Konspekt zajęć

Moje uczucia

pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
23.02.2017 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

godzina wychowawcza, zajęcia teatralne, praca z ciałem, emocje, praca z metaforą, wcielanie się w postać

czas

70min

Czym są uczucia? Czy możemy je oceniać? Czy odczuwanie rożnych emocji tworzy więź z ludźmi? Zajęcia pomogą przyjrzeć się emocjom własnym oraz innych osób. Będą okazją do przeżywania, ale i do rozmowy o odczuciach, które się w nas pojawiają. W trakcie zajęć spróbujemy je zwerbalizować. Emocje staną się też podstawą opowieści teatralnych oraz improwizacji, które pozwolą nam przyjrzeć lepiej mechanizmowi ich pojawiania się, wyrażania i nazywania.

cele zajęć

  • kształtowanie umiejętności prezentacji własnych przeżyć;
  • kształtowanie umiejętności czytania komunikatów werbalnych i niewerbalnych;
  • kształtowanie postawy empatii;
  • kształcenie kompetencji językowych służących opisowi uczuć.

Metody pracy

rozmowa , gry i zabawy teatralne, dyskusja, ćwiczenia improwizacyjne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartoniki z nazwami uczuć, płyta CD z dowolną muzyką, improwizacja teatralna.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń przygotowana do swobodnego ruchu uczestników zajęć.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Runda wprowadzająca: metafory uczuć

Usiądź z uczniami w kole, poproś ich o dokończenie zdania: czuję się dzisiaj jak...

Zaznacz, że to ważne, aby opis uczuć był obrazowym, metaforycznym porównaniem, ale przy tym był pierwszym, które przyjdzie do głowy.

10 min
2

Skrzynki emocji

Podziel  przestrzeń na „skrzynki" uczuć. Wybierz cztery uczucia z listy i wskaż miejsce w przestrzeni, do którego będą udawać się uczestnicy. Nazwij „skrzynkę”, czyli fragment przestrzeni, emocją bądź uczuciem z listy.
Niech uczniowie na Twój znak przemieszczają się do konkretnego miejsca z nazwą emocji i reprezentują ją działaniem/dźwiękiem/słowem.

Na koniec zbierz refleksje i przemyślenia. Po grupowej rozmowie poproś, aby wszyscy odbyli indywidualną rozmowę z innym członkiem grupy. Następne zadanie pomaga skupić grupę i pobudzić osobiste przemyślenia.

 

Podsumuj z grupą ćwiczenie:

- poproś uczestników o nazwanie rodzajów wyrażania emocji, które się tam pojawiły;

- zapytaj też, czy wspólne odczuwanie tej samej emocji sprzyja nawiązywaniu więzi międzyludzkich, czy emocje mogą też dzielić ludzi.

 

Ćwiczenie służy zwerbalizowaniu emocji, ich wyrażeniu w sposób najbliższy uczestnikowi. Pozwala także uzmysłowić sobie jak różnorodnie uzewnętrzniamy tę samą emocję, ale także uzmysłowić sobie fakt, że emocje wpływają na kształtowanie relacji międzyludzkich.

15 min
3

Rzeźby emocji

Wróć do pierwszego ćwiczenia (metafory uczuć). Poproś uczniów o przypomnienie sobie emocji/metafor, które się tam pojawiły.

 Przedstaw uczniom instrukcję do kolejnego zadania:

„Zastanów się, które z usłyszanych porównań poruszyło Cię najbardziej. Możesz zaproponować osobie, która ujawniła swoje uczucie, że będziesz rzeźbiarzem jej uczuć. Jeśli się zgodzi, włączę muzykę, a Ty zaproś wybrane przez Ciebie osoby z grupy i na środku zbuduj z ich ciał obraz uczuć, który usłyszałeś w rundce.

Gdy rzeźba będzie gotowa, osoba, której dotyczyła rzeźba, dołącza się do rzeźby, jeśli tylko ma ochotę. Może zastygnąć w bezruchu lub rozpocząć ruchową improwizację w relacji do zatrzymanego obrazu.”

Ćwiczenie możesz powtórzyć kilka razy dla różnych uczestników grupy, jeśli jest tylko energia i ochota.

Podsumuj to zadanie następującymi pytaniami:

- Jak się czułeś, oglądając swój stan emocjonalny?

- Jak się czułeś, odgrywając czyjś stan emocjonalny?

 

 

20 min
4

Uczucie-postać-opowieść

Potnij na paski listę uczuć z załącznika. Poproś trzech ochotników na środek/scenę. Każdy losuje jedno uczucie, czyta je i zapamiętuje. Każdy z nich przykuca na podłodze w neutralnej pozycji. Puść muzykę. Na Twoje hasło bardzo powoli, każdy z ochotników uruchamia swoje ciało i zastyga w stop-klatce, prezentując wymyśloną przez siebie postać oraz sytuację, która wywołała wylosowaną emocję. Gdy cała trójka stoi w bezruchu, poproś każdego, aby po kolei przedstawił się jako wymyśloną postać i opowiedział swoją historię. Na przykład ktoś wylosował uczucie skrępowanie. Powoli w trakcie muzyki ustawia się w pozycji ciała odpowiadającej danemu stanowi emocjonalnemu i na Twój znak prezentuje postać w sytuacji: Jestem Marta, mam 35 lat, jestem lekarzem, gastrologiem. Wczoraj na badaniu w moim gabinecie pojawił się mężczyzna. Odkryłam, że się znamy. W podstawówce byłam w nim śmiertelnie zakochana. Czułam się bardzo skrępowana w trakcie tej wizyty.

Po prezentacji ochotników, zaproś następną trójkę, aż wszyscy zagrają.

Po każdej prezentacji porozmawiajcie krótko czy sytuacja opowiedziana przez improwizujących pasowała do wylosowanych uczuć. W jakich sytuacjach ludzie przeżywają takie uczucia?

Wykorzystaj do moderowania rozmowy poniższe pytania:

- Jak postrzegasz zaprezentowane przez grupę postawy ciała? Czy były adekwatne do wyrażanego uczucia?
- Co działo się z ciałem w trakcie ćwiczenia? 
- Jaki udział miały w tym prezentowane emocje, jak myślisz?
- Ja myślisz ile jesteśmy w stanie wyrazić ciałem? Co ułatwia przekazywanie emocji ciałem?

20 min
5

Krąg pytań – ćwiczenie kończące

Poproś uczniów, aby usiedli w dwóch kręgach, twarzami do siebie. Niech osoby z wewnętrznego kręgu przesuwają się, tak, aby za każdym razem rozmawiały z innym członkiem grupy. Zadawaj pytania i daj znak do zakończenia rozmowy w określonym temacie i przesunięcia się wewnętrznego kręgu osób.

Wykorzystaj poniższe zagadnienia:

- Opisz dokładnie jedną emocję, która jest Ci zupełnie obca?
- Jakie emocje denerwują Cię u innych osób?
- Co to znaczy, że emocji się nie ocenia?
- Co robiłbyś, gdyby nie było emocji?
- Po co jest taka różnorodność emocji?
- W jaki sposób mądrze zarządzać emocjami?

Pozwól uczestnikom porozmawiać w parach o przebiegu ćwiczenia. Następnie, porozmawiaj z uczestnikami o tej wymianie zdań. Przedyskutujcie myśli i opinie, które pojawiły się w ćwiczeniu. Spytaj, czy coś ich zaskoczyło?

5 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów