Konspekt zajęć

Zadbajmy o siebie nawzajem

lekcja
Wiek 10-13 lat
03.09.2019 autor: Agnieszka Szymańska

tagi

godzina wychowawcza, język polski, praca z ciałem, praca z tekstem, wprowadzenie do lektury

czas

85min

Inspiracją do stworzenia konspektu jest książka Małgorzaty Musierowcz „Kwiat kalafiora” – wątek w którym młodzi bohaterowie wspólnie zakładają grupę Eksperymentalny Sygnał Dobra. Podczas zajęć uczniowie zastanowią się, czym może być wysyłanie sygnału dobra w dzisiejszych czasach. Scenariusz można wykorzystać podczas godziny wychowawczej lub jako wprowadzenie do omawiania lektury.

cele zajęć

  • nabycie umiejętności nazywania własnych cech i postaw;
  • integrowanie grupy, budowanie przestrzeni do okazywanie zainteresowania i wsparcia;
  • namysł nad kategorią dobra.

Metody pracy

praca z tekstem, improwizacje ruchowe, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Fragmenty tekstu lektury [załącznik].

aranżacja przestrzeni

Sala pozwalająca na swobodny ruch na początku zajęć. Na dalszym etapie praca w grupach przy stolikach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka

Poproś uczniów, by stanęli w kole i zrobili krótką rozgrzewkę całego ciała – rozmasowali ręce, nogi, plecy oraz twarz. Następnie niech swobodnie zaczną chodzić po całej przestrzeni sali w różnych kierunkach. Poleć, aby – cały czas poruszając się – pomyśleli nad tym, jak wygląda krok, mimika, postawa ciała osoby, która jest dobra. Niech spróbują je oddać za pomocą własnego ciała. Po chwili poproś, aby uczniowie zaczęli wysyłać do siebie wzajemnie Sygnał Dobra (dowolnie interpretując do hasło). Może być to uśmiech, podanie ręki – lub dowolne inne zachowanie. Daj uczniom chwilę na to, by Sygnały Dobra wędrowały pomiędzy członkami klasy.

Po wykonaniu ćwiczenia omów je z grupą: jakie reakcje, wrażenia i emocje się w nich pojawiły.

10 min
2

Siła uśmiechu

Poproś uczniów o zapoznanie się z fragmentem książki Małgorzaty Musierowcz „Kwiat kalafiora” o idei powstania Eksperymentalnego Sygnał Dobra oraz o efektach pierwszego działania grupy [załącznik].

Po wysłuchaniu/przeczytaniu fragmentów książki, zapytaj uczniów, co myślą o kwestiach pojawiających się w dyskusji bohaterów książki. Na czym polega wg nich bycie dobrym człowiekiem? W czym dobroć może się objawiać na co dzień? Czy uważają, że w dzisiejszym świecie jest miejsce na wysyłanie sygnałów dobra?

15 min
3

Poproś uczniów, aby w grupach podjęli dyskusję o dobru. Rozdaj zespołom pytania, które mogą wpierać tę rozmowę:

- czy uważasz, że wysyłanie sygnału dobra ma sens? Czy chcesz wysyłać taki sygnał?

- Co dobrego chcesz zrobić?

- Jaki rodzaj dobra jest wg Ciebie potrzebny w dzisiejszym świecie?

- Czy dziś jest miejsce na tworzenie grup takich jak Eksperymentalny Sygnał Dobra?

W zależności od czasu, którym dysponujesz możesz rozdać po jednym pytaniu na grupę lub cały zestaw pytań dla każdego zespołu. Daj na dyskusję ok. 10 minut.

Po tym czasie poproś, aby każdy zespół wybrał jedno zagadnienie, które okazało się dla nich najważniejsze w rozmowie i wokół niego zaaranżował debatę dla pozostałych zespołów. Niech każdy zespół sformułuje:

- pytanie wyjściowe;

- określi formułę dyskusji;

- zdecyduje, jaką rolę w prowadzeniu debaty będą mieć poszczególni członkowie zespołu;

- wybierze sposób zaaranżowania przestrzeni na potrzeby dyskusji.

Podaj maksymalny czas trwania debaty (ustal go w zależności od liczby zespołów, ważne jednak, żeby nie był krótszy niż 5 minut).

Daj na pracę nad koncepcją debaty kolejne 10 minut.

20 min
4

Debatujemy!

Zapowiedz uczniom, że ta godzina lekcyjna to przestrzeń na poprowadzenie przez nich debat z udziałem koleżanek o kolegów z klasy. Ustalcie kolejność, w której debaty będą się odbywać i moderuj zmiany.

35 min
5

Ja a dobro

Na koniec zajęć poproś uczniów by zamknęli oczy i na poniższe pytanie odpowiedzieli w myślach:

Jakie Twoje cechy wspierają i budują dobro? Daj czas uczniom, by mogli znaleźć jak najwięcej  swoich obszarów. To czas na samodzielną pracę każdego uczestnika.

Podziękuj za udział w zajęciach.

5 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów

Zobacz także

  • Małgorzata Musierowicz, "Kwiat kalafiora", Łódź 2007.