Konspekt zajęć

Wokół postaci, czyli jak rozmawiać z klasą po spektaklu?

lekcja
Wiek 10-13 lat
23.11.2017 autor: Natalia Koza, Karolina Wycisk

tagi

analiza postaci, analiza spektaklu, postać sceniczna

czas

45min

Scenariusz pozwala uruchomić dyskusję po obejrzeniu spektaklu. Podczas zajęć klasa przygląda się przedstawieniu z perspektywy wybranych przez siebie postaci. Uczniowie charakteryzują bohaterów, starają się określić ich motywacje oraz przyjrzeć się stosunkowi do pozostałych postaci. Zajęcia można zaadaptować do poprwadzenia na różnych etapach nauczania. 

cele zajęć

- analiza przedstawienia teatralnego;

- przyjrzenie się postaciom scenicznym.

Metody pracy

zdjęcia, rozmowa , gry i zabawy teatralne, ćwiczenia dramowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Karkti w formacie A4 (po jednej dla ucznia). Kilka zestawów zawierających kadry ze spektaklu (pięć zdjęć dla każdego zepsołu).

aranżacja przestrzeni

-

zadanie dla ucznia

-

dodatkowy opis

Materiał powstał podczas warsztatów do spektaklu „Lilla Weneda” w reż. Michała Zadary prowadzonych przez Justynę Czarnotę w ramach Szkoły Pedagogów Teatru, organizowanej w dniach 26-30 sierpnia 2015 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programu „Lato w teatrze” finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przebieg zajęć

1

Skojarzenia z postaciami

1. Poproś uczniów, by każdy z nich przez chwilę w myślach zastanowił się, która postać ze spektaklu była dla niego najbardziej interesująca (chodzi o frapujące zachowanie, zastanawiające powody decyzji itp.).

 

2. Rozdaj każdemu uczniowi po jednej kartce formatu A4. Poproś, by wszyscy wzdłuż krawędzi wypisali pięć-osiem cech wybranej przez siebie postaci (mogą się tu pojawić związane z nią emocje, charakterystyczne motywy, określenia).

 

3. Niech uczniowie dobiorą się w pary i na podstawie zapisków na kartkach spróbują nawzajem odgadnąć, kto jakiego bohatera wybrał. 

 

4. Niech osoby, które wybrały tę samą postać, połączą się w zespoły. Grupy mogą mieć różną liczbę osób, ale jeśli jakaś jest szczególnie liczna, to można z niej utworzyć dwa lub trzy mniejsze zespoły związane z tą samą postacią.

10 min
2

Zagłębianie się w postać - praca w grupach

1. Poproś, by w grupach uczniowie odczytali cechy wybranej postaci zapisane na ich kartkach. Niech uzasadnią swoje opinie, spróbują wyjaśnić, dlaczego te właśnie zapisy znalazły się na ich kartce. Na koniec dyskusji niech zdecydują, które spośród omówionych cech są najbardziej charakterystyczne dla danej postaci. Poleć, aby wybrali pięć-sześć z nich i wypisali na kartce.

 

2. Rozdaj każdej grupie pięć identycznych fotografii ze spektaklu. Poproś o uporządkowanie ich zgodnie z chronologią wydarzeń.

 

3. Zaproponuj zespołom grę w „Gorące krzesła”. Niech w każdej grupie ochotnik wybierze jedno zdjęcie przedstawiające omawianą przez zespół postać. Jego zadaniem będzie wypowiadać się w imieniu tej postaci i odpowiadać na pytania zadawane przez posotałych członków grupy. Mogą one dotyczyć momentu, w którym ta postać znajduje się na wybranej fotografii: emocji, stosunku do innych bohaterów, celu, motywacji, wyborów itd. Każdy uczestnik z danej grupy może na chwilę wcielić się w postać. Zaznacz, że pojedyncze wywiady mogą trwać do trzech minut.

25 min
3

Podsumowanie

1. Poproś zespoły o prezentację swoich postaci (z wykorzystaniem opisu cech i wybranego zdjęcia). Niech opowiedzą na forum o najważniejszych wątkach, które pojawiły się w ich rozmowach.

 

2. Zaproś klasę do dyskusji na forum. Czy przedstawione postaci spotkają się w jednym kadrze? Czy któryś z momentów był kluczowy dla spektaklu? Jaką funkcję spełniają poszczególni bohaterowie w przedtsawieniu?

10 min