Konspekt zajęć

"Kasieńka" – przyglądamy się relacjom bohaterki z innymi postaciami

lekcja
Wiek 10-13 lat
17.05.2019 autor: Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska

tagi

tworzenie wiersza, praca z tekstem, analiza spektaklu

czas

45min

Warsztat do spektaklu „Kasieńka” w reż. Anny Wieczór-Bluszcz z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, możliwy również do zrealizowania jako lekcja wokół lektury. Podczas zajęć uczniowie zastanawiają się nad najważniejszymi wątkami w przedstawieniu i przyglądają się fragmentom literackiego pierwowzoru.

cele zajęć

- analiza przedstawienia skupiona wokół relacji głównej bohaterki;

- utrwalenie formy wiersza białego (własne próby literackie).

Metody pracy

rozmowa , improwizacje słowne, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartki A4. Po trzy wiersze zwiazne z każdym wątków (wybór włąsny nauczyciela): relacja z mamą, z tatą, z Willem, relacja z Claire, relacja z Kanoro.

aranżacja przestrzeni

Sala pozwalająca na stworzenie kręgu przez wszystkich uczniów oraz pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rysunki scen

Usiądź z klasą w kole. Rozdaj uczniom kartki A4. Poproś, by przypomnieli sobie spektakl i narysowali scenę, która najbardziej zapadła im w pamięć. Po zakończeniu pracy niech nadadzą mu tytuł.

Warto podkreślić, że strona plastyczna pracy nie ma znaczenia – rysunek może być schematyczny lub symboliczny. Ważne, by pozwolił przywołać konkretną scenę.
 

W międzyczasie na podłodze rozłóż kartki z nazwami wątków:

Relacja z mamą

Relacja z tatą

Relacja z Willem

Relacja z Claire

Relacja z Kanoro

Inne

Zaproś uczniów, by kolejno prezentowali rysunki, w paru słwoach opowiadając o przyczynach swojego wyboru. Poleć, by po wypowiedzi każdy położył kartkę pod nazwą konkretnego wątku.

10 min
2

Rozmowy w grupach o historii Kasieńki

Poproś, żeby uczniowie utworzyli grupy skoncentrowane wokół wątków z poprzedniego ćwiczenia – do jednego zespołu należą osoby, których rysunki znalazły się w tym samym wątku. Grupy mogą mieć różną liczbę członków.

Poproś zespoły, by porozmawiały o tym, jakie znaczenie dla rozwoju tego wątku ma wskazana przez każdego scena. Następnie poleć, aby grupa zastanowiła się, jakie znaczenie ma cały wątek w historii Kasieńki.

5 min
3

Analiza tekstu

Powiedz uczniom, że autorzy spektaklu przenieśli na scenę książkę „Kasieńka” autorstwa Sarah Crossan, na którą składa się 127 wierszy.

Następnie każdej grupie rozdaj po trzy wiersze dotyczące wątku, nad którym dana grupa pracowała. Poproś uczniów, by przeczytali je uważnie, a następnie zastanowili się nad charakterem tych tekstów. Możesz posłużyć się pytaniami pomocniczymi:

- Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po przeczytaniu tekstów? Jakie są te wiersze wg Was?

- W jaki sposób są napisane? Czym się charakteryzują?

- Z jakich elementów się składają? 

 

10 min
4

Co się wydarzy za rok?

Poproś, by uczniowie wrócili do omawianego w swojej grupie wątku. Przypomnij, że w historii Kasieńki znajdziemy i dobre, i trudne chwile. Zakończenie spektaklu stanowi zarazem rozwiązanie (ale i w pewnym sensie zawieszenie) wszystkich wątków spektaklu. Poproś uczniów, aby porozmawiali, co w każdym z wątków może się wydarzyć w ciągu najbliższego roku.

Po chwili powiedz, że teraz ich zadaniem jest stworzenie wiersza, w którym Kasieńka opowiada o dowolnej sytuacji, która wydarzyła się w relacji z daną osobą w ciągu tego roku. Poproś uczniów, by uwzględnili w swoim tekście charakterystyczne cechy stylu poezji dziewczynki. Niech piszą wyraźnie! Gdy prace będą gotowe, niech każda grupa powiesi swój tekst na ścianie tak, by każdy mógł się z nim zapoznać.

15 min
5

Podsumowanie

Na zakończenie porozmawiajcie o tym, jak na podstawie Waszych tekstów widzicie przyszłość Kasieńki? Czy w kontekście obejrzanego spektaklu Wasze przewidywania są realne czy wręcz odwrotnie?

5 min

Zobacz także

  • Sarah Crossan, "Kasieńka", Warszawa 2015.
  • Spektakl "Kasieńka" w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku.