Konspekt zajęć

Na granicy dbałości

lekcja
Wiek 13-16 lat
03.09.2019 autor: Nikolett Gábri

tagi

godzina wychowawcza, praca z ciałem, tworzenie tekstu, wygląd zewnętrzny, kartka z pamiętnika, blog, odchudzanie

czas

45min

Tematem zajęć jest granica dbania o własny wygląd. Uczniowie poznają historię jednej bohaterki, która postanawia zmienić swój wizerunek. Zastanawiają się, jak mogą potoczyć się jej dalsze losy.

cele zajęć

 • analiza różnicy pomiędzy dbałością a obsesją;
 • przyjrzenie się perspektywie głównego bohatera.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, improwizacje ruchowe, ćwiczenia dramaturgiczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Wydrukowane fragmenty pamiętnika lub bloga [załącznik] - po jednej kopii dla grupy. Kartki A4 - po jednej dla grupy.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do swobodnego ruchu potrzebna na początku zajęć. Potem stoliki do pracy w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozpoznawanie uczuć w ciele

Poproś uczniów, aby chodzili swobodnie po sali. Po chwili poleć, żeby wyobrażali sobie, że ich ciało się zmienia pod wpływem Twoich instrukcji. Niech spróbują oddać ten stan za pomocą ruchu. Kolejno mów, że ciało jest:

 • jak ogromna, ale lekka piłka,
 • ciężkie,
 • zmęczone,
 • bardzo powolne,
 • pełne dobrej energii,
 • zajmuje bardzo mało miejsca w przestrzeni,
 • zajmuje bardzo dużo miejsca w przestrzeni.

Zapytaj uczestników, czego doświadczali, jakie odczucia w ciele towarzyszyły tym ćwiczeniu?

5 min
2

Historia bohaterki

Przekaż klasie, że podczas dzisiejszych zajęć będziecie pracować z historią bohaterki, która mierzy się z pewnym wyzwaniem. O tym, czego dotyczy ta sprawa, dowiedzą się, czytając fragmenty jej historii.

W ramach tego scenariusza masz do wyboru dwie opcje: pracę z fikcyjną historią (pamiętnik) lub autentyczną (fragmenty bloga).           

1. Pamiętnik Olgi – kartka z pamiętnika, dwa fragmenty (patrz: na 3. str.- Załącznik) – dowiadujemy się z nich, że Olga przeżywa frustrację: ma lekką nadwagę, a w nowej szkole nauczycielka WF-u dokucza jej, gdyż dziewczyna nie osiąga wystarczająco dobrych wyników. Olga rozpoczyna dietę, aby trochę schudnąć. Drugi wpis do pamiętnika opisuje pierwsze sukcesy Olgi w odchudzaniu i jej dalsze plany.

2. Blog – bohaterka decyduje się na radykalne ochudzanie, aby dobrze czuć się pośród znajomych. Poznajemy ją, gdy decyduje się na pisanie bloga i zastanawia nad tym, czy uda się jej osiągnąć wyznaczony cel. Wierzy, że upublicznienie swojego postanowienia zobowiąże ją do jego realizacji.

Przeczytaj głośno fragmenty lub daj uczniom czas na cichą lekturę.

5 min
3

Analiza bohaterki

Przeanalizuj z uczniami postać wybranej bohaterki na podstawie jej wpisów.

Pytania wyjściowe:

 • Jakiego rodzaju problem ma bohaterka?
 • Z jakich powodów chciałaby schudnąć?
 • Jakich zmian oczekuje sama od siebie? Czego oczekuje od niej otoczenie?
5 min
4

Dalsze losy

1. Tworzenie wpisów do pamiętnika

Podziel klasę na parzystą liczbę grup. Powiedz, że zadaniem będzie zastanowienie się, jak potoczyły się dalsze losy bohaterki i przygotowanie wpisu na blogu/w pamiętniku, który jego autorka mogłaby stworzyć miesiąc później. Rozlosuj między zespoły następujące tematy wpisów:

 • o przygotowanej przez mamę uroczystej i obfitej w pyszne potrawy kolacji,
 • o rozmowie z koleżankami na przerwie szkolnej,
 • o otrzymaniu swoich wyników z zajęć WF-u,
 • o kontroli wagi w dniu 1. listopada

Uczniów możemy podzielić na więcej niż cztery grupy. Daje to możliwość pracy dwóch grup nad tym samym tematem i stworzenia dwóch odmiennych wersji (jeden zespół prosimy o stworzenie historii o wydźwięku pozytywnym, drugi – negatywnym). Pomoże to uświadomieniu uczniom złożoności problemu odchudzania.
 

 

2. Odczytanie wpisów

Zaproś zespoły do prezentacji wpisów. Słuchaczy poproś o uwagę. Po odczytaniu poproś o komentarze do poszczególnych wpisów. 

Do moderowania rozmowy o wpisach możesz wykorzystać poniższe pytania:

 • Co według Was zmieniło się w wypowiedzi Olgi? Do czego może to doprowadzić?
 • Jak zmieniła się jej sytuacja?
 • Jak zachowuje się otoczenie bohaterki? Jaki ma na nią wpływ?
 • Czego bohaterka potrzebuje w tej sytuacji?

Zakończcie spotkanie rozmową o tym, jak uczniowie postrzegają zjawisko odchudzania w dzisiejszym świecie.

30 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów