Konspekt zajęć

Klasa ma potencjał!

lekcja
Wiek 10-13 lat
14.05.2018 autor: Joanna Krukowska

tagi

integracja, umiejętności, wymiana

czas

45min

Scenariusz warsztatów integrujących klasę, podczas których uczniowie mogę lepiej poznać swoje zainteresowania. Uczestnicy przyjrzą się swoim ulubionym aktywnościom, poszukają w nich potencjału do podzielenia się z innymi i stworzą bank czasu – miejsce, w którym każdy może zaproponować jakieś działanie, które przyniesie korzyść grupie.

cele zajęć

  • integracja klasy;
  • szukanie potencjału w różnorodności.

Metody pracy

rozmowa , improwizacje ruchowe, ćwiczenia muzyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na ruch w całej grupie.

zadanie dla ucznia

Dzień przed zajęciami poproś uczniów, by przynieśli z domu przedmiot, który wiąże się z tym, co lubią robić i czym chcieliby się podzielić z innymi/do czego chcieliby zaprosić inne osoby z klasy. Poproś, by było to coś symbolicznego – jeżeli ktoś lubi rowerowe wycieczki to może przynieść np. klakson.

Jeżeli też chcesz wziąć czynny udział w warsztacie, również przynieś swój przedmiot.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka - wszyscy, którzy

Stańcie w kole. Podawaj uczniom czynności, które wiesz, że są bliskie Twoim uczniom, np.: opieka nad rodzeństwem, granie w gry zespołowe, granie na instrumentach itp. Poproś, by wszystkie dzieci, których dane hasło dotyczy, pokazywały sposób, w jaki wykonują tę czynności. Jeśli Twoja klasa nie jest liczna, poproś uczniów, by sami zaproponowali jakąś czynność (Np. "Wszyscy, którzy tak jak ja lubią spać długo" - dana osoba pokazuje czynność, pozostałe osoby, których to dotyczy dołączają do ruchu).

5 min
2

Dźwięki ulubionych aktywności

Stań z uczniami w kole, niech każdy ma pod ręką przyniesiony przedmiot.

Poleć, by każdy sprawdził,  jakie dźwięki można z niego wydobyć. Poproś, by każdy poszukał dźwięku, który kojarzy mu się z aktywnością związaną z tym przedmiotem. Poproś o wybranie jednego. Zróbcie próbę – niech wszyscy w tym samym czasie sprawdzą, jak brzmią. Następnie każdy po kolei uruchamia swój dźwięk. Zbliżcie się w kole, na ile to jest możliwe i spróbujcie stworzyć kompozycję dźwiękową. Wystukuj prosty rytm – mogą to być np. dwa uderzenia w kolana i jedno w ręce. Niech każdy spróbuje włożyć w utwór swój dźwięk – pojedynczy bądź pojawiający się cyklicznie. Zadbaj o skupienie wśród uczniów.

 

Po tym ćwiczeniu możesz zapytać klasę, z jakimi aktywnościami kolegów skojarzyły im się dźwięki.

10 min
3

Co mnie łączy z przedmiotem?

Poproś, by każdy zastanowił się nad cechą/właściwością, która go łączy z danym przedmiotem. Pomocne może być dokończenie zdania: „Jestem jak....., ponieważ.....”

Niech każdy wybierze jeden ruch/gest, które kojarzą mu się z wybraną cechą.

 

Przykład: "Jestem jak klakson, ponieważ zdarza mi się głośno krzyczeć".Wybranym gestem może być np. szeroki ruch rąk.

5 min
4

Co mogę dać grupie?

1. Poproś, by każdy napisał na kartce cztery-pięć czynności/umiejętności, które są związane z wybraną przez niego aktywnością i które lubi. Następnie poleć wybranie spośród nich trzech rzeczy, w których uczeń jest dobry. Na końcu poproś o wybranie jednej, która mogłaby przynieść korzyść klasie.

Przykład

Lubię rowerowe wycieczki 

Pięć czynności związanych z nimi: 

- szybka jazda

- dbanie o rower

- planowanie wycieczek

- poznawanie nowych miejsc

- robienie tricków.

Trzy czynności, w których jestem dobry: szybka jazda, planowanie wycieczek, robienie tricków. 

Co może przynieść korzyść grupie?

Planowanie wycieczek – mogę wybierać trasy i planować wycieczki rowerowe.

 

2. Razem z klasą możesz przygotować tablicę, na której powiesicie imienne karteczki, na których będą napisane czynności, które każdy mógłby wykonać na rzecz klasy. Możesz zaproponować, aby miały one formę anonsu/ogłoszenia z ofertą danej osoby.

 

10 min
5

Szukanie potencjału grupy

1. Podziel klasę losowo na grupy. Niech każda opracuje wspólną propozycję aktywności, która połączy określone wczesniej potencjały uczniów w danej grupie. Co mogliby razem przygotować dla innych, wykorzystując umiejętności wszystkich członków zespołu?

 

2. Niech każda grupa przygotuje króciutką prezentację stworzonych działań. Zaproś klasę, do obejrzenia tych propozycji. Może znajdzicie okazję do tego, by wspólnie zrealizować zaproponowane działania?

15 min