Konspekt zajęć

Pies najlepszym przyjacielem człowieka. Na podstawie „O psie, który jeździł koleją"

lekcja
Wiek 6-10 lat
23.10.2020 autor: Sandra Lewandowska

tagi

tworzenie pracy plastycznej, emocje, przypomnienie fabuły, potrzeby

czas

45min

Zajęcia poświęcone omówieniu opowiadania Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją" skupiają się na motywie przyjaźni człowieka z psem. Uczestnicy przyglądają się pięknym i trudnym momentom tej relacji oraz tworzą prace plastyczne, które złożą się na galerię wspomnień.

cele zajęć

  • podkreślenie wartości zwierząt w życiu człowieka;
  • praca z lekturą, wyszukiwanie fragmentów;
  • rozmowa o przyjaźni i utracie.

Metody pracy

rozmowa kierowana, praca z tekstem, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Duże arkusze papieru, kartki A4, flamastry/pisaki.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach przy stolikach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Więzi

Zaproś uczniów do rozmowy, w której podejmiecie temat „pies najlepszym przyjacielem człowieka”. Zachęć, by podzielili się tym, jak rozumieją to hasło i opowiedzieli o własnych doświadczeniach z psimi przyjaciółmi. Po chwili odwołaj się do lektury – zapytaj uczniów, które z myśli na temat przyjaźni człowieka ze zwierzęciem pasują do przyjaźni pomiędzy zawiadowcą a Lampo.

 

10 min
2

Emocje

1. Podziel klasę na zespoły cztero-pięcioosobowe. Poproś, aby grupy skupiły się na początku historii i zastanowiły się, jak narodziła się przyjaźń pomiędzy psem a człowiekiem w przeczytanej lekturze.

2. Zaproś grupy do zastanowienia się nad tym, w czym przejawiała się przyjaźń łącząca zawiadowcę z psem. Niech każdy zespół wskaże trzy wydarzenia / fakty, które świadczą o przyjacielskim charakterze tej relacji. Poproś, by zapisali te przykłady. Porozmawiaj z całą klasą na temat emocji i uczuć, które towarzyszyły bohaterom w sytuacjach, o których rozmawiali w grupach. Jak się czuli? Co dawała im ta przyjaźń?

3. Dzieci zostają w tych samych zespołach. Zaproponuj każdej grupie jeden z trudnych momentów w książce, z którymi musieli mierzyć się bohaterowie (np. niezależność Lampo, który zawsze po kolacji wraca na stację; zaginięcie Lampo; uwagi naczelnika stacji na temat przetrzymywania psa na stacji; decyzja o odesłaniu Lampo na Sycylię). Możecie też sami wskazać te momenty podczas zajęć. Poproś, by w grupach dzieci przyjrzały się tym sytuacjom i zastanowiły, co bohaterowie odczuwali i z czego wynikały te emocje.

20 min
3

Pożegnanie

Lampo ginie przez nadjeżdżający pociąg. Dla bohaterów to ogromna strata, szczególnie dla zawiadowcy, którego łączyła niesamowita więź z psem. Zaproś wszystkich do wspólnej rozmowy o finałowej scenie. Przyjrzyjcie się doświadczeniu utraty zwierzęcego przyjaciela. Czym ono było dla poszczególnych bohaterów? Poleć uczestnikom, aby każdy z nich wybrał jednego bohatera lektury i zastanowił się, jakie najpiękniejsze wspomnienie łączy tę postać z kundelkiem Lampo. Niech każdy stworzy na ten temat rysunek. Po wykonaniu prac zawieś wszystkie prace w sali, tworząc w ten sposób galerię wspomnień. Na koniec zaproś wszystkich do spaceru po tej galerii.

15 min

Zobacz także

  • Roman Pisarski, „O psie, który jeździł koleją", Kraków 2016.