Konspekt zajęć

O byciu razem – „Dwoje ludzi" Iwony Chmielewskiej

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
09.12.2019 autor: Weronika Łucyk

tagi

godzina wychowawcza, język polski, zajęcia teatralne, tworzenie etiudy

czas

45min

Scenariusz oparty na analizie picturebooka Dwoje ludzi Iwony Chmielewskiej. W trakcie zajęć uczniowie interpretują wizualne metafory i zastanawiają się nad zależnościami w relacjach między ludźmi.

cele zajęć

  • namysł nad istotą relacji międzyludzkich;
  • doskonalenie analizy i interpretacji tekstu kultury;
  • tworzenie i dekodowanie metafor.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Karteczki, kartki, pisaki, kredki.

Kilka egzemplarzy książki Dwoje ludzi lub kopie poszczególnych stron z książki (po jednej na parę).

aranżacja przestrzeni

Sala z przestrzenią pozwalającą na ruch grupy (lub pierwsza część zajeć na korytarzu szkolnym).

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Razem czy osobno?

1. Podziel salę na dwie części (symbolicznie lub za pomocą taśmy malarskiej) i połóż w każdej z nich kartkę – na jednej hasło „razem”, na drugiej „osobno”. Powiedz uczniom, że będziesz podawać przykłady sytuacji i prosić ich, aby określili, czy lepiej znaleźć się w nich razem z kimś, czy lepiej być w nich osobno. Za każdym razem uczniowie będą podejmować decyzję poprzez zajęcie miejsca w przestrzeni – razem / osobno.

Przykładowe hasła: ustalenie miejsca na wycieczkę, zakup prezentu, jedzenie posiłku, wyprawa w nowe miejsce, przenoszenie mebli, sprzątanie mieszkania, przejście trasy spaceru, wizyta w kinie  / teatrze, udział w weselu, zakup mieszkania, wybór szkoły, ugotowanie obiadu, podjęcie decyzji w sprawie miejsca zamieszkania.

Możesz też poprosić uczniów o podawanie własnych przykładów.

 

2. Po kilku przykładach i wyborach grupy, poproś uczniów, by dobrali się w pary i zastanowili się, które czynności łatwiej wykonywać razem, a które osobno. Uczniowie mogą odnosić się do własnych doświadczeń lub życiowych obserwacji.

 

3. Zapytaj uczniów o obserwacje z realizacji zadania.      

10 min
2

Ożywione obrazy, ożywione słowa

1. Rozlosuj pomiędzy pary uczniów kopie zawierające ilustracje z książki Dwoje ludzi – tak by jedna para pracowała z jedną metaforą. Poproś uczniów, by porozmawiali między sobą w duecie o tym, jak rozumieją zawartą w tekście i obrazie metaforę ludzkich relacji.

2. Poproś, by każdy duet postarał się wymyślić konkretną sytuację między ludźmi, o której mówi wylosowana przez nich metafora. Ważne, by uczniowie pokazali sens relacji międzyludzkich, który ich zdaniem zawarty jest w metaforze. Grupy mogą skorzystać z jednej z dwóch form wyrazu:

- stworzyć rzeźbę przedstawiającą dwie osoby w codziennej sytuacji tak, jakby zostały uchwycone w stopklatce. Postaci mogą jednak wypowiedzieć na głos swoje monologi wewnętrze związane z tym, co czują w tej sytuacji i wobec partnera.

- stworzyć scenę dialogową między postaciami, której punktem wyjścia będzie rzeźba-stopklatka, która na chwilę zatrzymuje w kadrze bohaterów w trakcie codziennej sytuacji.

Możesz zaproponować pytania pomocnicze do tej pracy:

- Jaki jest związek między dwoma osobami? Kim dla siebie są? Co je łączy, a co dzieli?

- Jaki rodzaj relacji mogą tworzyć – przyjacielskie, rodzinne, miłosne, zawodowe...?

- W jakiej sytuacji ich zaprezentować, aby pokazać, co między nimi jest? Co oni mówią/myślą w tej sytuacji?

Daj uczniom 10 minut na przygotowania ożywionych rzeźb.

2. Zaprezentujcie efekty na forum. Zapytaj grupę widzów o wrażenia z prezentacji. Jak interpretują przedstawione relacje bohaterów? Którym z nich jest razem łatwiej, którym trudniej?

 

Jeżeli pracujesz z tym scenariuszem w ramach 45 minutowych zajęć, obejrzyjcie wszystkie duety jako rzeźby, a do prezentacji w wersji ożywionej (z monologami lub dialogami) zaproś chętne osoby. Jeśli możesz przeznaczyć więcej czasu na ten temat (90 minut), zaprezentujcie wszystkie rzeźby w wersji rozszerzonej.

 

 

30 min
3

Podsumowanie

Na koniec zapytaj, co zdaniem uczestników sprzyja, a co stanowi wyzwanie w budowaniu relacji z drugim człowiekiem?

5 min

Zobacz także

  • Iwona Chmielewska, "Dwoje ludzi", Poznań 2014.