Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (66)

sortowanie
autor: Wera Idzikowska
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • tworzenie etiudy
 • praca z fotografią
 • historia rodzinna

Konspekt może być potraktowany jako wprowadzenia do budowania spektaklu „bez scenariusza”. Jednocześnie pozwala wykorzystywać obrazy osób bliskich uczestnikom, poddając refleksji to, kim dla nas są i jak ich widzimy. Zajęcia uczą szukania nowych perspektyw i oglądania konkretnych sytuacji z różnych punktów widzenia.

pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza wiersza
 • starość
 • praca z ciałem
 • stereotyp

Lekcja pozwala się skonfrontować ze stereotypami starości, jakie uczniowie w sobie noszą, oraz pozwala się oddalić od stereotypowego myślenia w kierunku osobistej refleksji, która opiera się na wyobrażeniu sobie siebie samego w wieku starszym.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • archaizmy
 • analiza wiersza
 • tworzenie instalacji

Celem zajęć jest interpretacja Trenu VIII Jana Kochanowskiego poprzez działania artystyczne – zbiorowe tworzenie instalacji. W ramach przygotowań do pracy twórczej młodzież zapozna się z różnymi środkami artystycznej ekspresji.

autor: Weronika Idzikowska
lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • współczesny język polski
 • komizm
 • analiza postaci
 • archaizmy
 • tworzenie etiudy

Scenariusz przedstawia kilka propozycji zabaw teatralnych, które można wykorzystać w trakcie omawiania „Zemsty” Aleksandra Fredry. Ćwiczenia można modyfikować lub ‒ ze względu na czas trwania lekcji ‒ skorzystać tylko z wybranych, wskazane jest jednak zachowanie ich kolejności.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie definicji
 • interpretacja tekstu

Zajęcia poświęcone są poszukiwaniu współczesnych odniesień do postawy skąpca – Harpagona z utworu Moliera. Można zrealizować je w warunkach lekcyjnych, wykorzystując część ćwiczeń (wtedy potrzebujemy minimum dwóch, maksymalnie czterech godzin lekcyjnych). Można też potraktować scenariusz jako inspirację do twórczego podjęcia w trakcie warsztatów teatralnych ważnego tematu, jakim jest dzisiaj kwestia „mieć”.

autor: Maria Schejbal
lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • tworzenie etiudy
 • interpretacja tekstu

Scenariusz odwołuje się do twórczości Sławomira Mrożka i jest poświęcony dwóm głównym tematom: kategorii absurdu w literaturze i zjawiskom społecznym w najnowszej historii Polski. Pozwala również na refleksję nad mechanizmami kształtującymi wybory, postawy i zachowania jednostek i społeczeństw. Wykorzystuje grupowe, interaktywne metody grania ról oraz elementy kreacji plastycznej, uzupełnione pracą własną uczniów. Do zrealizowania na lekcji w 3. klasie gimnazjum.