Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (131)

sortowanie
autor: Anna Zalewska-Uberman
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • współczesny język polski
 • językowy obraz świata
 • analiza postaci
 • praca z ciałem
 • emocje
 • synonimy
 • kultura języka
 • analiza sceny dramatu

Lekcja przybliża młodzieży temat mowy nienawiści, która staje się dżumą XXI wieku. Przez działania teatralne i pracę z tekstem uczestnicy zajęć mogą „przepuścić” język nienawiści przez własne ciała, by przyjrzeć się mechanizmom wykluczenia.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska, Muzeum Łazienki Królewskie
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza postaci
 • tworzenie choreografii
 • wiedza o teatrze
 • analiza dramatu
 • historia teatru
 • oświecenie

Twórcza praca z XVIII-wiecznym tekstem dramatycznym „Autor komedii” Franciszka Bohomolca (powstałym ok. 1779 r.). Zajęcia mają nie tylko zainteresować uczniów treścią, ale też zwrócić uwagę na formę dramatu.

autor: Wera Idzikowska
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • tworzenie etiudy
 • praca z fotografią
 • historia rodzinna

Konspekt może być potraktowany jako wprowadzenia do budowania spektaklu „bez scenariusza”. Jednocześnie pozwala wykorzystywać obrazy osób bliskich uczestnikom, poddając refleksji to, kim dla nas są i jak ich widzimy. Zajęcia uczą szukania nowych perspektyw i oglądania konkretnych sytuacji z różnych punktów widzenia.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • zajęcia teatralne
 • świadomość społeczna
 • społeczeństwo obywatelskie
 • miasto

Scenariusz jest rozbudowaną serią działań, wywiedzionych z lektury „Cwaniar” Sylwii Chutnik. Temat domu/mieszkania/prawa do miasta jest bardzo istotny i społecznie trudny. Warto podejmować go z młodzieżą, uwrażliwiając tym samym na sprawy miasta i obywateli. Ważne, by zapewnić przestrzeń rozmowy i namysłu, zachęcić do dalszych rozważań, poszukiwań, zajmowania stanowiska.

autor: Monika Bania
pozalekcyjne
Wiek 4-6 lat
 • zajęcia teatralne
 • praca z ciałem
 • praca z przedmiotem
 • magia
 • marzenia

Scenariusz dotyczy odnajdywania swoich marzeń i próby przekładania ich na realne cele. Może służyć do dotarcia do potrzeb grupy i pomóc w zbudowaniu scenariusza przedstawienia.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie pracy plastycznej
 • plastyka
 • analiza dzieła sztuki

Wykonanie wspólnego reliefu lub assemblage’u z wybranych przyborów szkolnych.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • język polski
 • praca z ciałem
 • tworzenie choreografii
 • przymiotniki
 • czasowniki

Stworzenie prostych scen ruchowych, tańca lub grupowej choreografii na bazie ruchu przedmiotów szkolnych.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie historii
 • synonimy
 • improwizacja tekstowa

Uczniowie w klasie układają wspólnie krótkie opowiadanie, historyjkę lub bajkę, których bohaterami są przybory szkolne. Poznają proste zasady budowy tekstu literackiego pod względem struktury i języka. Następnie zgodnie z poznanym schematem samodzielnie piszą własne opowiadania.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie etiudy
 • praca z przedmiotem
 • teatr formy
 • animacja przedmiotu

Piórnikowy teatrzyk. Tworzenie prostych etiud teatralnych, miniscenek z wykorzystaniem przyborów szkolnych. Tworzenie tekstu, dialogu. Praca indywidualna i grupowa oparta na improwizacji.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • tworzenie pracy plastycznej
 • plastyka
Wykorzystanie prostych szkolnych przyborów do stworzenia kompozycji plastycznej typu relief.