Konspekt zajęć

Od zabawy do chocholego tańca – o "Weselu”

lekcja
Wiek 16-19 lat
05.05.2019 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

język polski, analiza postaci, tworzenie etiudy, analiza tekstu, analiza dramatu

czas

90min

„Wesele” otwiera seria scen przepełnionych gwarem, ruchem, tańcem – a kończy statyczny „chocholi taniec”. Uczniowie podczas zajęć uczniowie przyjrzą się zdarzeniom i rozmowom z bronowickiej chaty, by zastanowić się, co spowodowało tę przemianę. Będą pracować w grupach, śledząc punkt widzenia wybranych postaci dramatu.

cele zajęć

- przyjrzenie się motywowi chocholego tańca w kontekście treści całego utworu;

- przyjrzenie się problematyce utworu.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , praca z tekstem, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Egzemplarze "Wesela".

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach i działania ruchowe.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Początek i koniec

1. Podziel klasę na dwie grupy. Poproś, aby jedna zaprezentowała mikro-scenę, która oddaje sytuację w bronowickiej chacie na początku utworu, druga – na końcu dramatu. Poleć, aby tworząc je wzięły pod uwagę takie aspekty jak: ruch, rytm, tempo.

2. Zaprezentujcie obie sytuacje. Poproś za każdym razem grupę oglądającą o opisanie obejrzanej sytuacji. Zapytaj o spostrzeżenia związane z ruchem, rytmem, tempem, układem tańca.

3. Na koniec poproś o zestawienie obu momentów. Spytaj uczniów jakie różnice zauważyli w obu pokazach? Czym te dwa momenty różnią się wg nich? Co ulega przemianie?

10 min
2

Postaci

1. Powiedz uczniom, że proponujesz, aby dalsza część zajęć była rodzajem literackiego śledztwa, w którym spróbują odkryć, co lub kto zatrzymuje tańczących i dlaczego tak się dzieje.

Zapowiedz, że będziecie pracować w grupach. Każda z nich będzie miała za zadanie przyjrzeć się, jak przejście od sytuacji początkowej do chocholego tańca wygląda z perspektywy jednej wylosowanej postaci: w jakich sytuacjach się ta postać znajduje, jak patrzy na innych uczestników Wesela i co ją zatrzymuje.

Rozlosuj wybranych przez siebie bohaterów między zespoły.

Propozycje bohaterów do pracy w grupach:

Gospodarz, Rachela, Dziennikarz, Panna Młoda, Czepiec, Jasiek, Poeta, Chochoł, Haneczka.

 

2. Każda grupa otrzymuje „kartę śledztwa”, którą wypełnia dla danej postaci [załącznik]. Znajdują się na niej następujące hasła:

Imię bohatera

Wiek

Przynależność społeczna

Czemu jest na Weselu?

Co tam robi? Z kim się spotyka?

Jaki jest jego stosunek do innych weselników? W jakim tańcu uczestniczy?

Kto lub co unieruchamia daną postać? Jak ta postać zachowuje się w scenie finałowej, co robi?

 

Poproś, aby  uczniowie przyjrzeli się tekstowi dramatu pod kątem udziału  danej postaci w weselu.
Poproś uczniów żeby przeanalizowali scenę/sceny, w których pojawia się ich postać i odpowiedzieli na pytania pojawiające się w karcie. Przypomnij, aby w analizie scen zwracali też uwagę na element ruchu: jego dynamikę, tempo, obecność tańca.

Powiedz uczniom, że wyniki swojego śledztwa posłużą im w kolejnym zadaniu.

 

3. Poproś następnie uczniów, żeby na podstawie uzyskanych informacji, przygotowali monolog konkretnej postaci, w którym opowiada ona, jak według niej przebiegała przemiana od roztańczonej weselnej chaty do chaty pogrążonej w sennym tańcu, bezruchu.
Monolog powinien mieć formę odpowiedzi postaci na pytanie: Co mnie doprowadziło do chocholego tańca?

Monolog max. 10 zdań

35 min
3

Prezentacja wyników śledztwa na forum klasy

 

1. Poleć uczniom, aby przygotowali grupową prezentację tego monologu. Poproś, aby w każdej wzięła udział cała grupa i spróbowała wygłosić ten monolog, prezentując jednocześnie za pomocą ruchu danego bohatera. Niech zastanowią się:

- jak wypowiedzą tekst (wygłoszą wspólnie, podzielą między całą grupę, wytypują osoby mówiące?

- jak zaprezentują daną postać ruchem (jakie są charakterystyczne gesty tej postaci, jaki rodzaj ruchu jest dla niej typowy (taniec, podpieranie ściany, bijatyki itp.)?

Zaproś zespoły do prezentacji.

30 min
4

Podsumowanie

Omówcie prezentacje. Zastanówcie się,  co pojawia się w monologach każdej postaci.

Jak każda z nich widzi weselną rzeczywistość? Dlaczego roztańczona chata zastyga w chocholim tańcu? Czy powód jest wspólny czy różny dla różnych bohaterów?

15 min