Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (44)

sortowanie
autor: Joanna Sarnecka
lekcja
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • tworzenie historii
  • sztuka opowiadania

Scenariusz został zbudowany w oparciu o fragmenty książki „Momo” Michaela Ende. Ma na celu pogłębienie lektury, a zarazem rozwijanie u dzieci umiejętności opowiadania, płynnego i precyzyjnego wysławiania się. Pozwala też spojrzeć na opowiadanie jako formę sztuki.

lekcja
Wiek 10-13 lat
  • idee / wartości
  • godzina wychowawcza
  • język polski
  • tworzenie definicji
  • interpretacja tekstu
  • tworzenie historii
  • baśń

Scenariusz jest propozycją warsztatów filozoficznych dla dzieci. Dyskutując o wysłuchanej baśni, dzieci rozpoznają kategorie dobra i zła, próbują swoich sił w definiowaniu ważnych pojęć z dziedziny etyki i zastanawiają się, czy łatwo jest być odważnym. Podczas zajęć uczestnicy słuchają opowieści, dyskutują, odgrywają scenki i sprawdzają swoje umiejętności opowiadania.

autor: Joanna Sarnecka
lekcja
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • pantomima
  • czasowniki
  • dyskusja filozoficzna

Zajęcia stanowią propozycję wspólnego namysłu nad czasem jako zjawiskiem związanym z ludzkim życiem. Czas to także rytmy, trwanie dźwięków i ruch - stąd część zadań będzie mieć taki charakter. Bazą dla działań zawartych w scenariuszu są motywy zaczerpnięte z książki „Momo” Michaela Ende.

autor: Dagmara Żabska
pozalekcyjne
Wiek 10-13 lat
  • zajęcia teatralne
  • praca z ciałem
  • tworzenie etiudy
  • przyroda
  • adaptacja sceniczna
  • zadanie scenograficzne
  • wystąpienia publiczne
  • styl naukowy

Scenariusz to cykl spotkań inspirowanych „Robalami” Nicoli Davies. Dzieli się na bloki poświęcone retoryce, improwizacji, budowaniu scenografii i lalek oraz rytmowi. Celem zajęć jest stworzenie scenariusza oraz przygotowanie spektaklu przy jak największym twórczym udziale dzieci: począwszy od wymyślania bohaterów przez tworzenie tekstu po projektowanie lalek. Do nauczyciela należy inspirowanie do twórczych przekształceń tematów z książki, zebranie pomysłów i ułożenie struktury spektaklu.

autor: Joanna Krukowska
lekcja
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • praca z dźwiękiem
  • historia filmu
  • kino
  • muzyka

Lekcja poświęcona początkom kinematografii i językowi pierwszych filmów. Scenariusz składa się z dwóch części - w pierwszej (zatytułowanej „Nieme emocje") uczniowie zastanawiają się nad komunikatami ukrytymi w geście i ruchu, w drugiej (pt. „Dźwięk w kinie") sprawdzają, jakie znaczenia niesie użycie dźwięku.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska, Muzeum Łazienki Królewskie
pozalekcyjne
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • analiza wiersza
  • tworzenie choreografii
  • tworzenie historii
  • tworzenie gry

Twórcza praca z bajką Ignacego Krasickiego „Przyjaciele”. Pozwala na zapoznanie uczniów z treścią utworu i opracowanie go w formie interaktywnej, wielkoformatowej gry planszowej. Tworzenie planszy oraz przeprowadzanie wspólnej rozgrywki stanowi sposób teatralizacji utworu, pozwala rozwinąć umiejętność improwizacji, budowania narracji i dyskusji. Scenariusz łączy w sobie pracę z tekstem, ćwiczenia teatralne i grę.

autor: Monika Bania
pozalekcyjne
Wiek 10-13 lat
  • zajęcia teatralne
  • tworzenie pracy plastycznej
  • tworzenie historii

Scenariusz łączy elementy teatru i nauk przyrodniczych (astronomii). To inspiracja do korzystania z wiedzy naukowej w działaniach teatralnych z różnymi grupami wiekowymi. Realizując go ze starszą młodzieżą można wprowadzić większy zakres wiedzy teoretycznej.

pozalekcyjne
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • zajęcia teatralne
  • praca z ciałem
  • interpretacja tekstu
  • cykl zajęć
  • życie
  • ciało

Warsztaty dotyczące postaci Pinokia. Zajęcia kontemplacyjne, które mogą posłużyć grupie teatralnej do pogłębiania zagadnienia pracy nad świadomością ciała. Zaczynają się od skupienia uwagi uczestników na strukturze drewna, a kończą na próbie sformułowania definicji życia.

autor: Wera Idzikowska
lekcja
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • zajęcia teatralne
  • praca z ciałem
  • tworzenie etiudy
  • przypomnienie fabuły
  • pantomima
  • szczęście

Scenariusz przedstawia kilka propozycji zabaw teatralnych dla dzieci, które można wykorzystać w trakcie omawiania „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy. Ćwiczenia można modyfikować lub – ze względu na czas trwania lekcji – skorzystać tylko z wybranych, wskazane jest jednak zachowanie ich kolejności.

lekcja
Wiek 10-13 lat
  • język polski
  • zajęcia teatralne
  • tworzenie etiudy
  • przypomnienie fabuły
  • tworzenie scenariusza
  • zadanie scenograficzne

Wprowadzenie do lektury utworu „Bracia Lwie Serce” lub jej podsumowanie. Lekcja oparta na realizacji zadań grupowych, w zespołach, zakończona wspólnym zaprezentowaniem efektów. Scenariusz zakłada wprowadzenie pojęć związanych z teatrem oraz wykorzystanie działań teatralnych przybliżających elementy procesu budowania spektaklu.