiek 16-19 lat
19.10.2021 autor: Weronika Łucyk

tagi

-

czas

45min

W trakcie zajęć uczniowie eksplorują temat zakochania i miłości. Uczestnicy zastanawiają się nad podobieństwami i różnicami obu stanów w relacji dwojga ludzi. Konspekt lekcji można zrealizować z uczniami z okazji Walentynek.

cele zajęć

  • refleksja nad zjawiskiem zakochania i miłości;
  • tworzenie i dekodowanie metafor.

Metody pracy

-

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Papierowe serduszka przecięte na dwie części (ważne, aby każde serce było przecięte w inny sposób  – zadaniem uczestników będzie dopasować do siebie dwie połówki serca) w kilku kolorach. Markery, kartki i przybory do pisania.

aranżacja przestrzeni

Krzesła ustawione w kręgu, pusty środek sali.

zadanie dla ucznia

Przed lekcją zapowiedź uczniom, że na następnych zajęciach będziecie się zajmowali tematem miłości romantycznej. W tym celu poproś uczniów o przeprowadzenie sondy wśród znajomych, rodziny, nauczycieli lub innych uczniów w szkole. Niech składa się ona z dwóch pytań:

- po czym poznać, że ktoś jest zakochany?

- co różni zakochanie od miłości?

Uczniowie mogą pytać dowolne osoby – młodsze, starsze, znane lub spotkane na ulicy.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Szukanie drugiej połówki

1. Tuż przed rozpoczęciem zajęć rozmieść w sali połówki papierowych serc w kilku kolorach. Ważne, aby ich liczba była taka, jak liczba uczniów. Karteczki mogą znajdować się w różnych miejscach –  np. na krzesłach, pod ławkami, na parapecie, przy tablicy.

2. Po wejściu uczniów do sali poproś, aby każdy z nich wybrał jedną karteczkę i napisał na niej swoje skojarzenie z hasłem „Walentynki”.

3. Zapowiedź, że za chwilę uczniowie będą mieli za zadanie odnaleźć swoje „drugie połówki" (jeśli ilość uczniów jest nieparzysta, to również weź udział w zabawie). Gdy uczniowie połączą się w pary poproś, by wymienili się swoimi skojarzeniami i chwilę o nich porozmawiali.

10 min
2

Zakochanie vs. miłość

1. Podziel uczniów na kilka grup wg kolorów serduszek z poprzedniego zadania. Poproś uczniów, by w zespołach przedstawili sobie wzajemnie wyniki przeprowadzonej wcześniej sondy. Poproś, by porównali zebrane odpowiedzi. Co z nich wynika? Daj uczniom pięć minut na dyskusję.

2. Poproś grupy, by zastanowiły się, jaka jest według nich relacja między stanem zakochania a miłością. Co je łączy, a co różni? Daj uczniom ok. pięć minut na dyskusję.

3. Następnie poproś, by wnioski z rozmowy przedstawili w wybranej przez siebie formie:

- wywiad z ekspertem,

- kurs dla (potencjalnych) zakochanych,

- definicje słownikowe,

- wiersz,

- piosenka,

- etiuda ruchowa.

Daj 10 minut na pracę w grupach nad prezentacją.

Poproś uczniów o zaprezentowanie wyników pracy w grupach. Wspólnie skomentujcie je na forum. Jaki obraz miłości i zakochania wyłania się z powstałych prezentacji?

30 min
3

Podsumowanie

Zapytaj całą klasę: jaka jest według uczniów relacja między zakochaniem i miłością.

5 min