Konspekt zajęć

„Bromba w sieci” – wybryki w Internecie

lekcja
Wiek 6-10 lat
01.04.2019 autor: Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska

tagi

tworzenie etiudy, analiza spektaklu, Internet

czas

45min

Warsztat przeznaczony do poprowadzenia po obejrzeniu spektaklu „Bromba w sieci” (reż. Rafał Sisicki, Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie). Bohaterowie spektaklu – niezależnie od wieku i poziomu informatycznego zaawansowania – korzystają z Internetu i w związku z tym napotkają na różne trudności.  Uczniowie – przyglądając się zachowaniom postaci – zastanawiają się nad możliwościami, które daje sieć, oraz potencjalnymi zagrożeniami.

cele zajęć

  • wskazanie na różnorodność możliwości, które stwarza przestrzeń wirtualna, oraz uwrażliwienie na pojawiające się w niej zagrożenia.

Metody pracy

ćwiczenia dramowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ ławek.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Do czego może służyć Internet?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie bohaterów spektaklu „Bromba w sieci”. Zapisz na tablicy podane przez uczniów odpowiedzi. Następnie poproś, aby uczniowie porozmawiali ze sobą (w ławkach) o tym, w jaki sposób poszczególne postaci korzystają z internetu – do czego go używają?

Lista bohaterów: Bromba, Poeta Fikander, Malwinka, Babcia, Pciuch, Wnuczek.

5 min
2

Internetowi rozrabiacy

Zapytaj uczniów, czy pośród bohaterów spektaklu są tacy, którym zdarzyło się narozrabiać, korzystając z Internetu? Jakie zachowania i działania przysporzyły poszczególnym postaciom problemów lub sprawiły trudności komuś innemu? Dlaczego?

 

Poczekaj na samodzielne spostrzeżenia uczniów. Dopiero jeśli będą mieć problem ze wskazaniem konkretnych zachowań, pytaj kolejno o poszczególne postaci. Pamiętaj, aby zapytać nie tylko o same zachowania, ale i ich konsekwencje – daj uczniom przestrzeń do tego, aby mogli podzielić się różnorodnymi spostrzeżeniami na temat postaw bohaterów.

10 min
3

Internetowe S.O.S.

Zapowiedz uczniom, że na tym etapie ich zadaniem będzie zastanowienie się, jak pomóc bohaterom spektaklu w poruszaniu się w przestrzeni wirtualnej. Poproś, aby uczniowie w parach wybrali jednego bohatera, któremu zdarzyło się narozrabiać w internecie i przygotowali scenę rozmowy z tą postacią, w której wyjaśnią jej, jak w przyszłości uniknąć zagrożenia w sieci.

Możecie też pracować nad tym zadaniem w większych grupach. Poproś uczniów o zaprezentowanie scen. Po każdej z nich przyjrzyjcie się przedstawionemu przez grupę sposobowi rozmowy z postacią – zastanówcie się, czy pozwalał on zrozumieć w przystępnej formie dane zagadnienie. Zwróćcie uwagę na to, co jest ważne, kiedy rozmawia się z kimś o jego pomyłkach.

20 min
4

Podsumowanie

Na koniec poproś uczniów, aby podzielili się swoimi obserwacjami: jak myślą, dlaczego zdarza się, że użytkownicy Internetu wpadają w różne tarapaty? Jak można tego unikać?

10 min

Zobacz także

  • Spektakl „Bromba w sieci” w reż. Rafała Siesickiego z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.