Konspekt zajęć

Talent niejedno ma imię

lekcja
Wiek 13-16 lat
01.07.2020 autor: Nikolett Gábri

tagi

praca z ciałem, tworzenie pracy plastycznej, talent

czas

40min

Zajęcia pozwalają uczniom na nowo zdefiniować pojęcie talentu i zastanowić się nad własnym potencjałem, który nie zawsze udaje się uchwycić za pomocą szkolnych ocen. Każdy uczestnik samodzielnie zastanowi się nad swoimi mocnymi stronami i pozna zdanie innych osób w klasie. 

cele zajęć

  • przyjrzenie się kategorii talentu: różnym typom talentów i ich roli w życiu. 

Metody pracy

rozmowa kierowana, improwizacje ruchowe, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Dla każdego ucznia kartka z listą talentów [załącznik] oraz czysta kartka A4 lub A3. Materiały plastyczne (markery, mazaki, farby, kolorowe gazety, nożyczki, klej, ołówki itp.).

 

aranżacja przestrzeni

Przestrzen z rozsuniętymi ławkami (lub korytarz szkolny na początku zajęć)

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Aby zrealizować ten scenariusz w wersji zdalnej, zaproś uczniów do trzech działań.

Działanie 1

Skorzystaj z platformy, która umożliwia uczniom pracę w grupach (np. Zoom).

Rozpocznij pracę od poproszenia uczniów o ich skojarzenia z hasłem „talent”. Poproś, żeby albo narysowali, albo znaleźli zdjęcie / rysunek, który kojarzy im się z tym słowem. Następnie każdy z nich może pokazać swój rysunek za pomocą funkcji udostępniania ekranu (Share Screen). Wyślij uczniom link do listy talentów Instytutu Gallupa lub udostępniaj swój ekran. Opowiedz im o koncepcji talentu według IG i kategoriach tych talentów.

Działanie 2

Podziel uczniów na grupy kilkuosobowe (w aplikacji Zoom umożliwia to opcja Breakout Rooms w menu na dole okna – po jej wybraniu można określić liczebność zespołów i czas pracy w grupach).

W ramach swojej grupy niech porozmawiają o talentach każdego z nich (wg schematu z etapu drugiego).

Działanie 3

Zadanie indywidualne (patrz etap trzeci) uczniowie mogą stworzyć z wykorzystaniem Pinteresta i stworzyć tam swój moodboard.

 

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie do wspólnej pracy

Zaproś uczniów do kręgu. Powiedz im, aby zaczęli swobodnie chodzić po sali i pomyśleli o jednym słowie, które im się kojarzy z hasłem „talent”. Podczas chodzenia po sali każdy głośno wypowiada swoje słowo. Poproś, aby uczniowie robili to dynamicznie, jedna osoba po drugiej. Następnie na Twoje klaśnięcie niech wszyscy zastygną w pozycji-rzeźbie, która oddaje ich skojarzenia do hasła „talent”. Daj chwilę czasu na ogarnięcie rzeźb wzrokiem.

Zaproś uczniów do rozmowy: zapytaj uczniów, jakie typy talentów pojawiały się w rzeźbach. Czy jakieś skojarzenia się powtarzały? Z czym przede wszystkim kojarzył się talent Waszej grupie?

5 min
2

Kartki z talentami

Rozdaj uczniom listę talentów Instytutu Gallupa (https://pl.wikipedia.org/wiki/Test_Gallupa). Powiedz, że wydrukowane na kartkach określenia będą tematem kolejnego ćwiczenia.

Wyjaśnij uczniom, że propozycje talentów pochodzą z listy stworzonej przez Instytut Gallupa, który zajmuje się badaniami w tym zakresie.

Przekaż uczniom, jak badacze z IG definiują talent:

Talent oznacza naturalny potencjał człowieka, jego naturalne predyspozycje. Każdy człowiek jest obdarzony talentami. Każdy człowiek posiada wiele talentów, ale kilka z nich (około pięciu) jest wiodących. Instytut Gallupa do tej pory wyróżnił 34 talenty.

Następnie rozdaj im wydrukowane kartki, by mogli zobaczyć listę talentów. Zapytaj uczniów, jak ta koncepcja talentu ma się do Waszych pierwszysch skojarzeń. Porozmawiajcie o tym chwilę wspólnie.

Pozwól, aby przez chwilę wszyscy przyjrzeli się poszczególnym talentom z listy i zastanowili nad tym, jakie talenty rozpoznają w sobie samych. Przy tym ćwiczeniu możesz włączyć muzykę. Powiedz uczniom, żeby traktowali te talenty jako inspirację – swój talent mogą określić samodzielnie – za pomocą własnego określenia, analizując swoje naturalne predyspozycje.

Podziel uczniów na zespoły cztero-pięcioosobowe. Powiedz, aby każda grupa znalazła sobie miejsce na sali i usiadła w kręgu. Niech poszczególne grupy porozmawiają o talentach każdego z ich członków po kolei. Poproś uczniów, by poświęcili uwagę każdej z osób: członkowie grupy dzielą się z daną osobą swoimi obserwacjami dotyczącymi jej potencjału (mogą podawać przykłady konkretnych sytuacji z udziałem tej osoby). Po tym czasie osoba słuchająca może powiedzieć, co sobie zabiera, z tego, co usłyszała.

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia podkreśl, że jego celem jest spojrzenie na swoje zasoby oczami innych i dostrzeżenie czegoś nowego w palecie swoich talentów. Poproś uczniów, aby potraktowali to zadanie jako okazję do wzajemnego wsparcia się w rozpoznawaniu swoich potencjałów.

 

 

20 min
3

Tworzenie plakatu

Po zakończeniu omawiania talentów poszczególnych osób w grupach zaproś wszystkich do ćwiczenia indywidualnego.

Połóż na środku sali kartki A3, gazety, flamastry, długopisy, ołówki itd.

Poproś uczniów, aby każdy z nich stworzył swój plakat, który będzie przedstawiał mapę jego talentów.

Niech zdecydują, jak można dany talent wyrazić na plakacie za pomocą rysunku, montażu (np. różnych stron gazet) lub symbolu.  

Kiedy uczniowie zakończą własną pracę, mogą przejść po sali i przyjrzeć plakatom innych uczestników.

Na zakończenie zapytaj uczniów:

W jaki sposób świadomość własnych talentów może być pomocna w życiu?

Możesz zachęcic uczniów do samodzieldalszej pracy z materiałami dostępnymi na stronie Instytutu Gallupa oraz na jego kanale YouTube - znajdziesz je w załączniku.

15 min