Konspekt zajęć

O uczeniu się języka obcego

lekcja
Wiek 13-16 lat
09.09.2021 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

język obcy, nauka, zainteresowania

czas

45min

Zajęcia są okazją do namysłu nad sposobem uczenia się języka obcego dla uczniów zaczynających naukę kolejnego języka. Dają przestrzeń do wymiany strategii skutecznego i przyjemnego uczenia się.

cele zajęć

  • namysł nad indywidualną strategią nauki języka obcego.

Metody pracy

dyskusja, ćwiczenia ruchowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w kole i w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Drabina metapoznania

1. Na początku zajęć powiedz uczniom, że dziś porozmawiacie o sposobach uczenia się języka obcego oraz wspólnie zastanowicie, kiedy jest ono najskuteczniejsze.

2. Rozdaj każdemu uczniowi kartkę z następującymi pytaniami i poproś, by na nie odpowiedział.

 A/ Jakiego języka się uczyłeś/aś?

B/ Gdzie wykorzystywałeś/aś tę znajomość? Gdzie chciałbyś/chciałabyś ją wykorzystać?

C/ Co w nauce było dla Ciebie łatwe, a co – trudne?

D/ Kiedy uczysz się najbardziej efektywnie? Kiedy wiedza/umiejętności zostają na dłużej?

3. Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy czteroosobowe u porozmawiali o swoich notatkach. Poproś, by każda grupa przygotowała listę 3-5 sposobów skutecznego i przyjemnego uczenia się języka obcego (jeden sposób na jednej kartce). Poproś, by grupy oddały Ci swoje notatki, ponieważ wykorzystasz je w kolejnym ćwiczeniu.

To ćwiczenie pozwala uczniom zastanowić się, czym jest proces uczenia się, co już potrafią a czego jeszcze nie. Dzięki tej refleksji mogą analizować swój proces uczenia się i planować jego kolejne kroki.

 

20 min
2

„Słońce świeci wszystkim, którzy…”

Powiedz uczniom, że teraz sprawdzicie, co jest dla Was skuteczne w nauce się języka obcego. Powiedz początek zdania „Słońce świeci wszystkimi , którzy…” i wylosuj kartkę z poprzedniego zadania. Wszystkie osoby , które korzystają z tej aktywności i uważają ją za skuteczną oraz przyjemną, zamieniają się miejscami.

Podsumujcie ćwiczenie: jakie sposoby uczenia się miały najwięcej zwolenników, a jakie najmniej? A jakie nie pojawiły się zupełnie, a po wykonaniu zadania przychodzą uczniom jeszcze do głowy?

Nauka języka angażuje cały mózg. Mózg uczy się łatwiej i szybciej, jeśli procesowi uczenia się towarzyszy radość, przyjemność. Jednym z takich sposobów może być łączenie nauki języka z pasjami i tym, co lubicie robić w czasie wolnym. W kolejnym zadaniu uczniowie zastanowią się, jak z tego korzystać w nauce nowego języka.

5 min
3

Jak wykorzystać swoje zainteresowania do nauki języka obcego?

 1. Powiedz uczniom, że ich zadaniem będzie znaleźć w ciągu trzech minut trzy osoby, które mają takie same albo zbliżone pasje (np. słuchanie muzyki, oglądanie seriali, czytanie książek, granie w gry komputerowe). Daj uczniom chwilę na rozmowę o ich wspólnym zainteresowaniu w tych mniejszych zespołach. Następnie poproś, aby każda grupa w formie rzeźby z ciał przedstawiała pasję, która ich łączy. Obejrzyjcie powstałe pomniki.

2. Poproś uczniów, aby porozmawiali w tych samych grupach o tym, w jaki sposób mogliby połączyć sprawdzone przez nich sposoby uczenia się języka z pierwszego etapu z aktywnościami, które sprawiają im przyjemność.


3. Poproś każda grupę o prezentację tych możliwości.

Takie połączenie wspiera zaangażowanie w naukę, wywołuje ciekawość poznawczą oraz uświadamia rolę wewnętrznej motywacji. Dzięki uważnemu słuchaniu tego ćwiczenia nauczyciel zdobywa informację o grupie, dzięki którym może proponować zadania adekwatne do zainteresowań uczniów.

 

15 min
4

Podsumowanie zajęć

Poproś uczniów, aby zapisali w zeszycie trzy do pięciu sposobów, które będą wykorzystywali w uczeniu się języka obcego w tym roku szkolnym.

*Działanie dodatkowe*

Możesz zachęcić uczniów do wymyślenia wspólnie jakiegoś nowego/innego sposobu na łatwiejsze uczenie się języka. Jeśli taki znajdziecie, koniecznie opowiedzcie o nim reszcie uczniów (możesz potraktować tę część jako zdanie domowe),

5 min