Konspekt zajęć

Kadry ze spektaklu

lekcja
Wiek 10-13 lat
23.11.2017 autor: Małgorzata Fijas, Małgorzata Skoczelas, Maja Krośnicka

tagi

analiza spektaklu, analiza sceny przedstawienia, praca z rysunkiem

czas

45min

Zajęcia są przeznaczone do przeprowadzenia po wizycie klasy w teatrze. Uczniowie tworzą rysunki wybranych przez siebie scen, rozmawiają o nich w grupach i określają funkcję tych momentów dla całego przedstawienia. To okazja do podzielenia się wrażeniami, nazwania swoich emocji związanych z przedstawieniem, ale i zwrócenia uwagi na aspekt dramaturgiczny w spektaklu. Scenariusz można zrealizować w odniesieniu do dowolnego przedstawienia.

cele zajęć

- analiza przedstawienia;

- zebranie wrażeń i spostrzeżeń uczniów związanych ze spektaklem;

- interpretacja sceny ze spektaklu i zwrócenie uwagi na jej funkcję w całości dzieła.

 

Metody pracy

rozmowa , ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartki w formacie A4 (po jednej dla każdego ucznia) i przybory do rysowania.

aranżacja przestrzeni

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Materiał powstał podczas warsztatów do spektaklu „Lilla Weneda” w reż. Michała Zadary prowadzonych przez Justynę Czarnotę w ramach Szkoły Pedagogów Teatru, organizowanej w dniach 26-30 sierpnia 2015 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programu „Lato w teatrze” finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przebieg zajęć

1

Scena w kadrze

1. Usiądź z klasą w kole. Poproś, aby uczniowie wyobrazili sobie, że każdy z nich jest fotografem i ma możliwość zrobienia tylko jednego zdjęcia z obejrzanego spektaklu. Niech zastanowią się przez moment, jak by ono wyglądało?

 

2. Rozdaj wszystkim kartki A4 i poproś by, narysowali jeden wybrany przez siebie kadr. Ważne, by podkreślić, że wartość artystyczna nie ma znaczenia, że nie liczą się zdolności plastyczne (lub ich brak). Rysunek może być schematyczny lub symboliczny.

 

3. Zaproś uczniów, by kolejno prezentowali rysunki, krótko uzasadniając wybór konkretnego kadru. Twórzcie z nich mapę spektaklu umieszczając blisko siebie zbliżone motywy lub momenty. Celem działania jest podział klasy na podgrupy – do jednego zespołu należą osoby, które wybrały podobny kadr. Grupy mogą mieć różną liczbę członków. Po dokonaniu podziału ustalcie chronologię wydarzeń.

Wariant: możecie też posłużyć się kluczem tematów obecnych w spektaklu, łącząc się w grupy.

25 min
2

Dyskusje wokół scen

1. Poproś, aby w grupach uczestnicy porozmawiali o tym, jakie miejsce ich scena zajmuje w całym spektaklu. Niech spróbują spojrzeć na przedstawienie przez pryzmat tej konkretnej sytuacji. Rozmowa powinna zakończyć się nadaniem wspólnego tytułu zespołowi rysunków. 

 

2. Zaproś uczniów do prezentacji swoich tytułów i wniosków płynących z ich rozmów w grupie (w kolejności chronologicznej).

 

3. Na zakończenie zwróć uwagę na elementy, które zostały przemilczane – niech klasa wskaże je i zastanowi się, dlaczego nie zostały one wybrane przez nikogo.

20 min