Konspekt zajęć

Kevin sam w domu, czyli Rodzina

lekcja
Wiek 13-16 lat
04.12.2017 autor: Kamila Paradowska

tagi

analiza postaci, analiza sceny dramatu, czytanie performatywne, praca z tekstem

czas

45min

Scenariusz lekcji oparty jest na fragmentach sztuki Maliny Prześlugi „Pustostan” – autorka nawiązuje w niej do „polskiej wigilijnej tradycji” oglądania amerykańskiego filmu „Kevin sam w domu”. Popkulturowy kontekst jest punktem wyjścia do opowiedzenia o relacjach rodzinnych. Poprzez wyjście od tekstu dramatu – dialogów i monologów, przyjmowanie ról, humorystyczny dystans – rozmowa o trudnej więzi, buncie i samotności okresu dojrzewania może stać się łatwiejsza. Scenariusz przeznaczony dla starszych klas szkoły podstawowej (7-8), gimnzjum oraz liceum.

cele zajęć

  • znalezienie języka dla wyrażenia „wzajemnych oczekiwań” dzieci i rodziców wobec siebie;
  • przybliżenie uczniom formy dramatycznej jako sposobu rozczytywania relacji międzyludzkich;
  • zainteresowanie uczniów krytyczną lekturą tekstów popkultury;
  • rozwijanie umiejętności komunikacji, świadomego używania języka, poznawania różnych typów wypowiedzi.

Metody pracy

praca z tekstem, mapa myśli, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Fragmenty sztuki Maliny Prześlugi „Pustostan”. 

aranżacja przestrzeni

Klasa szkolna z rozsuniętymi stołami, krzesła ustawione w kole.

zadanie dla ucznia

Jeśli w klasie są uczniowie, którzy nie oglądali filmu „Kevin sam w domu", poproś ich o zobaczenie tego filmu przed zajęciami.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wiedza wspólna - co wiemy o „Kevinie..."?

Zacznij od nawiązania do tematu lekcji – zbierz od uczniów informacje o popularnym filmie: fabule, bohaterach, relacjach rodzinnych, świątecznym kontekście pokazywania filmu w Polsce. Rozrysuj je na tablicy w formie mapy skojarzeń. Możesz zadać kilka pytań pomocniczych: jak rozumieją tytuł filmu? Jaka jest relacja głównego bohatera z pozostałymi członkami rodziny? Jak przebiega kontakt dorosłych z dziećmi? Jakie znaczenie ma wybór świąt jako czasu akcji filmu – jakie konsekwencje to za sobą pociąga?

5 min
2

Pola wyboru - nazywanie oczekiwań

Podziel klasę na sześć grup. Poproś, by każdy zespół chwilę porozmawiał o oczekiwaniach rodziców wobec dzieci (na podstawie filmu oraz obserwacji i doświadczeń) i zapisał omówione hasła w formie hasztagów (np. #badzgrzeczna/y, #uczsiewiecej itp.). Porównajcie wyniki pracy grup – sprawdźcie, które pojawiają się najwcześniej. Porozmawiajcie wspólnie o tym, czego najczęściej wymagają od dzieci rodzice? Z jakiego powodu? Jak reagują na nie dzieci? Jakie mogą być konsekwencje niespełniania tych oczekiwań?

10 min
3

Głośne czytanie fragmentu sztuki „Pustostan"

Rozdaj uczniom fragmenty sztuki Maliny Prześlugi. Zaproponuj jeden z dwóch sposobów czytania:

- wyznacz konkretne role dla wybranej grupy osób;

- zaangażuj do czytania wszystkich – wtedy po kolei, każdy z uczniów czyta jedną wypowiedź.

Komentarz: Sztuka jest gorzka i zabawna jednocześnie. Koniecznie pozwól uczniom się śmiać – nie uciszaj ich entuzjazmu wobec tekstu i zawartego w nim humoru, w imię „poprawnego przeczytania”.

5 min
4

Analiza tekstu – kontekst społeczny

Niech uczniowie nadal pracują w grupach – trzy z nich poproś o zaznaczenie w tekście kwestii nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia, a kolejne trzy o wskazanie kwestii ukazujących codzienność bohaterów. Przeczytajcie je głośno. Zapytaj uczniów o to, co w tekście  różni, a co łączy czas święta i czas codzienności. Co uważa się za konieczne wobec tych, którzy patrzą z zewnątrz, a co jest przed nimi ukryte? Porozmawiajcie o polaryzacji postaw bohaterów i określcie, z czego mogą one wynikać.

10 min
5

Komunikacja postaci

Każdemu z sześciu zespołów przydziel jednego bohatera dramatu. Poleć grupom, aby przyjrzały się następującym kwestiom:

- w jaki sposób mówi Wasza postać? Do kogo zwraca swoje wypowiedzi? Co cechuje jej język?

- czego dotyczą wypowiedzi postaci? O czym one mówią?

- co charakteryzuje relacje między postaciami? Co na to wpływa?

 

Wróćcie do tych pytań we wspólnej rozmowie. W omówieniu zwróć uwagę uczniów na różnice pomiędzy monologiem i dialogiem i poproś, by przejrzeli się, jak wyglądają dialogi między postaciami, jak monologi postaci. Spytaj, jak ukształtowane są relacje między bohaterami i z czego to wynika.

10 min
6

Podsumowanie

Spójrz wspólnie z uczniami na hasła zapisane na początku lekcji – zarówno na tablicy odnoszące się do filmu „Kevin sam w domu”, jak i te dotyczące rodzicielskich oczekiwań. Zastanówcie się nad nimi w kontekście przeczytanego tekstu. Który wątek najmocniej pojawił się podczas zajęć w dyskusjach?

Jako podsumowanie poproś uczniów, by powiedzieli, jak rozumieją tytuł sztuki Maliny Prześlugi „Pustostan”. Które pojęcia są dla nich najważniejsze? Jak myślicie, dlaczego tytuł sztuki Maliny Prześlugi brzmi „Pustostan”?

5 min

Zobacz także

  • Malina Prześluga, „Pustostan", [w:] „Dialog" nr 2/2015.
  • „Kevin sam w domu", reż. Chris Columbus.