Konspekt zajęć

Kordian – bohater w podróży

lekcja
Wiek 16-19 lat
01.05.2019 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

język polski, analiza postaci, tworzenie etiudy, analiza dramatu, analiza sceny dramatu, motyw podróży

czas

90min

W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian wyrusza w podróż po Europie. To wyprawa nie tylko do nowych miejsc, ale i w głąb siebie. Zadaniem uczniów będzie stworzenie dziennika podróży bohatera na podstawie aktu II dramatu zatytułowanego „Wędrowiec” i prześledzenie jej wpływu na Kordiana.

cele zajęć

- analiza aktu dramatu;

- przyjrzenie się przemianie bohatera zachodzącej w podróży.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, improwizacje słowne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Akt II "Kordiana", kartki A4.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach z tekstem oraz tworzenie i prezentację etiud.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Portret Kordiana przed podróżą

Zapowiedz uczniom, że podczas dzisiejszych zajęć przyjrzycie się podróży, którą Kordian odbywa w II akcie zatytułowanym „Wędrowiec”, i zastanowicie wspólnie, jaki miała ona wpływ na bohatera. Powiedz, że zaczniecie od przyjrzenia się Kordianowi u progu podróży: kim jest? Co czuje, myśli? Jak te uczucia czy refleksje odzwierciedlają się w jego ciele (postawa ciała, wyraz  twarzy)? Czy ma jakieś rekwizyty?

Poproś, aby wszystkie swoje obserwacje uczniowie zebrali tworząc rysunkowy portret bohatera. Pierwsza chętna osoba podchodzi do tablicy i umieszcza tam pierwszy znaczący element. Druga dodaje kolejny fragment. Ćwiczenie trwa do momentu, w którym klasa uzna, że portret został ukończony.

10 min
2

Punkty na mapie

1. Podziel klasę na cztery grupy. Każda będzie się zajmowała jednym etapem podróży (Londyn + Dover, Włochy, Watykan, Mont Blanc) i analizowała fragmenty dramatu pod kątem miejsc, które odwiedzał Kordian.

2. Powiedz uczniom, że na podstawie słów bohatera, można zrekonstruować jego osobowość, poznać sposób patrzenia na świat i kształtujące się poglądy. Poproś, aby przyjrzyjrzeli się wypowiedziom Kordiana, rozmawiając o fragmentach, w których bohater:

- charakteryzuje/opisuje miejsca, zdarzenia;

- dzieli się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami dotyczącymi natury ludzkiej;

- opisuje swoje wewnętrzne przeżycia.

15 min
3

Dziennik z podróży

Uczniowie pozostają w grupach.Powiedz, że ich zadaniem będzie teraz stworzenie relacji z podróży Kordiana. Niech podczas pracy kierują się swoimi odkryciami z poprzedniego ćwiczenia. Zaznacz, by za pomocą formy próbowali oddać stan wewnętrzny bohatera, nastrój, w którym się znajduje, atmosferę miejsca, w którym przebywa. Przypomnij, że autorzy relacji z podróży często "piszą na gorąco”, ukazując własne emocje, zapisując wrażenia czy refleksje.

 

 

Wybierz jedną formę relacji z podróży. Przykładowo może to być: dziennik z podróży, blog, v-blog, reportaż, komiksowe story board. Możesz przeznaczyć chwilę na przybliżenie wybranej formy, aby młodzież miała punkt odniesienia.

 

20 min
4

Inscenizacja dzienników

1. Zadaniem uczniów będzie teraz przygotowanie scen na podstawie stworzonych dzienników.

2. Zaprezentujcie je zgodnie z kolejnością miejsc w podróży Kordiana. Po każdym przystanku podróży moderuj rozmowę dotyczącą sceny, która pozwoli zobaczyć jak zmieniał się bohater w stosunku do poprzedniej sceny.

 

35 min
5

Podsumowanie

Na zakończenie zajęć spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Jak zmienia się bohater po odbytej podróży? Kim jest teraz?

 

W podsumowaniu możecie stworzyć rysunkowy portret, analogiczny do tego, który powstał w pierwszym ćwiczeniu – i zestawić oba wizerunki ze sobą.

10 min

Zobacz także

  • Juliusz Słowacki, "Kordian", Wrocław 1986.