Konspekt zajęć

Wizytówki postaci – komizm w „Świętoszku" Moliera

lekcja
Wiek 16-19 lat
14.01.2020 autor: Nikolett Gábri

tagi

komizm, analiza postaci, analiza dramatu, oświecenie, komedia, komizm postaci

czas

45min

Zajęcia poświęcone analizie postaci w „Świętoszku" Moliera i przyjrzeniu się ich komicznemu charakterowi. Podczas analizy tekstów uczestnicy szukają humorystycznych sytuacji, wypowiedzi, zachowań bohaterów, a nastęnie wykorzystują je, tworząc krókie pokazy inspirowane hasłem: „komiczna wizytówka bohatera".

cele zajęć

  • zachęcenie uczniów do refleksji na temat przeczytanej komedii;
  • zastanowienie się nad tym, co buduje komizm postaci.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Egzemplarze książki „Świętoszek" - co najmniej jeden dla grupy.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę z grupą, z miejscem do prezentacji przygotowanych pokazów.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Sytuacje, język, postacie

Poproś uczniów, aby w parach porozmawiali o „Świętoszku” w trzech rundach:

  • w pierwszej: czy ich zdaniem w utworze występują jakieś komiczne  postaci – które to i dlaczego ich bawią?
  • w drugiej: jakie sytuacje pojawiające się w utworze ich rozbawiły?
  • w trzeciej: czy w ich pamięć zapadły zabawne wyrażenia lub sformułowania? A może konkretne wypowiedzi?

Poproś, by po każdej rundzie uczniowie zmieniali rozmówcę. Podkreśl, że to zadanie służy wymianie wrażeń na temat komizmu w utworze. Jeśli uczniowie uważają, że dany obszar komizmu nie występuje w treści „Świętoszka”, powinni w rozmowie uzasadniać swój pogląd.

10 min
2

Analiza postaci – komiczne wizytówki

1. Zapowiedz uczniom, że skupicie się na postaciach „Świętoszka”, których uznają oni za humorystyczne. Wypisz na tablicy imiona tych z nich, których uczniowie określili jako postacie komiczne. Podziel klasę na tyle grup, ilu bohaterów wymienili (jeśli postaci będzie niewiele, dwie grupy mogą pracować nad tym samym bohaterem).

W grupach niech uczniowie pomyślą, jak przejawia się komizm danej postaci. Poproś, żeby w swojej pracy poszukali i określili:

  • cechy charakteru wybranego bohatera,
  • komiczne zdania wypowiadane przez bohatera i zabawne sytuacje z jego udziałem,
  • pozycję ciała, minę i gest, które obrazują komiczny charakter ich bohatera.

 

2. Poproś teraz, by każda grupa przygotowała komiczną wizytówkę swojego bohatera: niech uczniwoie spróbują przedstawić komiczny charakter swojej postaci innym zepsołom, wykorzystując opracowane ruchy i znalezione wypowiedzi postaci. Pozostałe elementy komicznej wizytówki zależą od inwencji zespołu – uczniowie sami decydują, o jakie treści uzupełnią wizytówkę i jaką formę jej nadadzą.

 

3. Rozpocznijcie prezentacje komicznych wizytówek bohaterów. W podsumowaniu poproś uczniów o podzielenie się obserwacjami. Na koniec zapytaj, czy zdaniem uczniów podobne postacie i postawy mogą odnaleźć współcześnie?

35 min