Konspekt zajęć

Miłość na cztery serca. Wokół "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry

lekcja
Wiek 16-19 lat
01.05.2019 autor: Weronika Łucyk

tagi

język polski, analiza postaci, tworzenie etiudy, analiza sceny dramatu, romantyzm, miłość

czas

90min

Zajęcia oparte są na analizie "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry. Uczestnicy badają sceny z dramatu z perspektywy dwóch par, czterech bohaterów: Anieli i Gustawa, Albina i Klary. Uczniowie analizują podejście każdego z bohaterów i starają się zrozumieć stojącą za nimi „filozofię miłości”.

cele zajęć

  • doskonalenie analizy i interpretacji tekstu literackiego;
  • wykorzystanie do analizy postaci języka ciała;
  • charakteryzowanie postaci mówiących w tekście.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kopie dwóch scen dramatu [załącznik] dla grup.   

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach z tekstem oraz tworzenie i prezentację etiud.

zadanie dla ucznia

Aby przygotować uczniów do realizacja zadań na lekcji, możesz podzielić klasę na cztery grupy przed lekturą dramatu. Każdej przydziel innego bohatera i poproś, by uczniowie czytając tekst, skupili się na oglądaniu wydarzeń z perspektywy tej postaci.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Młodych poglądy na miłość. Rozczytywanie

1. Podziel uczniów na cztery grupy: każda z nich zajmie się jednym z czterech młodych bohaterów „Ślubów panieńskich” (Klarą, Anielą, Albinem, Gustawem). Rozdaj zespołom wybrane fragmenty tekstu.

Powiedz, że za chwilę przeczytacie dwie sceny z dramatu – między Gustawem i Anielą oraz Albinem i Klarą. Zaproś ochotników (np. po 1 z każdej grupy) do lektury z podziałem na role (do każdej sceny trzy osoby: dwoje bohaterów oraz osoba odczytująca didaskalia). Wysłuchajcie tekstów.

Zapytaj o wrażenia z lektury dwóch scen.

 

2. Poproś, by członkowie grup skupili się na analizie sceny z punktu widzenia swojego bohatera. Zapowiedz, że na kolejnych etapach będziecie odwoływać się do przemyśleń, uczuć i zachowań postaci. Poproś, aby w pierwszej kolejności zajęli się poglądami postaci na miłość i kwestię małżeństwa/tworzenia związku: co bohater myśli i mówi na ten temat?

Uwaga: Uczniowie mogą zgłębić poglądy bohatera odwołując się również do innych fragmentów dramatu. Możesz podać wskazówki bibliograficzne lub przygotować zawczasu kopie tych scen np. Poglądy Anieli i Klary akt 1, scena VII; poglądy Gustawa Akt I, scena IV; podejście Albina Akt I, scena V etc.

 

Gdyby uczniowie mieli trudności w analizie tekstu, możesz im ułatwić pracę przez pytania pomocnicze: Grupa Klary i Anieli: Co oznacza dla bohaterki małżeństwo, z czym jej się kojarzy? Jakim widzi mężczyzna bohaterka, jak go postrzega? Grupa Albina i Gustawa: Co dla bohatera oznacza miłość? Jak ją okazuje? Z jakimi wartościami się dla niego łączy?

 

3. Poproś, by uczestnicy skupi się teraz na emocjach, które wywołuje w bohaterze/bohaterce ta rozmowa i przyczynie ich pojawienia się.

 

4. Poproś, by zespoły zastanowiły się nad tym, jak uczucia wpływają na fizyczność analizowanej postaci. Niech przyjrzą się aspektom takim jak: ruch, mimika, energia i dynamika postaci. Zaznacz, że uczniowie mogą odnieść się do omawianej sceny lub swoich ogólnych wrażeń dotyczących lektury dramatu - tego, jak zapamiętali daną postać, z jakim zachowaniem ją kojarzy etc. Pytania pomocnicze: Jaki dany bohater ma temperament? Jak, zdaniem uczniów, może się poruszać, gestykulować?

 

45 min
2

Kochać jak...

1. Poproś uczestników, by przedstawili „filozofię miłości” analizowanej postaci. Niech uwzględnią zrekonstruowane wcześniej poglądy, emocje i zachowania. Forma prezentacji jest dowolna – uczestnicy mogą przeprowadzić z bohaterem wywiad, zaaranżować szkolenie dla zakochanych prowadzone przez bohatera, napisać wiersz, wykonać piosenkę etc. Zaznacz jednak, by w prezentacji wybrzmiały poglądy bohatera dramatu i jego motywacje.

 

2. Poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy w grupach. Wspólnie skomentujcie je na forum.

35 min
3

Podsumowanie

Poproś, by uczestnicy zastanowili się nad tym, które poglądy ulegają zmianie w trakcie rozwoju akcji i co sprawia, że mimo złożenia ślubów pary się jednak tworzą. 

10 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów

Zobacz także

  • Aleksander Fredro, "Śluby Panieńskie", Wrocław 1972.