Konspekt zajęć

Przybory szkolne w ruchu

lekcja
Wiek 6-10 lat
21.12.2015 autor: Bogumiła Stachurska

tagi

język polski, praca z ciałem, tworzenie choreografii, przymiotniki, czasowniki

czas

45min

Stworzenie prostych scen ruchowych, tańca lub grupowej choreografii na bazie ruchu przedmiotów szkolnych.

cele zajęć

  • Stworzenie prostej choreografii z rekwizytem;
  • Nauka określania cech przedmiotów;
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
  • Rozwój wyobraźni i poczucia rytmu;
  • Poznanie różnych gatunków muzycznych.

Metody pracy

rozmowa kierowana, pokaz, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

magnetofon, odtwarzacz CD, utwory: muzyka klasyczna, np.  Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego, Peer Gynt Edwarda Griega, utwory Milesa Davisa, skoczna muzyka ludowa, aparat fotograficzny, tablet itp.

aranżacja przestrzeni

Rozsuńcie ławki, przygotujcie wolny środek sali na zajęcia ruchowe i prezentacje.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wybór i opis przedmiotu

Każdy uczeń wybiera dowolny przedmiot ze swojego piórnika. Dokładnie ogląda jego kształt, proporcje, linie, długość, szerokość, materiał, z którego jest zrobiony. Odpowiada na pytania:


○ Jaki jest twój przedmiot?
Wybiera trzy słowa, którymi określa swój przedmiot, jego zewnętrzny aspekt, np. o ołówku duży, wysoki, twardy, prosty, drewniany.

○ Co robi twój przedmiot?  
Szkicuje, rysuje, ściera, kreśli kółka, tnie, koloruje, pisze, klei.

 

Przykładowo:

OŁÓWKI/KREDKI – są długie/wysokie, wyprostowane, ciało tworzy jedną linię, poruszają się sztywno, w różnym rytmie, po całej przestrzeni.

CYRKLE – bardzo sztywne, proste, kreślą precyzyjne kółka różnymi częściami ciała.

GUMKI – miękkie, owalne, sprężyste, mogą podskakiwać, poruszają się po całej przestrzeni, pokazują ruch ścierania różnymi częściami ciała (plecami, stopami, brzuchem , głową, rękami).

Każdy głośno powtarza informacje o swoim przedmiocie.
Zdania mogą/powinny się powtarzać. Chodzi o to, aby każdy uświadomił sobie i zwizualizował, co będzie robił na scenie.

 

10 min
2

Prezentacja

Uczniowie wspólnie prezentują wybrane przedmioty na środku. Każdy uczeń staje się danym przedmiotem, odgrywa go całym ciałem, całym sobą naśladuje ruch przedmiotu. Najlepiej w małych grupach po kilka osób. Inni zgadują, o jakie przedmioty chodzi.

Zwróć uwagę, aby jak najwierniej odegrali dynamikę przedmiotu, wykonując jednocześnie różne czynności oraz starali się wypełniać całą scenę, działać grupowo w całej przestrzeni. Przed tym ćwiczeniem warto zrobić krótką rozgrzewkę ruchową.

10 min
3

Analiza

Wybierzcie w ciekawy sposób zagraną gumkę, ołówek, kredkę, temperówkę, nożyczki, długopis, klej itp. Przeanalizujcie, po czym rozpoznaliście grane przedmioty, po jakich ruchach i gestach, sylwetce.

5 min
4

Prezentacja

Przy muzyce. Najciekawsze „przedmioty” prezentują się razem przed klasą.

5 min
5

Choreografia w małych grupach

Podziel klasę na trzy grupy aktorskie: np. kredki/ołówki, cyrkle, gumki. Utwórzcie małe zespoły po 2-3 osoby z każdej grupy. Ułóżcie minichoreografię. Przykładowo: najpierw tańczą kredki i ołówki,  zatrzymują się w stop-klatce, potem cyrkle, stop klatka, następnie gumki, stop klatka, wszyscy tańczą razem, stop klatka.

Każdy zespół pokazuje swój taniec. Nagrajcie, sfotografujcie prezentacje.

15 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów