Konspekt zajęć

Przemiana bohatera w baśni

lekcja
Wiek 10-13 lat
13.06.2018 autor: Agnieszka Szymańska

tagi

praca z ciałem, baśń, praca z fotografią, analiza bohatera

czas

45min

Scenariusz pozwala przyjrzeć się  baśniowym bohaterom w perspektywie zachodzącej w nich zmiany. Podczas zajęć uczniowie pracują z tekstem, skojarzeniami, by uruchomić refleksję na temat cech postaci, które uległy transformacji oraz poszukać kluczowych momentów i zdarzeń prowadzących do przemiany.

Scenariusz można wykorzystać do pracy z dowolnym utworem, w którym obecny jest motyw przemiany bohatera.

cele zajęć

  • kształtowanie umiejętności analizy bohatera.

Metody pracy

zdjęcia, rozmowa , improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

telefony z aparatem

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń zaaranżowana do pracy w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Jak się zmieniamy?

Poproś uczestników, by stanęli w kole w pozycji ciała oddjącej ich obecny nastrój. W parach uczniowie niech wykonają nawzajem zdjęcie w tej postawie. Najlepiej telefonem komórkowym lub polaroidem (tak, by każdy samodzielnie mógł wrócić do zdjęcia). Następnie poproś, by uczniowie przypomnieli sobie, w jaki nastroju byli dzisiaj rano (możesz też poprosić o przywołanie wspomnienia najmilszego zdarzenia z ostatniego czasu). Niech każdy stanie w pozycji ciała podkreślającej jego poranne samopoczucie. Ponownie niech każda para z uczniów wykona zdjęcie. W duetach uczniowie prezentują sobie nawzajem zdjęcia i nazywają różnice, jakie zauważają. Jak nastrój wpływa na zmianę w ciele? W czym się ona przejawiała?

10 min
2

Metamorfozy bohaterów

1. Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Niech ich członkowie przyjrzą się bohaterowi baśni w dwóch momentach: na początku utworu (kiedy go poznajemy) oraz na końcu utworu. Poproś o wypisanie na kartkach jego wartości, cech charakteru, opisanie wyglądu, postawy, motywacji do działania w obu momentach.

2. Kiedy zespoły  będą gotowe poleć, by zgromadzone wiadomości wykorzystały do zbudowania dwóch pomników z ciał. Niech pierwszy z nich przedstawia bohatera na początku utworu, drugi na końcu. Do stworzenia obu rzeźb powinni się włączyć wszyscy członkowie grup. Zróbcie zdjęcia waszym pomnikom.

Jeśli w utworze przemianie ulega wiele postaci, możesz przydzielić zespołom różnych bohaterów.

15 min
3

Przełomowe zdarzenie

Każda z grup posiada kilka określeń bohatera przed i po zmianie oraz fotografie w obu momentach. Poleć, aby uczniowie przyjęli, że fotografie stanowią album ze zdjęciem rozpoczynającym i kończącym przygody postaci.

Niech zespoły zastanowią się, co się stało pomiędzy? Co było zdarzeniem, doświadczeniem zmieniającym postawę, zachowania, charakter tej postaci? To było jedno zdarzenie, czy ich ciąg? Niech grupy sróbują jak najdokładniej zanalizować, nazwać tę sytuację i przedstawić ją za pomocą dźwiękowo-słownej etiudy teatralnej, ukazując również emocje jakie się pojawiły w tym zdarzeniu/w drodze bohatera do przemiany. Każda prezentacja niech zaczyna się od wyświetlenia na rzutniku zdjęcia bohatera przed przemianą i kończy wyświetleniem zdjęcia po zmianie.

15 min
4

Podsumowanie

Usiądźcie w kole. Porozmawiajcie na forum o tym, co wpłynęło na przemianę bohatera? W czym się ona może przejawiała? Po czym zauważamy, że ktoś się zmienił? Jakie wydarzenia/elementy wpływały na przemianę?

5 min