Konspekt zajęć

Drzewo ‒ cz. 1. Zajęcia w plenerze

lekcja
Wiek 6-10 lat
12.07.2015 autor: Bogumiła Stachurska

tagi

praca z ciałem, cykl zajęć, przyroda, ekologia, wyjście ze szkoły

czas

45min

Spacer lub wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu najpiękniejszego drzewa. Celem jest poznanie empiryczne drzewa jako elementu przyrody poprzez bezpośredni, fizyczny kontakt i działanie oraz analiza formalna drzewa jako struktury, materii, obiektu, jego funkcji i znaczenia w naszym życiu. Zajęcia służą rozwinięciu zmysłu obserwacji i analizy wśród dzieci.

cele zajęć

 

  • uwrażliwianie na piękno przyrody, rozwijanie szacunku do niej;
  • poznanie drzewa jako elementu przyrody;
  • kształtowanie orientacji przestrzennej;

 

Metody pracy

rozmowa kierowana, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

notatnik, długopis

aranżacja przestrzeni

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Ze względu na fakt, że praca w plenerze jest trudna i wymaga od dzieci dużej koncentracji, dobrze jest przed wyjściem w plener zapoznać uczniów z celem zajęć, a podsumowanie zrobić po powrocie do klasy. Ćwiczenie z „badaniem” drzewa można powtórzyć, jeśli spostrzeżeń dzieci jest zbyt mało ‒ dać im więcej czasu na kontakt z drzewem i wnikliwszą obserwację.

przebieg zajęć

1

Wyjście w plener

Wychodzimy z klasą w plener (do lasu, ogrodu, parku) w poszukiwaniu „najpiękniejszego” drzewa/„najpiękniejszych” drzew.

Każdy wybiera swoje najpiękniejsze drzewo i staje pod nim. Uzasadnia swój wybór, np. kończąc zdanie: Wybrałem to drzewo, bo… Moje drzewo jest najpiękniejsze, bo…

Zanotuj najciekawsze wypowiedzi.

10 min
2

Wybór drzewa grupy

Wspólnie wybieramy najpiękniejsze drzewo (np. to, przy którym stanęło najwięcej osób) i otaczamy je kołem, trzymając się za ręce. Przybliżamy się i oddalamy, obchodzimy w prawo i w lewo, nawet kilka razy. Sprawdzamy, co widać na drzewie z bliska, a co z daleka. Wspólnie obejmujemy drzewo, tańczymy dookoła.

5 min
3

Badanie drzewa

Każdy indywidualnie, osobno, uważnie „bada” (analizuje) drzewo z różnych odległości, przybliżając się do niego i oddalając; przygląda się uważnie, dotyka, słucha, obejmuje, opiera się, wdrapuje się (jeśli to możliwe i bezpieczne), liczy gałęzie, konary, określa wielkość, wysokość, ciężar itp.

Podsumuj i zbierz komentarze dzieci na gorąco, np. zadając pytania pomocnicze: Ile razy drzewo jest większe od każdego z was? Ile waży? Co wam się w nim najbardziej podoba? Z jakich elementów/części się składa? Co się na drzewie rusza, a co nie? Czy można zobaczyć całe drzewo? Czy drzewo żyje, czy oddycha? Jak to sprawdzić? Jakie części drzewa są największe, a jakie najmniejsze? Jakie ma kolory? Czy się zmienia? Czy rośnie szybko, czy wolno? Jak to można sprawdzić? Ile osób może objąć wasze drzewo? Czy chciałbyś być drzewem? Dlaczego? Po co nam drzewa?

15 min
4

Powrót do klasy

Podsumuj komentarze i wrażenia dzieci po powrocie do klasy. Zapisujemy wspólnie istotne wiadomości, najtrafniejsze uwagi i spostrzeżenia o naszym drzewie. Można je wywiesić, przypiąć na tablicy, zrobić gazetkę ścienną itp. W podsumowaniu zwróć uwagę na formę, materię i budowę/strukturę drzewa (korzenie, pień, konary, gałęzie, liście), kolory, aspekt czasu (pory roku), funkcję, jaką drzewo pełni w naszym życiu, nie tylko jako element przyrody, ale również jako podstawowa materia, z której wykonane są np. przedmioty codziennego użytku.

15 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów

Zobacz także