Konspekt zajęć

Don Kichot i jego świat

lekcja
Wiek 16-19 lat
01.10.2019 autor: Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska

tagi

język polski, analiza postaci, praca z przedmiotem, analiza spektaklu, warsztat do spektaklu

czas

90min

Warsztat do spektaklu „Don Kichot" Teatru Pinokio i Grupy Coincidentia w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Pozwala na przyjrzenie się tytułowemu bohaterowi oraz językowi teatralnemu przedstawienia.

cele zajęć

  • analiza tytułowego bohatera spektaklu „Don Kichot” w reż. Konrada Dworakowskiego;
  • przyjrzenie się językowi teatralnemu przedstawienia.

Metody pracy

rozmowa , pokaz, animacja przedmiotu

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Sala pozwalające na teatralną pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Jaki jest Don Kichot?

Poproś uczniów, by przez chwilę się zastanowili, a następnie zapisali na kartce dwie cechy Don Kichota:

Pierwsza - cecha, która najbardziej Ci imponuje.

Druga - cecha która, budzi Twój największy dystans wobec tej postaci/zniechęca Cię do niej.

Następnie poleć, aby uczniowie dobrali się w pary i omówili cechy, które znalazły się na ich kartkach: niech uzasadnią swój wybór i opowiedzą sobie wzajemnie, czemu zapisali właśnie tę cechę. Poproś, by powoływali się na konkretne sceny ze spektaklu, w których bohater wykazuje się taką cechą.

15 min
2

Funkcja przedmiotów w spektaklu

Podziel uczniów na czteroosobowe grupy. Rozdaj im kartki z poniższą tabelką i poproś, by ją uzupełnili, wymieniając wszystkie zastosowania przedmiotu w przedstawieniu

 

PRZEDMIOT

JEGO WYKORZYSTANIE W SPEKTAKLU

wiatrak

 

miska

 

beczka

 

 

Przed spektaklem możesz poprosić uczniów, by podczas oglądania zwrócili szczególną uwagę na to, w jaki sposób w spektaklu wykorzystane zostały wymienione trzy przedmioty. Dzięki temu uczniowie nie tylko będą uważniej oglądać spektakl, ale również będą mieli dużą łatwość w zrealizowaniu zadania.

Po wykonaniu ćwiczenia przez klasę, zapytaj, jak w przestawieniu używa się przedmiotów. Czy odnajdujecie jakieś prawidłowości?

Zwróć szczególną uwagę grupy na fakt, że przedmioty, które nie są instrumentami, czasami pełnią funkcję muzyczną w spektaklu.

Następnie porozmawiajcie na temat tego, co dostrzega Don Kichot w rzeczach, które go otaczają. Zastanówcie się, w jaki sposób zmienia się zachowanie i postępowanie Don Kichota w toku akcji.

20 min
3

To nie jest zwykła miska!

Poproś grupę, by usiadła w kole. Powiedz, że teraz zaprezentujesz im kilka przedmiotów i każdy powie, jaką jego zdaniem funkcję ten przedmiot mógłby pełnić w świecie Don Kichota, co on może w nim zobaczyć. Prezentuj przedmioty po kolei. Powiedz, że pomysły nie mogą się powtarzać - każdy musi znaleźć inne zastosowanie. Możecie skorzystać ze struktury, w której każdy na początek powtarza hasło: "To nie jest…, to jest…".

  1. krzesło
  2. koc termiczny
  3. pęk kluczy
  4. parasolka

 

Możesz wykorzystać inne przedmioty. Warto jednak wybrać takie, które mają bardzo konkretne praktyczne zastosowanie (Don Kichot nadaje nowe znaczenia właśnie takim obiektom). Dobrze, jeśli wybrane przedmioty mogą wydawać dźwięki, by można było zastosować je w kolejnym ćwiczeniu do zbudowania scen.

15 min
4

Budowanie scen z życia Don Kichota

Stwórzcie grupy pięcio lub sześcioosobowe. Każda grupa otrzymuje zestaw przedmiotów z poprzedniego ćwiczenia. Zadaniem uczniów jest przygotowanie sceny-sytuacji z życia Don Kichota z wykorzystaniem przynajmniej jednego z tych przedmiotów.

15 min
5

Prezentacje i podsumowanie

Grupy kolejno prezentują przygotowane przez siebie sceny. Na zakończenie porozmawiajcie o tym, jak przygotowane przez uczniów sytuacje korespondują z tym, co zostało przedstawione w spektaklu. Co te sytuacje mówią nam o Don Kichocie i jego relacji z otoczeniem?

25 min

Zobacz także

  • Spektakl „Don Kichot" w reżyserii Konrada Dworakowskiego, Teatr Pinokio w Łodzi i Grupa Concidentia.