Partnerzy Teatroteki Szkolnej

O programie

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program dla pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji w tematach związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  • wspiera w tworzeniu koncepcji i realzacji projektów z nauczycielami i szkołami w procesie tutoringu;

  • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;
  •   umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji.

Udział w programie jest bezpłatny.

Na program składają się 3 części:

Zjazdy pedagogów teatru

W ciągu roku szkolnego pedagodzy teatru biorą udział w czterech zjazdach (w dn. 14-15 października 2018, 27-28 stycznia 2019, 24-25 marca 2019 i 10 czerwca 2019) poświęconych refleksji nad kwestiami ważnymi w pracy edukacyjnej w teatrze instytucjonalnym.

W ciągu roku szkolnego pedagodzy teatru biorą udział w czterech zjazdach (w dn. 14-15 października 2018, 27-28 stycznia 2019, 24-25 marca 2019 i 10 czerwca 2019).

Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia tutoringu. Głównym elementem zjazdu będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów dla dalszej pracy (związanych z działaniami edukacyjnymi dla szkół). Podczas kolejnych spotkań grupy wokół tych zagadnień zorganizujemy wspólną pracę. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki teatru - ich celem nie jest przekazanie uczestnikom konkretnych narzędzi do pracy, ale stworzenie pola do refleksji nad własnymi działaniami i wymiany perspektyw.

Podczas każdego ze zjazdów zapraszamy też uczestników na spektakle z bieżącego repertuaru teatrów.

Realizacja projektu

Każdy z uczestników wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym adresowany do nauczycieli.

Każdy z pedagogów teatru wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym adresowany do nauczycieli.

Celem pracy nad projektem jest nawiązanie współpracy z nauczycielami lub praca nad jakością funkcjonującego już w instytucji działania dla tej grupy. Pedagog teatru wybiera samodzielnie obszar pracy zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Instytut Teatralny nie dofinansowuje realizacji projektów w ramach programu.

Proces tutoringu

Udział w programie pozwala każdemu pedagogowi teatru na pracę indywidualną z tutorem, który towarzyszy mu w realizacji projektu.

Współpraca z tutorem ma pomóc uczestnikowi programu w określeniu jego celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Obecność tutora/ki pomaga osobie odkryć i świadomie wykorzystywać swoje zasoby, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju. Celem jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga zmiany. Relacja tutora i pedagoga teatru ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Partner Teatroteki Szkolnej:

  • pracuje w teatrze;

  • chce podjąć lub rozwijać współłpracę na polu edukacji teatralnej z nauczycielami;
  • jest nastawiony na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie;
  • chce wymieniać się doświadczeniami z innymi praktykami.