Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (80)

sortowanie
autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie etiudy
 • praca z przedmiotem
 • teatr formy
 • animacja przedmiotu

Piórnikowy teatrzyk. Tworzenie prostych etiud teatralnych, miniscenek z wykorzystaniem przyborów szkolnych. Tworzenie tekstu, dialogu. Praca indywidualna i grupowa oparta na improwizacji.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • tworzenie pracy plastycznej
 • plastyka
Wykorzystanie prostych szkolnych przyborów do stworzenia kompozycji plastycznej typu relief.
autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z ciałem
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • wyjście ze szkoły

Spacer lub wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu najpiękniejszego drzewa. Celem jest poznanie empiryczne drzewa jako elementu przyrody poprzez bezpośredni, fizyczny kontakt i działanie oraz analiza formalna drzewa jako struktury, materii, obiektu, jego funkcji i znaczenia w naszym życiu. Zajęcia służą rozwinięciu zmysłu obserwacji i analizy wśród dzieci.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z ciałem
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • tworzenie choreografii

Zajęcia polegają na stworzeniu prostej choreografii, prezentacji ruchowej, której punktem wyjścia jest drzewo ‒ jego dynamika i struktura. Mogą stanowić punkt wyjścia do stworzenia spektaklu teatralnego albo tanecznego, fragmentu lub sceny przedstawienia.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • tworzenie instalacji
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • plastyka

Celem lekcji jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce drzewa. Może to być rzeźba, tableau, obraz, instalacja. Lekcja może być kontynuacją tematyczną poprzednich zajęć wokół drzew albo niezależnymi, oddzielnymi zajęciami o charakterze plastycznym.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • tworzenie wiersza

Celem zajęć jest wspólne napisanie krótkiego tekstu literackiego o drzewie, może to być wiersz, bajka, opowiadanie itp., oraz stworzenie tableau z napisanych tekstów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które opanowały umiejętność pisania w stopniu podstawowym (znają litery, potrafią składać słowa i proste zdania).

pozalekcyjne
Wiek 6-10 lat
 • praca z przestrzenią
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • mitologia

Zajęcia służą poznaniu określenia „przestrzeń”. Co to w ogóle jest przestrzeń? Jak się ją tworzy? Na czym polega wykorzystanie przestrzeni w teatrze? Wykorzystując motyw Labiryntu z mitu o Minotaurze, spróbujemy tworzyć labirynty z ciał, labirynty płaskie i trójwymiarowe – dzięki temu uczniowie doświadczą grupowego konstruowania i aranżacji przestrzeni.

autor: Dagmara Żabska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • tworzenie pokazu
 • tworzenie życzeń
 • Dzień Babci
 • Dzień Dziadka
 • teatr cieni

Celem zajęć jest stworzenie teatralno–plastycznej laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, laurka zostanie zaprezentowana w formie obrazów cieniowych oraz towarzyszącego im podkładu muzycznego. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie wymyślaniu i nagrywaniu życzeń, druga – przygotowaniu kolaży cieniowych inspirowanych malarstwem. Oprócz nauki składania życzeń ważnym elementem zajęć jest zapoznanie dzieci ze sztuką malarską oraz poszerzenie wyobraźni językowej.

lekcja
Wiek 6-10 lat
 • komunikacja
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza postaci
 • praca nad rolą
 • przyroda
 • tworzenie lalki
 • adaptacja sceniczna
 • teatr formy

Zajęcia dla dzieci starszych (klasa 3 – ze względu na naukę wiersza na pamięć i zaawansowane prace plastyczne). Prowadzą do inscenizacji fragmentów „Ptasiego radia” Juliana Tuwima. Praca nad wierszem łączy się w proponowanym scenariuszu z wykonaniem przez dzieci lalek oraz wspólnym animowaniem ich w przedstawianych scenkach.

autor: Dorota Ogrodzka
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • praca z ciałem
 • praca z dźwiękiem

Zajęcia poświęcone wspólnej pracy nad rytmem, tworzonym poprzez ruch i głos grupy, inspirowane wierszem „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Można wybrać tylko część ćwiczeń – w zależności od stopnia zaawansowania naszej pracy i rozwoju grupy dzieci, z którą pracujemy. Ważne jednak, by w strukturze zajęć zachować rozgrzewkę i podsumowanie w postaci rozmowy.