Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (76)

sortowanie
autor: Dagmara Żabska
pozalekcyjne
Wiek 6-10 lat
 • zajęcia teatralne
 • praca z ciałem
 • tworzenie etiudy
 • cykl zajęć
 • teatr formy
 • cyrk
 • kuglarstwo
 • praca z książką

Scenariusz zajęć jest inspirowany książką Etgara Kereta „Tata ucieka z cyrkiem” i zakłada wprowadzenie dzieci w świat widowisk cyrkowych i sztuki kuglarskiej. Dzieli się na dwa bloki tematyczne – zajęcia kuglarskie i inscenizację popisów cyrkowych.

autor: Monika Bania
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • idee / wartości
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • wyjście ze szkoły

Lekcja nawiązuje do lektury szkolnej „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a. Propozycja do zrealizowania poza salą lekcyjną (np. na terenie wokół szkoły). Scenariusz zakłada pracę w grupach, eksplorowanie przestrzeni, interpretowanie lektury szkolnej przez pryzmat najbliższego otoczenia oraz twórcze przetwarzanie rzeczywistości na etiudy/działania parateatralne.

autor: Anna Zalewska-Uberman
pozalekcyjne
Wiek 6-10 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • świadomość społeczna
 • niepełnosprawność
 • zmysły

Zajęcia zrealizowane w oparciu o fragment książki „Opowieści o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci”. Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników do świata zmysłów bez użycia wzroku oraz wejście w rolę osoby niewidomej, przy zastosowaniu miedzy innymi technik dramowych, koncentrujących się na zmyśle dotyku.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie pracy plastycznej
 • plastyka
 • analiza dzieła sztuki

Wykonanie wspólnego reliefu lub assemblage’u z wybranych przyborów szkolnych.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • język polski
 • praca z ciałem
 • tworzenie choreografii
 • przymiotniki
 • czasowniki

Stworzenie prostych scen ruchowych, tańca lub grupowej choreografii na bazie ruchu przedmiotów szkolnych.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie historii
 • synonimy
 • improwizacja tekstowa

Uczniowie w klasie układają wspólnie krótkie opowiadanie, historyjkę lub bajkę, których bohaterami są przybory szkolne. Poznają proste zasady budowy tekstu literackiego pod względem struktury i języka. Następnie zgodnie z poznanym schematem samodzielnie piszą własne opowiadania.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie etiudy
 • praca z przedmiotem
 • teatr formy
 • animacja przedmiotu

Piórnikowy teatrzyk. Tworzenie prostych etiud teatralnych, miniscenek z wykorzystaniem przyborów szkolnych. Tworzenie tekstu, dialogu. Praca indywidualna i grupowa oparta na improwizacji.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • tworzenie pracy plastycznej
 • plastyka
Wykorzystanie prostych szkolnych przyborów do stworzenia kompozycji plastycznej typu relief.
autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z ciałem
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • wyjście ze szkoły

Spacer lub wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu najpiękniejszego drzewa. Celem jest poznanie empiryczne drzewa jako elementu przyrody poprzez bezpośredni, fizyczny kontakt i działanie oraz analiza formalna drzewa jako struktury, materii, obiektu, jego funkcji i znaczenia w naszym życiu. Zajęcia służą rozwinięciu zmysłu obserwacji i analizy wśród dzieci.

autor: Bogumiła Stachurska
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • praca z ciałem
 • cykl zajęć
 • przyroda
 • ekologia
 • tworzenie choreografii

Zajęcia polegają na stworzeniu prostej choreografii, prezentacji ruchowej, której punktem wyjścia jest drzewo ‒ jego dynamika i struktura. Mogą stanowić punkt wyjścia do stworzenia spektaklu teatralnego albo tanecznego, fragmentu lub sceny przedstawienia.