Liderzy Teatroteki Szkolnej

O programie

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupą amatorów.

Program Liderzy Teatroteki Szkolnej:

  • wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole;

  • pozwala na krytyczny namysł and własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi;
  •  promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

Udział w programie jest bezpłatny.

Na program składają się 3 części:

Zjazdy Liderów

W ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.

Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem  grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Realizacja projektu

Każdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.

Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Proces tutoringu

Udział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.

Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na cztery indywidualnie ustalane spotkania. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Lider Teatroteki Szkolnej:

  • pracuje w szkole;

  • chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole;
  • widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi dla osób, z którymi pracuje;
  • jest nastawiony na samorozwój i refleksję;
  • orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.