Konspekt zajęć

Praca z tekstem przypowieści biblijnej na lekcji

lekcja
Wiek 13-16 lat
01.02.2018 autor: Agata Łukaszewicz

tagi

tworzenie instalacji, analiza tekstu, Biblia, przypowieść

czas

45min

Scenariusz przeznaczony jest do pracy na lekcji z dowolnie wybraną przypowieścią biblijną. Zajęcia są tak skonstruowane, że pozwalają uczniom stopniowo docierać do znaczeń alegorycznego tekstu. Zaczynają oni od stawiania samodzielnych pytań tekstowi, podejmują próby odpowiedzi na nie i wysłuchują perspektywy innych osób, a na koniec tworzą pracę plastyczną, która pozwala im wyrazić własne odczytanie przypowieści.

cele zajęć

- praca z tekstem przypowieści, która pozwala uczniom na samodzielne poszukanie znaczeń zawartych w biblijnym tekście.

Metody pracy

rozmowa , instalacja

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Tekst wybranej przypowieści, przedmioty dostępne w sali lekcyjnej.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach oraz pracę całej klasy w kole.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Pytania do tekstu

Podziel klasę na grupy (4-5 osobowe). Poleć, aby w ciągu dziesięciu minut uczestnicy w grupach:

- przeczytali tekst przypowieści;

- na pojedynczych kartkach wypisali pytania, które ów tekst prowokuje lub które chcieliby postawić przypowieści. Mogą to być dowolne pytania, które nasuwają im się w kontekście przeczytanego tekstu;

- oddali kartki prowadzącemu.

10 min
2

Szukanie odpowiedzi

Poleć, aby uczniowie dobrali się w pary i zmierzyli w nich swoje kciuki. Poproś, by osoby, które miały krótsze kciuki utworzyły wewnętrzne koło, a dłuższe – zewnętrzne. Ważne, aby oba kręgi zwróciły się twarzami do siebie.

Zapowiedz, że przez najbliższe dziesięć minut będziesz podawać pytania zapisane przez grupy na kartkach. Zadaniem uczniów jest wymienić się własnymi odpowiedziami na każde z podanych pytań – mają na to minutę. Następnie następuje zmiana (jeden krąg zawsze przesuwa się w prawo) i w nowej parze uczniowie rozmawiają na temat kolejnego pytania. Mierz czas i podawaj pytania do przedyskutowania. Zmian jest tyle, ile pytań.

10 min
3

Tworzenie instalacji

Poproś uczniów, by wrócili do swoich podrgup. Każda z nich ma za zadanie przedyskutować, o czym z dla nich jest ta przypowieść. Daj kilka minut na rozmowę w tym temacie. Następnie poproś, aby przygotowali instalację z materiałów znajdujących się w przestrzeni Waszej pracy, która będzie stanowiła ich odpowiedź na pytanie „o czym jest dla nas ta przypowieść?”. Niech wybiorą  materiały, które w jakiś sposób kojarzą im się z tekstem przypowieści.

10 min
4

Oglądanie instalacji

Zaproś grupy do obejrzenia swoich dzieł. Zatrzymajcie się kolejno przy każdej z prac:

- poproś, aby członkowie pozostałych zespołów zaproponowali tytuły prac poszczególnych grup;

- zapytaj uczniów o to, co widzą przyglądając się danej instalacji – jak to interpretują w kontekście przeczytanej powieści;

- poproś autorów o to, by opowiedzieli o swoich intencjach.

10 min
5

Podsumowanie

Przedyskutujcie na forum swoje efekty pracy, dlaczego tak je skonstruowaliście, jakie znaczenia kryją się w powstałych obiektach? Jakie tytuły nadaliście wzajemnie swoim instalacjom? Dlaczego? Która interpretacja zaskoczyła was najbardziej? Która jest Wam najbliższa? Jak praca z instalacjami wpłynęła na Wasze postrzeganie przypowieści?

5 min