Konspekt zajęć

Alternatywny "Kopciuszek"

lekcja
Wiek 10-13 lat
13.06.2018 autor: Agnieszka Szymańska

tagi

baśń, analiza bohatera, tworzenie słuchowiska

czas

90min

Podczas lekcji uczniowie przyglądają się losom Kopciuszka i rozmawiają o współczesnych wariantach tej historii. Szukanie motywów z baśni w dzisiejszym świecie jest podstawą do tworzenia parafrazy literackiej. Podczas zajęć uczniowie bawią się literackim pierwowzorem, a finałem jest opracowanie w grupach słuchowisk z własnymi wersjami opowieści o współczesnych Kopciuszkach.

cele zajęć

  • zapoznanie z pojęciem literackiej parafrazy;
  • kształtowanie umiejętności analizy postaw bohaterów;
  • tworzenie własnej parafrazy literackiej na motywach baśni.

Metody pracy

rozmowa , improwizacje ruchowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na ruch i pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka

Poproś uczniów, by stanęli w kole i poprowadź krótką rozgrzewkę całego ciała – niech uczniowie zaczną od rozmasowania rąk, nóg, pleców oraz twarzy. Następnie poleć, by zaczęli poruszać się po całej przestrzeni sali (w różnych kierunkach). Niech podczas spaceru każdy przypomni sobie poszczególne postaci z baśni i wybierze jedną, która najbardziej zapadła mu w pamięć. Poproś, by uczniowie nie zdradzali imienia bohatera, ale cały czas chodząc po sali, zaczęli przybierać krok, postawę ciała, mimikę wybranego bohatera (podawaj te hasła w pewnych odstępach czasu, by uczniowie mieli chwilę na wybranie ruchu i oswojenie się z nim).

Poleć, by w momencie, gdy podasz imię bohaterabrały tę postać zastygły w pomniku ukazującym tę postać. Pozostałych poproś, by również się zatrzyali i z uwagą przyjrzeli  się pomnikom. Niech nazwą to, co widzą (pojawiające się skojarzenia, emocje, cechy postaci, o czym świadczy układ ciała, mina). Powtarzaj tę sytuację do momentu, aż wszyscy uczestnicy będą mieli szansę zamienić się w pomnik i usłyszeć pojawiające się skojarzenia z danym bohaterem.

10 min
2

Charakterystyka bohatera

Podziel klasę na sześć podgrup. Rozlosuj pomiędzy nie po jednej z kluczowych postaci: Kopciuszka, Macochę, Ojca, Wróżkę, Księcia, Siostry. Poleć, by grupy zastanowiły się, jakimi wartościami otrzymany przez nich bohater kierował się w swoich wyborach? Poproś o przedstawienie wniosków na forum.

10 min
3

Współczesny Kopciuszek

Poleć, aby zespoły zastanowiły się, jakie sytuacje, współczesne teksty kultury, zdarzenia z życia publicznego przypominają, kojarzą się im z motywami baśni o Kopciuszku.

Po kilku minutach przeznaczonych na dyskusję w grupach poproś, by zespoły stworzyły alternatywną historię współczesnego Kopciuszka. Punktem odniesienia dla każdej z grup niech będzie postać, z jaką pracowała ona na wcześniejszym etapie. Zaznacz, że uczniowie mogą rozwijać lub przekształcać motywy pochodzące z baśni, ważne, by zachowali wyraźne i istotne z ich perspektywy odniesienia do "Kopciuszka".

25 min
4

Słuchowiska

Poleć, by uczniowie opracowali prezentację swoich historii w formie słuchowiska. Niech przemyślą, jak przedstawić fabułę, by tekst oraz sensy były czytelne dla odbiorców, którzy będą ją odbierać tylko za pomocą słuchu. Jakie elementy oprócz słów powinny pojawić się w prezentacji? Zaznacz, że ważne, by słuchowisko angażowało wszystkich członków grupy.

25 min
5

Podsumowanie

Zaproś grupy do zaprezentowania swoich słuchowisk i omówienia poszczególnych historii. Które zaproponowane sytuacje były ciekawe i dlaczego? Jakie motywy i tematy interesowały grupę poszczególnych twórców scen? Jaki morał płynie z waszych baśni?

Na koniec poproś uczniów, by spróbowali przyjrzeć się, jakie elementy baśni zostały wykorzystane w ich historiach. Powiedz im, że są autorami literackich parafraz. Zachęć, by uczniowie spróbowali określić, czym ten typ wypowiedzi literackiej się charakteryzuje, a ich odpowiedzi skonfrontuj z definicją.

20 min