Konspekt zajęć

Podsumowanie epoki

lekcja
Wiek 16-19 lat
04.01.2019 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

język polski, tworzenie instalacji, tworzenie monologu postaci, epoka literacka, biografia autora

czas

90min

Scenariusz służy podsumowaniu omawianej epoki historycznej w odniesieniu dobiografii jej czołowych twórców. Podczas zajęć uczniowie przyglądają się kluczowym dokonaniom autorów i najważniejszym wydarzeniom z ich życia. W ten sposób tworzą szeroką panoramę epoki. W konspekcie prezentowanym na portalu temat realizowany jest na przykładzie romantyzmu i biografii jego trzech wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, można również wykorzystać go podczas powtórki materiału z innych epok.

cele zajęć

  • podsumowanie epoki przy użyciu klucza biograficznego, w kontekście życiorysów jej czołowych twórców.

Metody pracy

mapa myśli, instalacja, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kolorowa krepa, karteczki samoprzylepne, folia bąbelkowa, kolorowa włóczka, grubszy sznurek, worki na śmieci, puste butelki po napojach, flamastry, kartki A4, taśma malarska etc.

aranżacja przestrzeni

Pusta sala lekcyjna (lub maksymalnie rozsunięte ławki - część pracy zakłada wykorzystanie podłogi).

zadanie dla ucznia

W dzień poprzedzający warsztaty poproś uczniów, aby w ramach zadania domowego, korzystając z zeszytu i podręcznika, przypomnieli sobie informacje dotyczące epoki romantyzmu ze szczególnym uwzględnieniem biografii trzech romantycznych wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Instalacje biograficzne

Przy pomocy taśmy malarskiej utwórz na podłodze oś czasu epoki romantymu. Spróbujcie w krótkiej dyskusji wyłonić najważniejsze prądy, tendencje, przełomowe momenty epoki. Poleć uczniom aby zanaczyli je na osi. Linia stworzona przez uczniów na początku zajęć będzie punktem odniesieniai kontekstem do biografii pisarzy.

 

Podziel klasę na trzy grupy. Każda z nich będzie zajmowała się jednym pisarzem romantycznym. Poproś aby każda drużyna znalazła sobie miejsce w przestrzeni i przy pomocy taśmy malarskiej, podobnie jak Ty wcześniej, utworzyła linię życia przypisanego im autora.

Następnie poproś uczniów, aby zaznaczyli na osiach  decydujące momenty, etapy i fakty z życia twórców. Poproś, aby każdy element, który chcą oznaczyć przybrał formę symboliczną – niech uczniowie zastanowią się, jaki kształt, faktura, znak, obiekt przestrzenny, mógłby symbolizować wybrany fakt dotyczący autora. Zaznacz, że uczniowie mogą wykorzystać przygotowane wcześniej przez Ciebie materiały plastyczne (kolorowa krepa, karteczki samoprzylepne, folia bąbelkowa, kolorowa włóczka, worki na śmieci, puste butelki po napojach, flamastry, kartki A4, taśma malarska etc.). Uczniowie w ramach grup mogą utworzyć mniejsze zespoły zajmujące się konkretnymi wydarzeniami.

 

 

 

20 min
2

Galeria, czyli chodzenie po śladach

Następnie weź taśmę malarską i dokonaj symbolicznego przecięcia wszystkich osi biograficznych, dzieląc instalacje na dwie części/fazy życia: młodość oraz dojrzałość/ starość. Poproś teraz uczniów aby ponownie przyjrzeli się instalacjom i wybrali ten fragment biografii, który wydaje się im najbardziej interesujący. W wyniku tej roszady powstaną nowe podgrupy, które będą pracowały nad innymi fazami życia pisarza.

10 min
3

Monologi romantyczne

Zadaniem grup będzie przetworzenie artystyczne zebranego do instalacji materiału i stworzenie monologu, który mógłby wygłosić pisarz będąc w wybranej wcześniej przez zespół fazie życia. „Punktem wyjścia do stworzenia monologu może być zagadnienie: „Co jest dla Ciebie ważne w życiu?”. Punktem wyjścia niech będą stworzone wcześniej instalacje.

Daj grupom chwilę, aby zastanowiły się, w jaki sposób zaprezentują swój tekst.

15 min
4

Mapa epoki

Poproś grupy o wygłoszenie romantycznych monologów. Następnie porozmawiaj z uczniami o tym, co charakteryzuje postawę twórcy w obu fzach życia (młodość i starość). Możecie na przykład zastanowić się jak z perspektywy dojrzałego/starego twórcy wyglądają młodzieńcze marzenia, wyobrażenia czy projektowane zmiany świata. Co się wydarzyło, udało/nie udało, zmieniło na przestrzeni minionych lat.

 

 

 

45 min