Konspekt zajęć

Wyprawa po Coś. Kubuś Puchatek

lekcja
Wiek 6-10 lat
21.12.2016 autor: Monika Bania

tagi

idee / wartości, godzina wychowawcza, język polski, analiza postaci, tworzenie etiudy, wyjście ze szkoły

czas

85min

Lekcja nawiązuje do lektury szkolnej „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a. Propozycja do zrealizowania poza salą lekcyjną (np. na terenie wokół szkoły). Scenariusz zakłada pracę w grupach, eksplorowanie przestrzeni, interpretowanie lektury szkolnej przez pryzmat najbliższego otoczenia oraz twórcze przetwarzanie rzeczywistości na etiudy/działania parateatralne.

cele zajęć

  • ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego w zabawie teatralnej,
  • rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętność posługiwania się nim w odgrywanej scence,
  • podejmowanie rozmów, także inspirowanych literaturą: zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi,
  • prezentowanie własnego zdania i formułowanie wniosków; poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych.

Metody pracy

rozmowa , pokaz, gry i zabawy teatralne, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Karty Postaci (ksero ilustracji z książki – powiększone rysunki postaci; minimum tyle, ile grup; najlepiej kopie oryginalnych rysunków E. Sheparda). Kartki z poleceniem, co odnaleźć podczas Wyprawy (jednakowe, po jednej dla każdej z grup).

aranżacja przestrzeni

Lekcja w plenerze – wokół szkoły.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Przed lekcją poproś dzieci z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przeczytały w domu „Kubusia Puchatka” (lub fragmenty wybrane i zaproponowane przez Ciebie).

przebieg zajęć

1

Przygotowanie do wyprawy

Rozpocznij lekcję od przypomnienia „Kubusia Puchatka” – odczytajcie wspólnie fragmentu rozdziału VIII. Zapowiedz dzieciom, że dziś wspólnie odbędziecie wyprawę po... Coś! 

Podziel klasę na np. pięcioosobowe zespoły. Rozlosuj między grupami po jednej Karcie Postaci (rysunek z bohaterem książki: Puchatek, Prosiaczek, Krzyś, Kłapouchy, Tygrysek, Sowa, Kangurzyca, Maleństwo). Wszystkie zespoły otrzymują również polecenie na kartce: „Wyruszacie na Wyprawę po Coś. Znajdźcie dla swojej postaci pięć rzeczy: Coś Miłego, Smutnego, Dziwnego, Smacznego oraz Najważniejszego” (czyli coś, co może sprawić, że się ucieszy, zasmuci itd.). Ubierzcie się i wyruszcie na szkolne podwórko.

15 min
2

Wyprawa po Coś

Po dotarciu na boisko szkolne poproś, aby zespoły przez chwilę porozmawiały, co dla ich członków jest Miłe, Smutne, Dziwne, Smaczne i Najważniejsze. Niech każdy członek grupy zastanowi się i opowie o sobie. Nastęnie poproś, aby wszyscy razem pomyśleli o wylosowanej przez grupę postaci - co dla niej może być Miłe, SSmutne, Dziwne, Smaczne i Najważniejsze? Pora tego poszukać. Ustawcie budziki w telefonach, zsynchronizujcie zegarki. Wyznacz uczniom czas na poszukiwania: 15 minut. Przypomnij, że oprócz wybrania przedmiotu, trzeba też podać uzasadnienie, dlaczego grupa zdecydowała się na ten właśnie przedmiot. Po kwadransie wszyscy spotykają się w miejscu startu.

 

 

25 min
3

Podsumowanie poszukiwań

Tę część możecie zrealizować na zewnątrz lub po powrocie do klasy.

Na chodniku lub na podłodze ułóż wylosowane przez dzieci Karty Postaci. Niech przy każdej z nich poszukiwacze umieszczą cztery znalezione rzeczy: Coś Miłego, Smutnego, Dziwnego, Smacznego (coś Najważniejszego na razie odkładają lub jeśli to możliwe chowają). Moderuj rozmowę – grupy opowiadają pozostałym o swoich znaleziskach, uzasadniają wybory nawiązując do np. upodobań, cech charakteru, zajęć, miejsca zamieszkania, relacji z innymi postaciami, książkowych przygód swoich wylosowanych bohaterów. Zastanówcie się wspólnie, co to mówi o danej postaci?

15 min
4

Etiudy o najważniejszym

Poproś każdy zespół o przekazanie innej grupie wraz z Kartą Postaci swojego ostatniego przedmiotu – Czegoś Najważniejszego. Zadanie polega teraz na przygotowaniu etiudy-scenki, której puentą będzie uzasadnienie, dlaczego znaleziony przedmiot jest dla danego bohatera Czymś Najważniejszym. Poproś grupy o zaprezentowanie etiud. Po każdym pokazie spróbuj z oglądającymi zinterpretować obejrzaną scenkę. Niech dzieci skonfrontują to, co zobaczyły, z opinią zespołu, który wybrał Coś Najważniejszego dla danego bohatera – czy motywacje były podobne? A może zupełnie inne?

 

30 min

Zobacz także

  • A. A. Milne, „Kubuś Puchatek – Winnie-The-Pooh" (wersja dwujęzyczna), Warszawa 2000.
  • ilustracje