Konspekt zajęć

Wspólny czas

lekcja
Wiek 13-16 lat
08.01.2019 autor: Marta Knopik

tagi

godzina wychowawcza, tworzenie etiudy, czasowniki, spotkanie z rodzicami, rodzina

czas

130min

Większość szkół realizuje spotkania z rodzicami w ramach tzw. pedagogizacji rodziców. Scenariusz umożliwia przygotowanie z uczniami przed takim spotkaniem mini-spektaklu dotyczącego wspólnego spędzania czasu w rodzinie, który jest punktem wyjścia do rozmowy na temat sposobów spędzania czasu z bliskimi, które mogą zacieśniać więzi rodzinne. Konspekt zawiera propozycje dwugodzinnych zajęć z uczniami oraz plan spotkania z rodzicami.

cele zajęć

  • przygotowanie z uczniami mini-spektaklu dla rodziców na temat wspólnego spędzania czasu w rodzinie;
  • stowrzenie rodzicom i uczniom okazji do  namysłu oraz rozmowy na podany temat.

Metody pracy

rozmowa , inscenizacja, gry i zabawy teatralne, dyskusja, ćwiczenia ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Piłka lub kłębek, arkusze z nazwami emocji: radość, złość, strach, zmęczenie, kartki, długopisy, karteczki z nazwami miejsc, karteczki samoprzylepne, tablica.

aranżacja przestrzeni

Temat spotkania zapisany na tablicy lub na arkuszu papieru wywieszonym w widocznym miejscu. Ławki ustawione w podkowę. Pusty środek sali.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wstęp do zajęć

Poproś uczniów, aby stanęli w kręgu. Wprowadź ich w temat spotkania zapisany na tablicy oraz cele warsztatu. Następnie zaproś do udziału w rozgrzewce.

1. Weź piłkę. Poproś uczniów, aby rzucali ją do siebie w kole. Osoba, która otrzymuje piłkę, podaje jedno skojarzenie związane z rodziną i wspólnym spędzaniem czasu z domownikami.

2. Poproś, aby uczestnicy dobrali się w pary i porozmawiali o sytuacji z życia rodzinnego, którą często wspomina się w ich domu. Ile wtedy mieli lat? Gdzie to się działo? Kto brał w niej udział?

 

3. Poleć uczniom, by dobrali się w trójki. Poproś, aby stworzyli ze swoich ciał rzeźbę przedstawiającą scenkę rodzinną pt. „Wspólny czas”. Kiedy pomniki będą gotowe, poproś, aby jedna osoba z rzeźby opuściła na chwilę swoje miejsce, przyjrzała się dziełu i wprowadziła zmiany (patrz. http://teatrotekaszkolna.pl/film/lista - Rzeźba), a następnie ponownie wpasowała się w kompozycję. To samo robią kolejno dwie pozostałe osoby.

15 min
2

Przygotowanie scenek przez uczniów

 

1. Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Poproś, aby przedyskutowali w nich, w jaki sposób lubią spędzać czas z rodziną. Niech zastanowią się, jakie znaczenie ma dla nich wspólnie spędzony czas. Pomoże to wykonać kolejne zadania.

2. Poleć, aby członkowie grup zastanowili się, co z rozmowy o wspólnym spędzaniu czasu chcą przekazać rodzicom i dlaczego? 

Poproś, aby zapisali odpowiedź / odpowiedzi na to pytanie na kartce – będzie to dla nich wskazówką w tworzeniu scen.

3. Poproś, aby każdy zespół przygotował scenkę, za pomocą której przekaże swój punkt widzenia. Niech uczniowie opracują scenariusz, zapiszą dialogi, podzielą się rolami, zrobią próbę.

 

 

30 min
3

Prezentacja pracy grup

Zaproś zespoły do prezentacji scenek. Następnie przejdź do ich omówienia. Poproś, aby grupy opowiedziały, co i dlaczego chcą pokazać? Podzielcie się refleksjami na temat poszczególnych scen. Jeśli grupy mają ochotę wprowadzić jakąś zmianę do swojej inscenizacji, umożliw im to.

25 min
4

Opracowanie pokazu dla rodziców z wypracowanych wcześniej scenek

Poprowadź rozmowę, w której wspólnie ustalicie plan prezentacji. Poproś, aby klasa wybrała konferansjera (może to być też chętna osoba), który przywita gości i zakończy pokaz. Poproś o nadanie tytułów przedstawionym scenkom i zapisanie ich w kolejności, w jakiej chcecie je pokazać. Jesteście gotowi. Czas na spotkanie z rodzicami.

20 min
5

Spotkanie z rodzicami

 

1. Poproś rodziców o zajęcie miejsc przy stołach ustawionych w podkowę. Środek sali jest pusty. To miejsce prezentacji. Przywitaj rodziców i przygotuj ich do mini-spektaklu. Powiedz, jaki jest temat i cel.

2. Oddaj głos konferansjerowi.

3. Po prezentacji uczniowie siadają wraz z rodzicami, najlepiej w kręgu. Przejdź do omówienia scenek i moderuj rozmowę. Jaką sytuację z życia rodziny pokazano? Jakie uczucia wywołało to u odbiorców? Jakie relacje panują pomiędzy przedstawionymi bohaterami?

4. Na koniec tej części poproś rodziców, aby podzielili się swoimi refleksami na temat czasu spędzanego z rodziną. Co lubią? Co ma dla nich największą wartość? Co sprawia im radość?

 

 

40 min