Konspekt zajęć

Odkrywanie przestrzeni szkoły

lekcja
Wiek 6-10 lat
05.02.2019 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

tworzenie etiudy, tworzenie wiersza, integracja, spacer performatywny

czas

90min

Scenariusz pozwala na przygotowanie performatywnego spaceru po szkole, podczas którego uczniowie jednej ze starszych klas prezentują pierwszoklasistom przestrzeń szkoły. Podczas zajęć uczniowie mają okazję zastanowić się, które miejsca na terenie szkły są dla nich ważne, a następnie opracowują działania, które pozwalają te miejsca przybliżyć młodszym koleżankom i kolegom.

cele zajęć

  • integracja klas;
  • zaprojektowanie przez dzieci działań, które pozwolą im opowiedzieć o szkole z ich własnej perspektywy;
  • wzmacnianie w dzieciach sprawczości i poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Metody pracy

rozmowa , mapa myśli, inscenizacja, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Duży arkusz szarego lub białego papieru.

aranżacja przestrzeni

Sala lekcyjna, krzesła ustawione pod ścianą, aby stworzyć przestrzeń do swobodnego działania. Przestrzeń szkoły.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Szkolni eksperci

Powiedz klasie, że dziś na lekcji przygotujecie wspólnie spacer dla pierwszoklasistów, który pozwoli im poznać i oswoić się z przestrzenią szkoły. Podkreśl, że to oni jako „starszaki” będą dziś ekspertami „od szkoły”: ich zadaniem będzie wybranie ważnych dla nich miejsc w szkole i wymyślenie sposobu na zaprezentowanie ich nowym członkom społeczności szkolnej.

5 min
2

Co trzeba odkryć w szkole?

Poleć uczniom, aby zastanowili się, jakie miejsca w przestrzeni szkoły są ważne i warto, aby poznali je nowi uczniowie. Poproś, aby każdy narysował wybrane przez siebie miejsce. Następnie poproś dzieci, aby na forum wyjaśniły, czemu wskazały określone miejsca.

Rozmawiając o kolejnych miejscach, twórzcie rysunkową mapę szkoły. Poproś, by uczniowie  wymyślili symbol dla swojego miejsca i naniesienie go arkusz papieru. Możecie dodać pod mapą legendę.

Jeśli zauważysz, że uczniowie mają problem z wyborem miejsca, możesz zadać im kilka pytań-podpowiedzi, np.: - W jakim miejscu w szkole czujecie się najlepiej? - Które miejsca w szkole są przez Was najczęściej odwiedzane, a które omijacie? - Czy macie w szkole jakieś kryjówki? - Jaka przestrzeń wydaje się Wam najbardziej tajemnicza? - Gdzie spędzacie czas na przerwach?

40 min
3

Projektowanie szkolnego spaceru

Powiedz uczniom, aby przyjrzeli się stworzonej przez siebie mapie i wybrali te miejsca, które chcą pokazać pierwszakom. W  ten sposób wyłoń kilka grup, których zadaniem będzie wymyślenie, w jaki sposób chcą zaprezentować swoje miejsca.

Zostaw dzieciom wybór, co do formy przedstawienia przestrzeni. Możesz podać im kilKa przykładów jako inspirację:

-    ułożenie i zaprezentowanie  wiersza o tym miejscu;

-    pokazanie scenki związanej z tą przestrzenią;

-    opowiedzenie o tym, dlaczego wskazane miejsce jest ważne.

30 min
4

Ustalanie formy powitania i pożegnania z pierwszakami

Na zakończenie zajęć zapowiedz uczniom, że do wymyślenia pozostało Wam jeszcze powitanie z pierwszakami w ich klasie i pożegnanie na zakończenie spaceru. Poproś, aby zastanowili się, w jaki sposób chcą przywitać się z grupą, co powiedzieć o czekających ich atrakcjach i w jaki sposób zakończą całe wydarzenie.

15 min